Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 7 augusti 2016

Svarta solens sommar 2016 (Saturnus härjningar)
Fredric Karén, chefredaktör för SvD har fått syn på hur kostnaderna för trycksvärtan skjutit i höjden till följd av alla SKRIKIGA RUBRIKER i fet stil tidningen på sistone använt sig av och kallar sommaren en av de mest "nyhetsintensiva i modern tid", vilket artikelförfattaren sedan hjälpligt söker belägg för genom några snabbrepriser.

I princip är detta samma berättelse som jag påminde om en vecka dessförinnan, om det skruvstäd på himmelen som de två stora ödespenslarna Saturnus och Jupiter tecknar sedan förra sommaren. Himlavalvet är blåkartan, planeten Jorden - mottagaren som frambringar ett myller av instantieringar, alla baserade på samma underliggande form.

Om detta hade de gamla kineserna inga tvivel - det kan bara finnas EN grundorsak - men romerske filosofen Plotinus var märkligt aversiv till ett kausalt samband och nöjde sig med idén att himmelen tecknar omen som korrelerar med skeendena i världen. Det är inte den enda punkten där hans filosofi och kosmologi innehåller självmotsägelser...Det var, som sagt, det faktum att också den demoniska norra månnoden (Drakhuvudet/Rahu) anslöt sig till duons drama (den 30 januari i år) som markerade den INTENSIFIERADE BRISTEN PÅ NOBLESS (Jupiter) i världen och därmed underförstått Skördemannen Saturnus på riktigt rövarstråt. Lien går frenetiskt i denna tid.


Saturnus,
Skördemannen eller Döden

Lika väl under denna intensifierade period i Slakthus Världen passar en nyhet som den om den köpta politikern Annie Lööfs knäpptystnad om bilutsläppsfusket. Den nyheten skippar SvD i sin bildkavalkad av stora nyheter. Men så kallades tidningens chefredaktör också Storfinansens trogna arbetsoxe på den här bloggen för två år sedan. Karéns karta överensstämmer på den materialistiska punkten exakt med korruptionen i den svenska nationalsjälen och är därtill intensifierad till följd av att korruptionen också kombineras med "horkarlssyndromet" eller Mars och Venus tillsammans. I detta fall således: hora för pengarna.

(Beklagar de många skrivfelen i Riksrevisionen humhummas av KU, Sveriges korrupta nationalsjäl legitimerad - jag gömde köra texten genom rättstavningen.)

Kanske förväntas man hysa medkänsla med dessa stackars krisande svenska medier och de få som ännu är anställda. Lööfs senaste skandal släpper man på ett dygn eller två, livrädd att piska upp ett drev när det handlar om en politiker som Rovkapitalismen backar - till skillnad från en vanlig människa som Håkan Juholt eller någon av de andra små som högermedierna vanemässigt stampat ihjäl i dagens av ond penningideologi dominerade Sverige. 

Här en snabb koll på publiceringsögonblicket för SvD:s "Det bästa från den svarta sommaren" (ja, lite smaklöst är det när texten helt saknar moralisk indignation eller söker mana till en annan tingens ordning). En falsk astrolog som söker fabricera märkliga sammanträffanden kunde inte planerat ett bättre publiceringsögonblick! 
Över SvD:s lokaler invid tågstationen i Stockholm stiger i 20:03 av Lejonet GRADEXAKT girighetens demon Rahu (19:58) då artikeln läggs ut och ger en ingång till den SPEKTAKULÄRA (Rahu) bristen på NOBLESS (Jupiter) HOS MEDIERNA. Eller snarare bristen på nobless hos Överheten (Jupiter) som låter Liemannen göra sitt jobb utan att ens - likt den här bloggen - försöka förklara att detta är tecken i tiden på att Väst har gjort sitt på den historiska arenan.

Och ja, publiceringshoroskopet har påfallande likheter med det för Svenskt Näringsliv - del av den globala finansmaffian som håller jordklotet och mänskligheten gisslan!

Se hur passande det är att Svd tar på sig rollen som sattvisk ljusspridare: Månen (folkmassorna eller det kollektiva sinnelaget) har just nått ett av informationstecknen, Jungfrun, när nyheten publiceras. Men nyhetens "väsen" syns i den svarta missfärgningen i gula Jungfrun och roten till detta onda är förstås att Jungfruns härskare Merkurius - skribenten - själv befinner sig i det animaliska mörkret i Lejonet och blir del dem som så anmärkningsvärt saknar nobless. Dessutom har Lejonascendentens härskare Solen slocknat i exilens 12e hus och därtill i lunära Kräftan vid publiceringstillfället. 

Kvar blir i princip bara en sattvisk Jungfru-Månen som ÅTERSPEGLAR mörker för att den alltjämt har lite pengar (2a ekonomihuset) att tjäna på att förmedla sina mer eller mindre skeva vinklingar på världsförloppet. 

Det finns naturligtvis inte hundra och en "berättelser" beroende på den dekadenta demokratianhängarens kärlek till "mångfald" och "valfrihet", det existerar bara en sanning och den sanningen är, tyvärr, astrologin fortfarande efter tvåtusen år det bästa verktyget för att studera, om den nu inte varit så komplex att folkmassorna hellre spelar Pokemon Go som om de peakat intellektuellt på femåringens nivå.

Västerlänningen har lärt sig flyga till månen och skapa GPS-precision men utvärdera sin egen grad av försvarbarhet i allt hon företar sig, det har hon inte visat minsta intresse för!

Tvärtom rev regeringen Reinfeldt ned kontrollmekanismer som tidigare varit på plats för att utvärdera nyttan av regeringsbeslut! Det är därför inte tomt ordbabblande på den här bloggen att sätta ovannämnda rubrik om KU:s brist på vilja att markera mot Riksrevisionen. (Varför saknades den skandalen i SvD:s bildkavalkad på den svarta sommaren?) 

Sverige har gått fullständigt åt fanders i händerna på penningkramarna, och med Sverige menar jag alla dessa människor som förr var fattigsvenskar. Det märks hur små i anden invånarna i detta land är och till skillnad från alternativmedierna som i rask takt ersätter tidningar som DN och SvD är den här bloggen impopulär eftersom den vägrar skriva under på den brist på självrannsakan folket ger uttryck för med sin kollektiva Måne och dess utslagna disponent Mars (i 8e korruptionshuset) i nationalhoroskopet.  

Alternativmedierna är i några fall intressanta, t.ex. hedervärda anthropocene.live som man får förlåta för en del non sequiturs som i hastigheten sätts på pränt: "När [Hillary] stod mot pratkvarnen Obama i primärvalen 2008 var hon min favorit. Hon är en utpräglad hänsynslös karriärist och maktmänniska..." (!). Tyvärr vidareförmedlar de folkliga medierna i allmänhet bara landets förbannelse på ett annat sätt. Förbannelsen är sekularismen och massornas viftandet med vimplar som säger "Demokrati". Men folkvälde är bara ett litet steg från rent tyranni när massorna fått smak på de profithungrande krämarnas "valfrihet på marknaderna". Så denna hop av begärsfyllda och blinda människor tror att de skulle kunna utse KU:s medlemmar

Medelsvensson är själv en lömsk profithungrare, så naturligtvis kommer KU aldrig att sätta dit folkvalda politiker - det är korruption i hela systemet från botten och upp! Därför är Sverige "landet som Gud glömde" och på samma sätt som det gamla Israel kommer Sverige att invaderas av främmande makt. Men vad dessa, flertalet av mina landsmän inte förstått, är att det är USA och inte ryssen som kommer att utsläcka ett folkmedvetande som förvisso redan varit döende sedan Björn Ulvaeus, Karl-Oskar och Kristina sökte gräva guld i den Store Satans nya sköna värld... 

I Amerika beseglades redan för 100 år sedan det svenska nationalödet och själar började röra sig i karmiska cirklar mellan gamla och nya världen. Till och med bloggaren, en gammal rödindian från Omaha-folket sextusen år tillbaka i tiden (enligt en vaken-vision med audiella inslag), finns med på ett hörn i detta kollektiva kretslopp. På mikronivå - små själsgrupper om kanske bara några hundratal individer - arbetas den vite mannens skuld ut och inte bara vita amerikaner och deras före detta svarta slavar utan även rödskinn och vita byter naturligtvis kroppar. 

Givet den svenska utvandringen till Amerika har jag tecken via egna bekanta på att problemet med den vite rövaren och den röde mannen är långt ifrån löst än, det kommer att krävas många ytterligare liv innan den materialistiska och streberaktiga fattigsvensken tunnats ut och tappat drivet. (För övrigt ser man tydligt vilka som var Karl-Oskars och Kristinor i sina tidigare liv - fattigdom märker en själ hårt och varaktigt. Det är därför en ren socialistisk värld kommer att bli verklighet, Vattumannens tidsålder, så att hela mänskligheten får en chans att bortom den skrotade kapitalismen växa sig dit bara kung och adel förr hade en möjlighet att ta sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar