Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 29 december 2016

Gabriel Garcia Marquez om vännen Fidel Castros fenomenala intellekt


I en engelsk artikel berättas att Nobelpristagaren i litteratur, Gabriel Garcia Marquez först efter hand lyckades övertyga Fidel Castro om att han var lojal med den kubanska socialismens sak men därefter blev den skicklige strategens livslånga vän. Garcia Marquez yttrade vid ett tillfälle att han aldrig i sitt liv mött någon som var lika djupt insatt i havsföda som Fidel! Och Fidel var en extremt beläst man som var så påläst och observant att han såg ett räknefel i en av författarens böcker och korrigerade honom angående distansen. Efter det lät Garcia Marquez ingen annan än Fidel Castro själv korrekturläsa hans manuskript! 

De här uppgifterna är tacksamma att söka bekräftelse på i horoskopet för den stora ideologi som västmedierna smutskastade och kallade diktator i sin iver att inte stöta sig med USA som för övrigt ÄGER Sverige. AB publicerade hedervärt två kulturartiklar av en Johannes Wahlström som visar hur illa det är (del ett och del två). Jag har ägnat en längre tid åt långsam läsning av Noam Chomskys "Manufacturing Consent", en bok från 1988 som givit många anledningar att förfasa sig över Washington och de amerikanske mediernas totala lögnapparat i samband med USA:s terrorkrig mot oskyldiga befolkningar i Indokina. Utrotningskriget av civila och skövlandet av Vietnam, Laos och Kambodja skedde enbart för att de valde socialismen istället för USA:s rovkapitalism. USA mördar i hundratusental och skövlar städer och byar enbart för att avskräcka andra länder från att välja den goda människans väg: socialismen!

Och ingenting har ändrats sedan 60- och 70-talet. Nu visar Wahlström hur Obamas politiker hoppar strömhopp över till Google som redan idag blivit en korrumperad propagandamaskin som via modern teknik vanställer världsbilden för dem som googlar och tror det räcker för att få svar på frågorna!

Det är viktigt att veta vad USA är (som svenskarna tror var deras räddning när de i armod utvandrade till nya världen för inte så många generationer sedan). Man är annars lätt byte för nidbilden svenska medier presenterat av Fidel Castro, mannen som i själva verket stod upp mot den onda tyrannen USA och som Nobelpristagaren i litteratur omedelbart förstod var en hoppets fyr för hela Latinamerika.

Havsföda och extrem blick för fakta, var vad saken gällde. Tänk hur intetsägande Castros andra hus för födointag varit med den västerländska zodiaken, men hur perfekt den sideriska tecknar kopplingen mellan det första huset för ego och kroppen och det andra huset för de resurser som krävs för att hålla kroppen vid liv: Castro hade den intellektuellt vakna Tvillingarnas tecken i öster vid sin födelse, sideriskt betraktat, och kroppsindikatorn blir därför Merkurius. Denna hittar vi träffsäkert nog i 2a huset för födointag och dessutom i "havsrätternas" Vattentecken Kräftan!

Återanvänd karta från 2010 med orangefärgad
betoning på passionens kvalitet, Rajas guna

Men brukar inte bloggen lyfta fram den här teckenkombinationen som slirig och med tendenser till desinformation? Jo, men nystar man i annan ända hittar man också illusionister och magiker som är fullt medvetna om vad de sysslar om när de lurar åskådarna med listiga handrörelser (Merkurius = armar och händer)!

"Det krävs en skurk för att se igenom en skurk, brukar det heta, och det är uppenbart att den som inte själv är offer för slirighet och vanvett istället blir en som genast reagerar på faktafel, som tydligen Fidel Castro gjorde. Men för hans exceptionella faktakunskaper  - korrektivet om vad som faktiskt gällde - tror jag att hans Måne i merkuriska Jungfrun - återigen baserad på samma Merkurius i Kräftan - är oslagbar. Jag har en bekant som kan rabbla fakta om rockgrupper hur länge som helst. Jag kanske som bäst vet vad sångaren i bandet hette, han kan dessutom gruppernas hela historia med alla personalskiften. Inte otippat är hans arbete inom infotainment och tv-produktion. Jord och Vatten som i hans fall skildras genom Sol/Merkurius i Jungfrun och Månen i Kräftan, ligger alltid slickade nära jordytan och det sakliga, det faktiska. Metafysik eller abstrakta resonemang bryr han sig föga om, vilket gör vår kontaktyta visserligen hjärtlig (goda vänner sedan många år) men begränsad ur bloggarens perspektiv, som inget hellre vill än lyfta ämnena till "Luftnivån" och undersöka de underliggande strukturerna! 

Fidel Castro var turligt utrustad med båda nivåerna, dels den intellektuella via ascendenttecknet och en delvis väldigt bra placering av Saturnus (essentiell Luft) i Lufttecknet Vågen i det femte och lyckosamma ledarhuset och involverad i en kreativ opposition med den kognitivt snabba och hetlevrade Mars i Väduren. Garcia Marquez kunde inte för sitt liv fatta hur Fidel kunde läsa en hel bok på bara några nattimmar och på morgonen producera genomtänkta kommentarer till den. 

Förmågan att fatta stora koncept eller sammanhang ligger hos både Solen och Saturnus, hos den senare förmågan att rationalisera eller systematisera det som Solen i en enda akt av kognition har kastat sitt ljus över. Att ha Mars i attack mot Saturnus är som att ha en miniatyrsol som eggar den organisatoriska Saturnus i Luft att förstå det material Mars-Väduren med sin outtröttliga energi kastar sig över. Här är också aspekten som förklarar Fidels militärstrategiska geni.


Garcia Marquez har bara en B-rankad födelsetid hos AstroDatabank men sedan jag samlade ihop samtliga Nobelpristagare i litteratur för ett antal år sedan har rankningen höjts. Då var det bara C-rankning och året angavs som 1928. Nu rättat till 1927. Det visar sig att den store författaren absolut hittar en nerv med Fidel eftersom den enes Vädursascendent inte plågas av att möta Mars i Väduren hos den andre. 

Båda är revolutionära eftersom Väduren just är zodiakens Barn som inte högaktar det gamla utan vill göra allt på nytt. Det betyder att mycket dårskap kommer från denna sektor av zodiaken men också en och annan högklassig Vädur vilket t.ex. Fidel Castro med sin intressanta maktbalans mellan Mars och den "upphöjda" Saturnus i den sociala jämviktens tecken Vågen uppvisar. Också Garcia Marquez har definitivt en högre insikt än de flesta om hur det goda samhället, gjort av människor för människor ska se ut. 

Socialismen syns tydligt eftersom Vädursascendenten är en ovanligt lyckligt lottad utgångspunkt, den har många planeter på sin sida. Inte minst Jupiter, "allt gott åt alla". Och här står den i de intellektuella konceptionernas och ideologiernas tecken Vattumannen och i det 11e huset för människans nobla ideal och goda föresatser. Och den står tillsammans med sin planetära vän Solen vilket naturligtvis ger en perfekt kombination för en Nobelprisvinnare. Det gamla och felaktiga födelsedatumet saknar helt gynnsamt inflytande från Jupiter som visserligen stod i sitt negativa hemmatecken Fiskarna 1928 men också världsligt undanröjd i det 12e huset. Det nya födelseåret 1927 ger mycket större kraft åt lagerkransens planet Jupiter.

Jag kommer att tänka på AB:s socialistiska kulturchef Åsa Linderborg (flera inlägg) när jag ser det här horoskopet, och det beror förstås på att hon föddes med återskenets Måne i folkideologins Vattuman (disponenten är här Saturnus som står på de svagas sida - i Fiskarnas tecken). Hon delar även Garcia Marquez sinnliga Mars i Oxen (tar strid för eller mot ägandeförhållanden!) och Linderborg har därtill Solen i samma tecken. Det är typiskt att den latinska författaren har sin Mars i orala Oxen i 2a huset för mat och livets läckerbitar - det krävs nog en sådan placering för att notera hur väl påläst Castro var i ämnet!
PS. Som slumpen ville det skrevs inlägget igår men publicerades nästa dag, prick elva på förmiddagen. Detta innebär en ascendent i Stockholm i Vattumannens 22a grad - nära exakta på Garcia Marquez atma-indikator Solen i 23e! Är det så här ett hommage med himmelsk sanktion ser ut?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar