Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 6 augusti 2016

Riksrevisionen humhummas av KU. Sveriges korrupta nationalsjäl legitimerad.

Till Jenny Nordbergs djuplodande opinionstext i SvD satte tidningen juli månads kanske mest pregnanta rubrik: "Riksrevisionen var hederlighetens sista bastion".

Nu har den uppenbarligen bara alltför svenska mentaliteten via KU slappt friat de två riksrevisorer som inte frivilligt och i egen sjukdomsinsikt lämnade sina uppdrag utan biter sig kvar vid sina högavlönade uppdrag. Nordberg kommenterar på nytt men krånglar till sitt budskap väl mycket. Den här bloggens många inspektioner av Sverigehoroskopet kan säga det tydligare: vänskapskorruptionen är inskriven i det svenska folkkynnet och är bara en annan yttring av att vi snattar mer i butik än våra nordiska grannländer. 

Något gick väldigt fel med Fattig-Sverige när det omvandlades till ett medelklass-Sverige och även om begreppet tjatades sönder för flera år sedan i medierna var det nu - som Nordbergs första rubrik så korrekt sade - som "Sverige gick sönder"! Nu kan rövarbaronerna leka hur de vill här och det med samhällets godkännande. För vår falska och präktiga självgodhet var tydligen viktigare för KU att inte beröva landet Sverige än något annat. Eller också är även dessa folkvalda samma idioter som folk mest är. 

Har sagt det förr. Det finns uppenbarligen inga VÄRDIGA individer som ens vill ta i den här skutans roder, så skeppet Svea kommer snart att vara bordat av pirater och sänkt till havets botten. Det börjar med den smusslande smyganslutningen till Nato alltmedan politikerna lovar dyrt och heligt det inte är någon fara. Men från det att Sverige har släppt in det första amerikanska kärnvapenbestyckade fartyget i hamn är jag helt för att terrorattacker mot det här landet är legitima. I ett sådant läge har svenskarna sålt ut sitt existensberättigande som nation. Någon jävla ryggrad måste väl ändå ett folk ha?

Jenny Nordgren påminner sig den moraliska fostran hon fick som femåring i kyrkans söndagsskola. Jag fick samma undervisning men referensen är troligen helt obegriplig för en yngre läsekrets och för de yngsta, den redan förstörda frukt vars föräldrar stack en internetansluten enhet i händerna på, som barnpassare och mentor.

Nordgren finner nu i skenet av de två riksrevisorer som biter sig fast att den första som frivilligt avgick var den enda som gjorde det rätta. Susanne Ackums horoskop kommenterade jag i Konstant verklighetsfalsarium. Intressant nog är de två riksrevisorer som vägrar förstå av samma typ - den typ som är diametralt motsatt Ackums kombination av Jungfrun och Kräftan (två tecken som tillsammans kan läsas som "positiv särbehandling för dem i min förtroendekrets!").

Juristen Margareta Åberg och statsvetaren Ulf Bengtsson är nämligen båda "invånare" i den motsatta, positivt polariserade eller supralunära sfären. Eftersom den här typen lever uppe i det blå, är formidabla huvudfotingar, har jag noterat en tendens till extremism när den här annars kapabla och skarptänka sorten går snett.Riksrevisor Ulf Bengtsson har intressant nog "kungavärdighetens" stjärna Regulus på rät linje med Solen i chefsämnet Lejonet. Men utgår man från sinnelagets Måne i Vattumannen blir det ännu en falsk ledare eftersom stora pengars Jupiter utifrån Vattumannen i 1a huset förvandlas till en verksam illgörare! 

Det här Lejonet måste avstå från alla de frestelser som kommer med stora penninghögar (Jupiter) och dubbelt så eftersom också Satans korrumperande stjärna Algol verkar mot hans regelplanet Saturnus. Här finns ett horoskop som ur SINNELAGETS PERSPEKTIV är ytterst korruptionsbenäget! (Med solascendent blir Jupiter istället en välgörare, vilket är självklart: Lejonkungen tycker han är värd de privilegier som Jupiter tecknar...)


Juristen Margareta Åberg har också hon en direkt koppling till "kungamakaren" Regulus! Och också här är det psykascendenten (Månen) som sätter frågetecken för hur värdig hon är en "Regulus-position" i samhället, dvs. en position i någon mån analog med en konungs.Här är det Månen i Vågen vars rättvisans vågskålar kunde tyckas välkalibrerade när Venus står i godhetens Lejon. Men för jämviktens Våg i 1a huset är turbulenta och omoraliska Mars naturligtvis inte bara en naturlig illgörare utan också "verksamt ond". Och här angriper som synes Mars sinnelagsascendentens härskare Venus, en kombination jag kallat horsyndromet tidigare. Vad man åtminstone säkert kan säga är att den "dubbelt onda" Mars (jämför Fredrik Reinfeldts dubbelonda Mars faktiskt stigande i öster vid hans kroppsliga födelse) omintetgör den kungavärdighet stjärnan Regulus generöst söker plantera i världen - när Regulus välsignelser når Mars krets - just före Solens/själens bana - kapas välsignelsen av Rövaren!

Här har vi en av de lyckligt lottade men korrupta själar som Platons filosofi hade kunnat sortera bort på tidigt stadium om Sverige inte vald Djävulens väg (sekularism) istället för Guds eller den universella morallagens väg som hinduisk astrologi gör anspråk på att kunna synliggöra.

Precis som med hennes kollega som vägrar överge sin välavlönade topposition i det svenska samhället ser man störningen mellan Vatten och Luft som förvärrare huvudfotingens inbilskhet. Här kan affekterna (Vatten) storma så att intellektet (Luft) producerar fabulösa och alltigenom falska luftslott för att skydda sig själva (eller trixa och favorisera inom ramen för tjänsteutövandet).

Två hemska horoskop på den högre supralunära nivån. "Låga" Susanne Ackum med sin pragmatiska Jord/Vatten-orientering var bara ett verktyg för de här två förslagna typerna - "kriminellt kreativa" båda två. Bänd bort dem från deras tjänstefåtöljer!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar