Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 11 augusti 2016

Skitordet PREMIUM som bara lockar fram det sämsta ur befolkningen
Och så kom då det förbannade skitordet PREMIUM också till Aftonhoran! 

Jag har retat mig på det sen det gjorde entré på konsumentmarknaden för några år sedan. Bara ännu ett tjuvtrick för att lura kunden på mer pengar än den påstådda förbättringen av standardutförandet motiverar. Ordet har något snobbistiskt över sig, och de banala dårar som väljer premiummodellen gör det för att de vill överglänsa grannen en smula. De kan just ha den svindel tillverkaren utsätter dem för!

Extra parodiskt blir det när man slår upp vad ordet "premium" betyder. I engelskan är det belöningen för en gjord insats. Aftonhoran begär alltså att du satsar lite mer pengar och sen får en belöning som motsvarar precis vad du betalat för, om ens det.

Men ordet kommer från latinet och en gång i tiden betydde det profit på sjöröveri eller krigståg. Och det är naturligtvis företagets sjöröveri mot kundens plånbok som är själva "premium" här. För ingen trodde väl att en kapitalist som Aftonhoran frivilligt lät sig skinnas av läsarna-slash-sjörövarna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar