Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 2 juni 2018

iPhone, dagen då Djävulen, förledaren, kom till stan


Försumligt har bloggen aldrig kommenterat horoskopet för när Apple gav världen iPhone, trots år av protester mot IT-maffians destruktion av den stora massans tankeförmåga. Det vi ser hända i vår tid att ett nytt gäng överstepräster monopoliserat konsten att tänka komplexa tankar vid uppfinnandet av tekniska manicker som avser förenkla "användarens" eller "brukarens" liv. Till den gräns att massorna helt tappar kontakten med sin medfödda, inre intelligens. Det är nämligen så långt från intelligens man kan komma att memorera en serie knapptryckningar som leder till önskat resultat. Den smarta mobilen SKAPAR den korkade, loja och slentrianmässiga människan.

Säkert har någon afrikan räddats upp ur ett brunnshål tack vare att mobilen höll när människan ramlade ner, men det är den nya miniatyriserade datorns eländiga tangentbord som gör att västerlänningarna och i synnerhet svenskarna - världens mest teknikfanatiska folk - allt sämre på att skriva och förstå text. Apparaten stimulerar inte till användning av skrivspråket, ett uttryck för människans unika fakulteter. Smartfånen drar oss i själva verket ner till det simpla djurlivets nivå, där man bara hålögt stirrar på bilder och reagerar som djurlivet gör, med reflexer av typ "vän eller fiende?", "snyggt eller fult?")

Naturligtvis är en sån här apparat en gudagåva för Överheten som nu har mänskligheten mer pacificerad än någonsin! Strax 11 år efter iPhones lansering är nu svenskarna så korkade att de tror lösningen på de dagliga problemen ligger hos antingen (sd), (m) eller, möjligen, (s)! Överheten har besegrat folket igen, och det råder ingen tvekan om att den här gudsförgätna avkroken på jordklotet har en ELIT som kommer att fortsätta lura medborgarna till vad som helst längre än någon annanstans på jorden. Just därför att detta är en sådan historiefientlig och teknokratisk del av världen.

Det fascinerande är nu att horoskopet för Manickens lansering stämmer perfekt med den store grekiska tänkaren Platon, som samma materialistiska teknokrati helst vill smutskasta då han påstod att en hög chef rimligen inte borde tjäna mer än fyra gånger arbetarens lön. Platon hade tänkt djupt kring frågan om hur ett fungerande samhälle såg ut och fattade att inkomstskillnader skapade sociala spänningar! Vad tjänar en topp-vd i Sverige idag? Mer än FEMTIO GÅNGER en vanlig arbetare! 

Som sagt, iPhone (och dess kloner) var en gudagåva för världens kapitalistiska etablissemang. SÖV FOLKET MED FÄRGGLATT TINGEL-TANGEL OCH SE TILL ATT BARN FÅR MED SIG EN SÅN HÄR REDAN FRÅN SINA YNGSTA ÅR. Här gäller det att bevara utsugarsystemet kapitalism så länge det går, där så få tar så mycket av kakan och ger de övriga 99 procenten så otroligt lite.

På vilket sätt rimmar då iPhone-horoskopet med Platons filosofi (och statslära)?


 Till att börja med för att det står LOSER skriven över hela apparaten! När en produkt lanseras storskaligt är det rimligt att använda Apples huvudkontor i Kalifornien som "födelseort" och dygnet för lanseringen är det förlorarnas tecken Fiskarna som stiger i öster. För den som händelsevis inte förstått det, handlar den här bloggen egentligen inte om egoboostande veckotidningsastrologi utan betraktar zodiaktecknen som de antika symboler de är, var och med sin egen fasta roll, ungefär som ett litet alfabet. Det tolfte och sista tecknet Fiskarna har just innebörden "världsliga förluster" vilket nu flyttas över till iPhones yttre persona eller ascendent.

Det här påståendet låter simpelt och skruvat men inte alls oriktigt eftersom Platon också kopplar Naturen (Vattenelementet) till ren och skär medvetslöshet. Naturen är "det sovande folket" för att använda Fredrik Reinfeldts bevingade ord. Fiskarna och de andra Vattentecknen låter känslor leda i en ibland rent ohälsosam utsträckning. Vatten är raka motsatsen till rationellt och logiskt tänkande, illustrerat av Luftelementet. 

Platon beskrev hur de rena "luftiga" tankeformerna (gr: eide; sing. eidos) inpräntar sig i den lägre Naturen som ett sigill sätter sitt avtryck i lacket eller vaxet. Den lägre, irrationella Själ som så lätt låter sig "informeras" av dessa tankeformer är den Själ som genomsyrar levande varelser under människans nivå. Det är således uppenbart av iPhone-horoskopet att flitigt bruk av den här manicken gradvis degraderar dess användare och gör den till en total loser i livets spel. (Det är också uppenbart hur Reinfeldt själv tillhörde "det sovande folket", med Solen sjunken ner i Vatten medan den sublunära Månen tafatt uppifrån supralunär Luft söker efterrationalisera borgerlighetens grundläggande brist på vett och korrekt förståelse.)

För tydlighets skull ska man kanske tillägga att födslar till något av de tre vattentecknen inte betyder att den människan är ett djur eller saknar den högre och specifikt mänskliga intelligensen (som i sig är ett svagt eko av den gudomliga intelligensen). Varje horoskop innehåller ju Solen som ÄR intelligensen eller den ledande förnuftsprincipen, människans LOGOS eller ledande essens. (Notera dock den nyanserade hinduiska astrologin som individualiserar den här allmänna utsagan genom att i det enskilda horoskopet identifiera en atma karaka, en själens signifikator som närmare preciserar vart den levande intelligensen tänkt sig att gå under detta jordebesök). 

Alla är således i besittning av en seende och förstående själ och det faktum att Vattenelementet är aktiverat hos vissa betyder bara att detta nivån där själen tänkt sig arbeta under detta liv, det är sinnesvärlden som lockar den (en generell sanning eftersom varje horoskop också rymmer en "vattnig" Måne). 

Därför går det inte att förneka att astrologin tecknar en slags hierarki, där de högre klarar sig utmärkt förutan det låga medan det låga vidhäftar och har sin pseudoexistens att tacka det högre förr. (Tyvärr har vissa gjort detta till ett politiskt program och satt i system att trycka ner de låga så lågt de kan komma - de politiska partier som representerar dessa fasoner kommer att rensas ut i takt med mänsklighetens kollektiva uppvaknande.) 

Solen i Vatten indikerar ett driv "nedåt", det är det kristna "Syndafallet" som ges som ingångsvärdet i dessa horoskop. Men på den här allmänna nivån vet man om själen är här för att duka under för primitivism, begär och lustar eller om det  är en ren själ som går ner under sin värdighet för att söka hjälpa andra fallna själar ur deras självförvållade knipa! 

När buddhismen kom till Kina möte den genast Yin & Yang-skolan och när de två tankeriktningarna korsbefruktade varandra uppstod GUAN YIN, en feminint personifierad buddhafigur, den "medlidsamma" som utan att själv dras ner i Naturens omedvetna och sårbara påverkbarhet för båda goda och onda idéer, observerar och iakttar världens lidande. August Strindberg använda en besläktad figur, Indras dotter, i sitt "Drömspel" för den klassiska repliken: "det är synd om människorna". 

*****

Ju djupare man analyserar iPhone-horoskopet, desto mer skrämmande blir det. Jag ska bara här peka på några få punkter:

STORTRIGON i drunkningsdödes och begärens Vatten. Den tankeskarpa brittiske astrologen Charles Carter (som var på väg mot en karriär som överrättsdomare när astrologin "fann" honom!) varnade för överdrift i "andra människors affärer" när planeter bildade en treställighet via 120-gradersvinklarna. Eftersom hinduisk astrologi bara medger att Jupiter/Guru förmår skapa en gudomlig triangel ger iPhone-horoskopet ett enormt mäktigt omen om sirenens farliga lockelse när den från det svarta och förgiftade Vattnet i Skorpionen sprider sin "frälsning" till båda de andra tecknen i samma element. 

Genom den smarta mobilen läcker nu mänskligheten som ett såll och blandar sig i affärer på ett sätt som stör alla gamla begrepp om sunda psykologiska gränsdragningar. Apparaten gör människor ytliga, skvallriga och - via Skorpionen - skit och smuts - är den nya religionen! Det 9e huset betecknar "mitt högsta goda", filosofens och religionens sektor, och trots att 9e husets signifikator här står ultrastark i ett hus den har mycket gemensamt med, måste man fråga sig vad slags religion det är som iPhone utlöst i världen? Är det en religion som leder vägen tillbaka till människans intellekt och därmed till gudsmedvetenhet och förståelse av hur allt funkar? Skulle inte tro det.

Intressant nog är den rent intellektuella delen (Luft) faktiskt ohyggligt stark i horoskopet, men nedsänkt i det lägsta av alla hus, Hemmets fjärde sektor och motsvarar därför trygg och lugn nattsömn. Solen med Merkurius i Tvillingarna indikerar ohyggligt skarp tankeförmåga men detta är alltså den slumrande insidan av mobilen, inte dess loser-alstrande funktion på utsidan (ascendenten)!

Man kan säga att Luft i ett av de vattniga husen är en förspilld chans för den högre Rationella Själen.

Om man "kisar med blicken" inser man dessutom att den här Luftindikation sammantaget med mängden Vatten ger "dissociationssyndromet", den omaka och sliriga förbindelsen mellan den Rationella och den Irrationella Själen som skulle kunna beskrivas som en inneboende instabilitet i protokosmos. Det är här en dallring uppstår som leder till kosmos tillblivelse och då Luft är änglarnas värld och Vatten reptilernas, det här vi ser astrologins diskreta antydan om Syndafallet eller Adam och Evas fördrivande från Paradiset (Luftvärlden, "Himmelen"). iPhone är, som många redan misstänkt, vår tids manifestation av Ormen som lurade dem, kort sagt, den här produkten är vår tids sätt att släppa Djävulen lös och se hur många som kan motstå och behålla förståndet. Och vilka är de skyldiga som släppte upp Satan ur helvetets nionde krets? Vilka är de som själva kommer att brinna därnere på den dagen...?

Frågan leder till den sista anmärkningsvärda och skrämmande detaljen i iPhone-horoskopet: "mitt högsta goda" (9e huset) DRIVS av infernaliska krafter. Att bara tala om linslusighet och kåthet på att få blickarna på sig, räcker inte i den här kombinationen av en korruptionens Skorpion under attack från sin egen härskare Mars i debutantens Vädur. Detta är en helt pervers variant på Eld/Vatten-kriget som rör upp så mycket irrationella känslor. Snacka om att iPhone var nya snygga tjejen i grannskapet när den lanserades. 

Barnets tecken Väduren bär på sin egen härskare Mars och energin är ung och fräsch och maximal här. Den falska religionen i nionde stimuleras men det långsiktiga resultatet är förstås att det som såg ut att vara en ny och stark sak AKTIVERAR den skorpioniska nedbrytnings- och dödsprocessen. I den här apparatens egen religion eller innersta naturlag ligger således att göra användarna till rena torskar eftersom alla simpla människor alltid brinner för att ha det senaste. Att byta iPhone till senaste modellen har alltså blivit en genomdestruktiv pseudoreligion för de mest korkade länderna på jorden, dit teknokratiska Sverige definitivt måste räknas.

Intressant är också VAR i kartan denna nyhetsstress har sin upprinnelse. Mars i pionjären Väduren står fast rotat (som härskare hemma i sitt eget tecken) i 2a huset för pengar. Den här galna jakten efter att förnya sin snabbt ruttnande och döende iPhone handlar således bara om Apples omsättning, och företagets penninghunger... Och eftersom antiken ännu visste varifrån "pengar" kom så döpte man 2a huset till "porten ner i Helvetet" - Hades portal !!! Där har ni er smartphone och vart ni kommer att landa efter detta liv om ni inte besinnar er och börjar ställa rätt frågor om det ekonomiska system som håller på att slita världen i stycken. 

Visst är detta världens sista tid - precis som det sagts många gånger förr. Och varje gång har det varit sant eftersom Domedagen är något varje själ bär med sig själv. Den kommer inte att inträffa vid ett enstaka tillfälle i historisk tid utan är en lika evig och därför ständigt närvarande arketyp i människans inre som Syndafallet. Men just nu verkar arketyp och historisk realitet på jorden närapå sammanfalla. Jag skulle inte ta några risker med min själs fortsatta öde OM detta verkligen planetens sista, säg, femtio år innan något oerhört händer.

*****

Tillägg 

Ett sista tips från den överjordiskt insiktsfulla zodiaken: Domedagen utspelar sig alltid i Vågens tecken... Alla horoskop med en aktiv Venus eller Våg har en relation till frågor om när "måttet är rågat" och Justitia träder in för att väga individens karma...Se bara hur zodiaktecknet placerats vid dagens slut, i väster och påminner om de otaliga nära döden-upplevelser där en del människor som kommer tillbaka - bortom naiva upplevelser av en ljusgestalt som tar emot dem med öppna famnen - också förnimmer att en jury sitter och väntar på dem...

Våren 2005 var bloggaren på väg hem på småtimmarna efter en 40-årsfest, inte mer än milt salongsberusad men totalt slut i huvudet efter att ha försökt förstå de sociala koderna på en fest med mängder av finlandssvenskar utan intresse av annat än fortsätta prata sitt lokala hemliv även under besök i Stockholm. Vid Stadshuset föll jag i sömn och promenerade uppenbarligen tiotals meter innan vattnet drog hans medvetslösa kropp till sig så att kroppen tappade kompassriktningen. Den sovande kroppen går rakt över kajkanten. När jag senare rekonstruerade förloppet vid platsen verkar kroppen bisarrt nog ha bytt kurs i en skarp gir 90 grader åt vänster och gått rakt över kajkanten!

I nästa ögonblick finner jag mig på vikens botten med en gammal rostig cykel i blickfånget. Kroppens reflexer har slagit av andningen. I denna oväntade belägenhet, hypervaken och några meter under vatten, öppnade sig spärren mellan världarna - en halv nära döden-upplevelse - och jag såg de tre rådsmedlemmar jag kommer att återse på min Domedag. Jag kände igen dem alla som före detta präster i Egypten och mentalt-telepatiskt gav jag den en arg uppsträckning för att ha lurat ner mig i "vattentestet" en gång till. "Ni vet ju att jag redan klarat den här nivån", sände jag dem i tanken min protest. Ingen av dem rörde en min och det var nu jag insåg att det gällde att ta sig upp ur vattnet.

Kunskap om vilka de tre "prästerna" som jag "kände igen från Egypten" ligger lagrad i själens gigantiska bagage av redan genomlevda upplevelser. Karma tycks portioneras ut lite olika från gång till gång själen återvänder till jorden, men helt klart är ett horoskop ett verktyg för att begrunda "ingångsvärdena". iPhones ingångsvärden handlar, så vitt jag kan förstå, mycket om att "vinna världen men förlora sin själ". Jobs dog också fyra år efter den här produktens lansering, även om det vore en grov överförenkling att tala om ett direkt orsakssamband. Säg snarare att Manick och Ingenjör båda var delar i en större komposition.

För den verkligt astrologiintresserade. Här är mitt försök att så noga jag kunde rekonstruera ögonblicket för Nära döden-upplevelsen vid hemkomsten. Den exakta tidpunkten är ingalunda säker, det finns en felmarginal på några minuter fram eller bak. Detta var ett par år innan "de blå drömmarna" (nämnda i kommentaren till mitt eget horoskop) och upptäckten av den sideriska zodiaken. Jag minns att jag inte fick ut någon meningsfull information alls av horoskopet enligt tropisk zodiak, men när jag nu återvänder till kartan, efter upptäckten av hur obarmhärtigt deskriptivt iPhone-horoskopet är, ser jag hur kritisk kartan är. Tiden för plumset ner i vatten satte jag samma arla morgon till 3.42 - flera år innan den sideriska zodiaken anmälde sig (via drömmar). 


Nu utrustad med den sideriska zodiaken ses tillbudet precis i skärningen mellan Fiskarna - den världsliga förloraren eller i bästa fall "den som ger upp världen") - och nystarten, det nya livet, i Väduren! 13.42 skulle kunna indikera en mycket god uppskattning av tillfället (trots att jag valt bort både armbandsur och mobil) eftersom det är FÖRSTA GRADEN AV OMSTARTENS VÄDUR som stiger i öster just då, och ascendenthärskaren Mars (en naturlig signifikator för olyckor) befinner sig i Vattenbäraren i 11e huset för vängrupperingar eller människor som samlas under en ideologi (de tre prästerna - 11e huset motsvarar den grekiska föreställningen om en "god daimon" som vakar över människan).

Och vad om min gåtfulla reprimand till de tre övervakarna? "Redan gjort och klarat vattentestet"? Det rekonstruerade klockslaget placerar ju vatten- och offertecknet Fiskarna så nära bakom ryggen på tilldragelsen som möjligt är, med ascendenten i 1° Väduren! Fascinerande är att "överdriftens demon" Rahu med sin ständigt retrograda rörelse genom zodiaken, helt nyligen också fanns i Väduren men vid detta tillfälle dragit sig bakåt till Fiskarnas 28e grad.

Missa inte vilken skillnad det är mellan denna "visionära" aktivitet mellan andevärldens Luft och synintryckens Eld och iPhone-horoskopet vars synintryck istället kickar igång det blinda begäret (Vatten)! Kartans förändring när man byter till siderisk zodiak placerar passande nog också Månen i Kräftan extremt starkt i 4e huset för "livets slut". Jag kunde ha dött där, och har ett stort ärr på ena skenbenet som minne av händelsen. Bara ett halvår senare dök den svårt benskadade 17e greven av Oxford upp i dröm som jag fick googla en halvtimma innan jag jag förstod att jag drömt om en historisk mäninska. Men låt oss inte grena ut för mycket nu...

Missa dock inte att Solen är på väg rakt mot Satan (stjärnan Algol), han som prövar själars ståndaktighet! Vad hade hänt om djupdykningen istället inträffat två dygn senare med Solen och satansstjärnan Algol på exakt rät linje? Så som vid Jimmie Åkessons födelse? Hade Djävulen vunnit då och det varit Underjorden nästa? 

Som läsaren ser finns det starka personliga drivkrafter (och erfarenheter) bakom mina tankar om Vågens tecken och Domedagen! Jag tror jag fick en ny chans i livet vid det här tillfället och den här bloggen har varit ett uttryck för uppvaknandet ur den sörja de teknifierade medborgarna hålls nedtryckta i. 

Massorna kan inte längre andas utan externa prylar, villiga offer för en hoper parasiter som står i kö för att stjäla tillbaka nästa månadslön de slitit ihop och allt bara för lite glitter och krimskrams. De arbetande massorna är som de naiva rödindianerna då den vite mannen kom och stal deras land för lite sprit och några glaspärlehalsband. Samma "eldvatten" där, som vi också ser i iPhone-horoskopet!
Se även: Skulle du betala 403.000 kronor för en iPhone Stefan Löfven? (Expr)
Och nej, jag blev inte duperad av den vite mannen, ett liv som rödskinn av Omahastammen jag haft en syn om (även om det kan ha funnits fler nedslag), går sextusen år tillbaka, långt innan den vita djävulen tagit sin nuvarande form. 

Det är den formen eller essensen Sverigedemokraterna för övrigt bejakar i sin främlingsfientlighet, den vita djävulens essens. Den av ateism skadade DN-debattören är för korkad att förstå vad partiets uppenbart bildade programförfattare använder klassisk aristotelism i definitionen av skilda folksjälar. 

Att den svårt obildade ateisten kan påstå att "essensläran" saknar vetenskapliga belägg beror på att modern vetenskap skapats av och för satanister som debattören, och att eliminera essenser är så att säga a priori inbyggt i dess själva grundsyn. Modern vetenskap är inte objektiv, den är i högsta grad ideologisk! Hela syftet med "Upplysningen" var att att en ny och mer dekadent människotyp - borgaren - sökte skaka av sig Kyrkan och dess makt. Och för det behövdes en ny världsbild, i grunden KONSTRUERAD för att förneka (Satan, förnekaren) allt som människan egentligen visste var sant (vi har själar, är odödliga och att det finns en högre värld än den jordiska).

Inte konstigt att västerlänningarna verkar bli sjukare i huvudet för varje år. De följer en modern världsbild som inte ens erkänner att det röda äpplet äger sin essentiella rödhet eller har sin härligt fruktiga smak. Västerlänningens världsbild är ett rent fuskbygge. Att skicka fram ateister mot Sveriedemokraternas dolda ideologier är att be om att förlora. Vanligt folk förstår att det är verkligt, det som beskrivs. Det finns verkligen skilda essenser och astrologin är ett sätt att påvisa dessa KVALITETER bortom den banala människans fixering vid enbart KVANTITET ("Är du lönsam idag lille vän?").

Sverigedemokraternas djävulskap ligger i att Satan är slug, små korn av sanning smygs in för att få folket att svälja den stora Lögnen! I valet mellan (sd) och den nivå den debatterande ateisten befinner sig på, går det helt enkelt inte att ta ställning. Sveriges tillstånd är bara så sorgligt. Här regerar räknenissarna som bara sysslar med kvantitet. Det är ingen plats att leva på för de som redan mognat till Människans egen nivå i skapelseordningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.