Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 december 2016

Aftonbluddret reducerar Löfven till Lena Mellins härmapaDet är inte konstigt att svenska folket slutat bry sig om mediernas propaganda. Se bara hur PISA-resultatet omvärderas vid några stickprov på AB under dagen. Först är det jättebra (ovan). "Statsministern" Löfven behöver sedan flera timmar för att kommentera och han citeras som försiktigt optimistisk. 


Sen ångrar sig Lena Mellin som en mångalen människa och genast redigeras Löfven för att det ska framstå som också han är bekymrad över att bilden trots allt inte var så ljus...Dårarna som styr det här landet börjar inse att de tagit mot en sådan mängd flyktingar med så låg kunskapsnivå att vi nu har en permanent kastlös bottenklass som aldrig kommer att bli "lönsam" för landet, men mer troligt ett framtida problem för ordningsmakten när Sverige på sedvanligt sätt inte förmått inlemma invandrarna i den snäva svenska folksjälens hägn. Det var förstås medlemskapet i rikemansklubben EU som startade den här nedbrytningen av ett land och ett folk...

Kinesen Konfucius, den stora politiska filosofen, vann uppskattning först efter sin död. I hans traditionsföljd noterades trädets långsamma tillväxt, en årsring i taget, och togs som modell för hur ett land måste tillväxa för att att seder och bruk ska "sätta" sig. (Konservatismen i väst har använt samma sinnebild.)

Dagens globala rovkapitalism håller i sitt förakt för Naturen och tillvarons sätt att fungera på att slita sönder nationerna. Det kommer att sluta i ett Tredje världskrig med krigsprofitörer som närighetsminister Damberg och vapentillverkaren SAAB opportunistiskt redo att "hjälpa till". 

Efter att ha vållat tre världskrig kommer aldrig mer kapitalismen med dess pladder om "konkurrens" och "ständig tillväxt" att tas som en god grund för civilisationsbyggen. Men den bittra lärdomen har Väst ännu framför sig, trots nervösa ryckningar på sina håll över klimatlarmen som är en funktion av samma kapitalistiska tillväxtvansinne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar