Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 27 juni 2018

Look-alike: Kim B och Kim W (samt Anni-Frid)23-årig Kim Basinger (1977) och en några år yngre
popstjärna några år senare vid namn Kim Wilde

Abnormt folkskygga Kim Basinger har gått i terapi för sin introvertism men är alltjämt så överkänslig att hon valt en vegetarisk livsstil. I en intervju distanserade hon sig från många filmer hon deltog i som ung och menade att hon haft dålig urskillning som deltagit i så mycket skitfilm, ofta bara för att tjäna som ögongodis för unga män. (Likväl valde hon att vika ut sig i herrtidningen Playboy. Hm, selektivt minne, selektiv moralism...) Det kan nog stämma att hon fogat sig under den Manliga Blicken, men i det här inlägget vill jag påminna om en liten tanke jag säkert skrivit ned tidigare och som talar för astrologins "sanning". 

Det är givet att underhållningsindustrin väljer folk utifrån mallar - har en "typ" tappat dragningskraften dröjer det inte längre förrän Hollywood lanserar en ny stjärna i antågande som är påfallande lik. Det är som om den här drömfabriken har en katalog med standardfigurer de söker fylla med nya slit & släng-kroppar, Fader Tid producerar ju ständigt nya exemplar av samma Typ.

Det som möjligen kan få en hjärntvättat DNA-anhängare att fundera en stund extra är när man upptäcker att dessa Typer diffust tycks hänga ihop med astrologins symbolspråk. Inte så att Väduren eller Stenbocken mekaniskt resulterar i samma ansikte, långt ifrån. Letar man upp tio människor födda samma dag blir man nog snart tveksam. Istället verkar "look-alike"-fenomenet vara något magiskt som bara händer en gång, som när jag häromdagen råkade få se ett ungdomsfoto på Kim Basinger och genast kände igen unga surmulna popstjärnan Kim Wilde i ansiktet. 

Här kunde man alltså stanna vid rollbesättartanken - båda delar en viss ansiktssymmetri (sedda framifrån), har söta små näsor, sensuell läppform och något sårbart och lite moloket eller dystert över uppsynen. Det halvt utdöda ordet "moloken" påminner om "slokörad" och kommer säkert från Bibeln där Moloch-offret nämns. Det var något av Israels nordliga grannländer som praktiserade offer av levande barn. De kastades in i en brinnande ugn för att blidka guden i bekymmersamma tider.Men går man vidare och tittar på kvinnornas horoskop, visar sig de här två dysterkvistarna båda vara födda i just Moloch-offrets tecken, dödens Skorpion. Det är sådana sammanträffanden som gör astrologin så suggestiv och gäckande. Men sammanträffandet tycks vara spontant och bygger på den Observanta Observatören. Döda siffernissar som försöker kvantifiera genom att bara rada upp folk mekaniskt hittar ingenting eftersom allt detta handlar om en kontakt med "den högre himmelen" bortom den lägre verklighetsnivå där människor börjar konstruera metoder för att förstå. 

Det verkar vara som om två verklighetsnivåer hamnar i konflikt så att astrologin - en berättelse från "högre ort" - svårligen går att bekräfta genom metoderna som används för av den lägre typen av verklighetsbeskrivning. Synintrycken - ljuset - vittnar dock om vårt gudomliga påbrå, om det var de flesta av antikens tänkare eniga.

Kim B (1953):Kim W (1960):Eftersom kvinna föddes med motsatta ascendenter ("motsatserna attraherar varandra") krävs en liten inspektion för att bli varse de flera snarlikheterna.

Basingers konjunktion mellan Merkurius och Venus i Skorpionens inledande tredjedel matchar en ännu mer intensiv faktor hos Wilde: Sol och Måne i perfekt nymåne i första tredjedelen. Att Wilde ser ännu dystrare ut än den sköra Basinger kan förklaras med att hon mycket väl skulle kunna vara återfödd direkt ur ett Moloch-offer, kanske nazismens brännugnar under Andra världskriget eller någon annan krigshärd... Nymånen/nystarten sker på basis av Skorpionhärskaren Mars som själv ligger fången i den världsliga förlustens eller "den onda daimonens" 12e hus. 

Kim Wilde hade sin kända pappa, musiker i Cliff Richards kompband, att tacka för skivkontraktet. Hon var helt och hållet en skivbolagsprodukt och försvann snart från rampljuset. Jag tror inte hon blev folkkär med brittiska folket, även om hon senare år haft ett trädgårdsprogram (Kräftan/Skorpionen/Vatten = naturen och det förgängliga livet). Hon dök upp i samband med punkvågen men var bara staljad som sur och protestbenägen tonåring (hon var fyllda tjugo vid genombrottet men såg yngre ut).

Ascendenthärskaren är "bränd" eller osynliggjord av Solen under en nymåne. Men en Sol (ledarskap, idolskap) i 5e tursamma huset för privilegierade människor i gräddfilen, kan ändå inte underskattas. Solen är inte oäven i Skorpionens tecken då Kräftan stiger i öster. Måne och Sol är ett komplement par så Solen är "verksamt neutral" för en Kräftas utblick, de har sina inmutade verksamhetsfält. Det innebär att fritt fram för det lyckosamma 5e huset, till vilken Solen "naturligt" hör att verka sin magi. Hon fick sig en karriär, baserad på Kräftan = den lilla inre, familjära kretsen som dock släcktes ut och hölls i bakgrunden bakom den lysstarka Solen! Trots att det var magert med Topp 10-placeringar i England säger Wikipedia att hon var landets bäst säljande kvinnliga soloartist under 80-talet.

Kim Basingers framgångar bygger framför allt på hennes ascendenttecken, dvs. hennes kroppshydda. Stenbocken är den yttre skepnadens planet, hud och ytterkonturer - själva den materiella förpackningen. Kan det då bli mer uppseendeväckande än att Saturnus står i "upphöjt" läge i estetikens Vågen i 10e offentliga huset för makt och social ställning? Men här är också förklaringen till hennes fruktan för att vistas i det öppna och bland folk! Saturnus är i praktiken introvert och att vara född med Solen i Skorpionen ändrar inte det beteendet det minsta. Tvärtom, till skillnad från Kim Wilde som ÄGER sin Sol i det femte huset är Basingers Sol "bara" i det 11e idealhuset. Vid födelsen saknar hon sin själ och identitet men har som god föresats att jobba mot att erövra den. Om hon lyckades kan man tänka sig att hon i nästa liv föds som Kim Wilde med Solen som sin egen medfödda arvsrätt. 

Kim Wilde har sannolikt varit berömd även i något tidigare liv för att återvände med Solen i den goda karmans femte. Enligt solplaceringen i husen var Kim Basinger nybörjare i frågan om att gripa massornas uppmärksamhet... Hennes personliga jag (och kroppsliga företräden) representerade av Saturnus i 10e visar också hur en människa blir objektifierad, produktifierad i den onda kapitalistiska underhållningsindustrin. Dessa idoler skapas för att ge de förslavade människorna i "arbetslinjen" något att identifiera sig med, som plåster på såren för att dolda makthavare väljer att behålla allt det goda för sig själva...

Jag tycker ibland mig ha märkt att några generella överlappningar mellan två horoskop räcker för att ge en distinkt dubbelgångarvibb och här delar båda kvinnorna också Skyttens tecken, även om Basingers Måne i 12e huset för världsliga förluster mest ser ut som ytterligare ett tecken på hennes skygghet. Huruvida planeter, enstaka eller kraftfulla grupper i "världsliga förlustens" 12e alltjämt kan bidra till look-alike-fenomenet, har jag aldrig undersökt... Brittiska astrologen Charles Carter menade bestämt att en koncentration av planeter i Lejonets naturliga 5e hus kunde ge lejon- eller kattaktiga ansikten, även om Lejonets tecken inte rymde en enda planet. Ämnet är långtifrån utrett...

Kim Wilde har definitivt en högenergisk Skytt med tre planeter som alla opponerar Mars, hennes soldisponent, förvisso i otursamma hus men i fråga om look-alike-faktorn möjligen ändå ett bidrag som knyter an till Basingers Mån-Skytt.

Till sist ska man nog heller inte blunda för att kvinnornas motsatta ascendenter förenar dem och att Vågens tecken i båda fallen lägger sig i något av hörnhusen, vilka sägs tendera mot "extern" eller objektiv manifestation. Vågen i 1a, 4e, 7e eller 10e och med bra planeter skulle alltså kunna vara början på ett recept för ett gracefullt yttre. Kim Basingers verksamt välgöraren Saturnus i 10e är som sagt ett uppenbart gott omen eftersom det handlar om ascendent- eller kroppshärskaren. Men Kim Wildes solitära Merkurius i Vågen är en mer tveksam placering. Merkurius sägs till att börja med ha föga med det yttre att göra, den bevingade budbärare som detta är och dessutom osynlig när Hermes sätter på sig sin mössa! 

Om Merkurius eller arketypen nu aktiverar den venusianska Vågen, står Venus själv olyckligt i 6e huset för olycka och hälsomässiga problem. Kvinnan sällsamma magnetism och betydligt mer själfulla blick än Kim Basingers avstängda och rätt döda ögon, måste alltså kopplas till att kropps- och ascendenthärskaren Månen offrar sig och låter Solen (ögonens planet!) skina igenom med full kraft genom Solens eget hus. Att femte huset här går i den lägre naturens element, Vatten, anger en ofullkomlig reflektion av den sanna solens (smärtsamt starka) ljus, men det är Vattnets distorsion av den högre Eld-verkligheten som skapar lyster och mystik! Naturens tendens att göra sina varelser ofullkomliga i förhållande till Idén är det som gör att människor relaterar till varandra. 

Vattenvarelserna blir därför ofta de allra mest oemotståndliga av dem alla, vilket väl är vad legenden om sirenerna söker säga. Dessa sjöfåglar med kvinnliga huvuden - den lägre naturens representationer - söker dra ner sjömännen eller själen till sin nivå eftersom den lägre naturen ständigt är tom och fylld av begär att få del i den gudomliga (Eld) verkligheten. Av någon anledning har jag alltid haft föreställningen att sirenerna visade sig under vattnet och lockade sjömän att kasta sig huvudstupa över bord, men när jag kollar med Wikipedia berättas där en annan historia! I en enstaka berättelse finns historien om EN sjöman som kastade sig överbord, men kanske har bloggaren skapat sig en egen bild i huvudet med hjälp av "den lilla sjöjungfrun"? För att inte tala om rockgruppen Roxy Musics femte album Siren (1975) som definitivt inte visar någon fågelkropp med kvinnohuvud. Det tycks vara en rätt fri gestaltning och vingarna på varelsens fötter för närmst tankarna till Merkurius/Hermes bevingade skor. De skulle förstås också kunna vara en symbolisk antydan om sirenen som en luftvarelse snarare än det vattenväsen jag alltid tagit den för att vara till följd av kopplingen till män ute till havs...

Var då Anni-Frid i ABBA en siren, född i Lufttecknet Vågen men med ett tydligt inflytande från Vatten via soldisponenten Venus i Skorpionen? Också hon börjar likna Kim Basinger på äldre dagar och efter de kirurgiska ingrepp båda säkerligen gjort...
Likt Basinger föddes Anni-Frid med en ascendent i Jord, Jungfrun (klockslaget är dock osäkert!), men sedan tar det stopp om det är astrologiska tecken på snarlikhet man söker. Kanske har kvinnorna plastikopererats och och den vägen kommit att likna varandra...

Svår dissociation mellan Vatten och Luft,
Kräftan till Vattenbäraren, idealhus till olyckshus

Anni-Frids personliga tragedier framgår dock tydligt. Förlusten av en 30-årig dotter i en bilolycka 1998 och året därpå tredje maken i cancer tycks antydda av båda naturliga illgörarna i "familjeidealet" (Kräftan/kärnfamiljen i 11e idealhuset). Den ömsesidiga receptionen till hemmets Måne i 6e olyckshuset bara förvärrar! Mamman dog när Anni-Frid var två år och släktingen som tog vid dog också ung. 

Om någon vill presentera ett instabilt förhållande till den äkta hälften, använd detta som ett mönster: stor personlig framgång tycks garanterad av välgöraren Jupiter i 1a huset, förutom att Stora Pengar och High Society (tredje makten var en prins) är av ondo för en Jungfrun! Jupiter som verksam illgörare är således ett stigma som det här horoskopet bär med sig som skrivet i den egna kroppens dna ("hitlerungen") och som drabbar 7e huset som ju här tillfälligt ägs av Jupiter.

2 kommentarer:

 1. Anni-Frids olyckliga barndom kan nog kopplas till att hennes mor lät sig belägras av den tyska nazisoldaten Alfred Haase. Följaktligen blev Anni-Frid betraktad som en sk.tyskunge. Mycket stigmatiserande och som sannolikt bidrog till hennes flytt till Sverige.
  /CW

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, även detta är en episod som bekräftar Jungfruascendenten (astro.com betraktar födelsetiden som en osäker uppgift). Med Jungfrun i 1a huset kommer den familjära Månen (med en speciellt tonvikt på mödernet) att "smittas" av 6e huset i bemärkelsen "Fienden"! A-F så att säga stigmatiserad redan i livmodern och sannolikt en ryktbar själ i något lands historiebok som nu återföddes för att båda skörda mer god karma (världsberömd via ABBA) men också mindre trevliga saker ur den själens förflutna...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.