Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 13 juni 2018

Hans Jonas - blixtrande geni


Jonas ung och gammal
 
Pröva den här sidan med korta citat från den judiska miljövännen, bioetikern och existentialfilosofen Hans Jonas, kallad en av 1900-talets främsta judiska intellektuella.

Övergå sedan till hans horoskop här nedan och förundras (ännu en gång) över att astrologin så sällan visar "fel" bild. I föregående inlägg sågs två näriga dräggdjur redo för att förstöra jordklotet i jakt på mer vinst. Här kommer istället tänkaren som seriöst varnade för var vår tids teknikgalenskap kommer att landa oss. Och naturligtvis byter horoskopet helt tonläge.Födelseklockslag okänt men en solascendent visar att den här själen valde att födas med alla vapen i hand. Född jude i Tyskland var han var Martin Heideggers elev, men när denne gick med i nazistpartiet drog Hans Jonas öronen åt sig! Wikipedia berättar att efter att han stridit i den brittiska armén - en speciell judisk bataljon, "judar mot Hitler" ungefär - och efter kriget återvände till Tyskland bara för att upptäcka att moderna förintats i Hitlers dödsläger "för underlägsna raser". Jonas lämnade Tyskland för att aldrig mer sätta sin fot i det förbannade landet.

Han var en sekulär, socialistisk jude men har skrivit den bästa religionshistoriska bok om gnosticismen jag läst, The Gnostic Religion - The message of the alien God and the beginnings of Christianity (1958). Så tummat hade mitt exemplar blivit sedan inköpet 1981 att jag lyckades lokalisera en ny pocket i England, köpt ett par år före min enligt ägarens notering på insidan. Den såg helt ny ut och hade uppenbarligen aldrig blivit läst. Kanske hinner jag läsa sönder ett exemplar till i detta liv.

Trots att de gnostiska Nag Hammadi-rullarna ännu inte blivit översatta gjorde Jonas ett fantastiskt bruk av det man visste om tankeriktningen. Hans kapitel om den gamla grekiska tron på astrologin och själens nedstigande (och uppstigande) genom de sju planetsfärerna är så informerade att det är lätt att tro att Jonas själv varit gnostiker, judisk, syrisk eller egyptisk - i ett tidigare liv.

Den daimoniska intelligensen står som ljungeldar ur ungdomsfotot här ovan och jämför citatet i länken, det om hur människan själv skapar sin Domedag, med hur den UPPHÖJDA SOLEN I VÄDUREN här angrips av sin egen härskare Mars från Olyckans sjätte hus och ett av de naturnära tecknen, Jungfrun. Han föddes med brännugnsdöden Hitler iscensatte så nära sig!

Efter den under årtionden definitiva boken om den gnostiska religionen - djuplodad ur Jonas existentialistiska perspektiv - övergick han till att filosofera över livet och biologi. Hur väl stämmer inte det med den ultrastarka Saturnus i hemmaläge i Stenbocken på topp. Dock en illgörare för den unga Väduren som träder in i existensen och kanske därför så mycket av Jonas tänkande är varningar för att låta stat och överhetspersoner bli kontrollerade av den ansvarslösa, kapitalistiska teknokratin.

En intressant detalj är Jonas 11e idealhus. I föregående inlägg med de två näriga näringslivstyperna noterade jag hur uselt idealhuset var hos Audi-chefen, trots att också han var född ett år då Saturnus var hemma i härskarläge i Stenbocken. Men hos Jonas gäller istället den Stora Välgöraren Jupiter som (utifrån solascendenten) verkar genom detta hus. Och för Väduren i första är naturligtvis Jupiter både essentiellt god och också en "verksam välgörare"! I Vattenbärarens tecken kunde inte socialism skrivas tydligare, Jonas var zionist i sin ungdom och ville se judarnas repatriation i ett eget land, men framför allt indikerar Jupiter och dess "allt gott åt alla" i Vattenbäraren en egalitär typ av idealism.

Men som sagt, Jonas föddes med alla vapen i hand. Horoskopet är proppfullt av viktiga men kritiska indikationer, som t.ex. fullmånen, där båda Ljusen har sina fundament kritiska (judeförintelsen). Solen angrips av en olyckans Mars medan folket (judarnas) Måne i Vågen disponeras av en Venus som för Väduren i första förvandlas till en verksam illgörare. Judarna gick spakt som lamm till slakt in i nazisternas tågvagnar! Så ser en dålig  Venus ut, karaktärssvag och utan förmåga till mothugg. Men Jonas själv drivs naturligtvis av krigaren Mars, soltecknets härskare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.