Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 2 december 2016

Tryck- och yttrandefrihetsförordningen från 1766

Två röster i SvD är bekymrade om vart yttrandefriheten i samhället är på väg efter regeringar som Reinfeldts och Löfvens som mörkar allt mer och undanhåller allmänheten fakta av intresse, samtidigt som samma allmänhet börjar visa det hatiska dräggets tendenser - tecken på en dekadent nation i upplösning.

Den svensk-finländska tryckfrihetsförordningens födelsehoroskop är intrikat men höggradigt intressant utifrån författarnas summering av innehållet i den förra.

Horoskopet är till del hypotetiskt,
det antar från att lagen utgick från Stockholm
och använder midnatt som födelsetidpunkt

På den mest generella nivån kan man se ocensurerad eller omodererad rätt till kritiska yttranden i horoskopet klockrena kontrast mellan mörkläggningens kvalitet Tamas och ljusets och medvetenhetens Sattva. Minns bloggens problem med att förstå sig på den främlingsfientliga populistpolitikern Gerrt Wilders horoskop i skenet av hans tydligt ljusfyllda eller sattviska inslag. Det verkade inte alls stämma med den hinduiska tanken om ljus som det goda och mörker som det onda.

"Lyckligtvis", visade en djupare analys att horoskopet hade problem bortom den här enkla första betraktelsen, men det första man ska göra sig kvitt med är den banala tanken att Ljusets kvalitet inte skulle vara kapabel till kritik eller t.o.m. våld. I den indiska berättelsen återvänder Gud som mer eller mindre än mordisk terrorist i de historiska skeden när mänskligheten gått helt vilse. Ont måste med ont fördrivas och detta våld med högre sanktion måste således klassificeras som yttringar från Ljusets värld och inte som högerpressens banala hopklumpande av allt icke-västerländskt som uttryck för något mörkt och ont. 

Likväl är det fascinerande att se hur förordningen träder i kraft under en nymåne - en "projektstart" i mörkermannen Skorpionens tecken men att Skorpionens härskare Mars ställer sig på kant i förhållande till sitt eget tecken och går så från Alltets tecken Vattumannen. Det är i Vattumannens urna, det kosmiska rummet, vi har symbolen för allt - både det onda och det goda, både människor, gudar och demoner. 

Men det är också den organiserade tankens zodiaktecken, konceptionernas tecken, och har att göra med ideologier och ideal. Mars är knappast någon finkänslig figur, vilket hela världen kunnat se under Donald Trumps valkampanj (Mars i stridbara Lejonet stigande i öster), men i Alltets tecken (babylonierna kallade Vattumannen "Den Väldiga") aktiveras således hela mänsklighetens röstresurser och tänkandet blir direkt och utan inlindningar (Mars är smärtsam direkt, vilket sammanhänger med krigsgudens spjut och andra vapen). 

Denna brutala skara röster vrider sig (i nittio grader) bort från den mörkläggande och förtegna censur-Skorpionen (där kontrollens Saturnus mittemot spelar in eftersom just denna opposition enbart står för förtryck intill kollapsen men inte för något nytt och fräscht). Mars i västra horisonten intar tillsammans med den njugga, sataniska axeln (Oxen/Skorpionen) som lägger sordin på allt, ett hörnläge och är den enda av de hörnplacerade som aspekterar ascendenten i expressiva tecknet Lejonet. 

Genom att Skorpionens härskare undanber sig sin egen natur och istället verkar genom Vattumannen uppstår nu en variant av den "sociala utstötningen", dvs, någon som står på kant med sina omgivningar som antingen förkastad av sedvänjan eller någon som själv går till storms mot seder och bruk. Det är uppenbart ett "revolutionärt" horoskop vi tittar på och Mars bryter alltså med den mörkläggande censur-Skorpionen. Nymånen/projektstarten är således inte så enkel som ännu ett projekt i den sataniska förtryckarprincipens tecken utan begynnelsen på en komplex reaktion på den samma: tryck- och yttrandefrihetsförordningen!

Och missa heller inte var någonstans kommunikationens och tryckeriets planet Merkurius befinner sig - i det fria, öppna och turliga 5e huset - det som i den "naturliga zodiaken" korrelerar med Solen, som i sin tur representerar "hjärtats mening" eller den individuella själens innersta drivkraft. Här stöttas Merkurius på ett fenomenalt sätt av sin disponent Jupiter som betecknar LAGEN och som vid denna tidpunkt också befinner sig i Godhetens eller Ljusets kvalitet Sattva, i det andra av de två kommunikationsinriktade tecken, Jungfrun.  

Med vårt kosmos förunderliga sätt att teckna djup mening för dem som har förstånd nog att lyssna, råkar förordningens 250-årsjubileum sammanfalla exakt med att Merkurius återigen står i Skytten (frihetens tecken), understödd av den Stora Frihetens Jupiter i kommunikationstecknet Jungfrun. En ömsesidig reception med andra ord, precis som i december 1766.

Som sagt, en fascinerande om än ganska intrikat symbolhärva som jag hoppas inte helt ha missrepresenterat genom denna förenklade tolkningsövning.PS. I skenet av det grasserande "sociala utbrytningsfenomenet" i horoskopet kan man också bättre förstå varför våld och ondska är en naturlig följd av att släppa rymen (Vattumannens urna) fri för det skorpioniska hatets princip! Man får ta det goda med det onda. Tankarna går till de horder av märkliga livsöden bloggen stött på och där konflikten mellan Skorpionen och Vattumannen varit det definierande inslaget - minns bara kartorna för t.ex. Woody Allen eller Osama bin Ladin! Allens artistiska utanförskap kom dock med åren också att åtföljas av en annan läsart där han själv var det svarta fåret, en solkig familjeberättelse om någon! Bin Ladin som alienerade sig genom radikalisering och gjorde sig allt mer omöjlig på hemmaplan... 

Och sist men inte minst, själva USA, den Store Satan, vars Skorpionascendent uppenbarligen är en mörkläggning av gigantiska mått och som inte alls fungerar väl med landets Måne-i-Vattumannen - befolkningen i hela dess bredd. Landets officiella roll som Mördare och mörkläggare av sina egna egentligen intressen inverkar förstås på befolkningens kollektiva psyke (Månen) så att vi har ett fullständigt bindgalet folk som alla bär vapen och skjuter på varandra vid minsta nervösa ryckning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar