Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 1 augusti 2016

Moderaternas arbetslinje skandal i England. I Sverige inte ett knyst.

Rubriken säger allt. Läs i The Independent (mitten/vänster) hur Fredrik Reinfeldts konservativa polare David Cameron (han som förnedrande avgick efter Brexit), på samma sätt som nymoderaternas "arbetslinje" utnyttjat arbetslösa för oavlönat arbete (fas 3)! 

Detta är naturligtvis en skandal, men i svenska medier har vi inte ens en tillstymmelse till samma ambition att gå till rätta med gangsters i politikerkostym! I England släpas nu de offentliga myndigheter och privata företag ut i det offentliga som i praktiken välkomnade det moderna slaveriet i England!

Sverige behöver en ny myndighet som säkerställer politikers kompetens för sina uppdrag. Bara på det sättet verkar det här landet komma på rätt köl igen. Jag har inga som helst tvivel om vad "framtidsministern" Kristina Persson säger om Stefan Löfven (DN) stämmer. ALLA förstår väl att hennes jobb inte kan slutföras på en halv mandatperiod! Löfven var och förblir en hafsig, ombytlig och obegåvad tölp, faktiskt värre än manschettbrottslingen Reinfeldt. 

Sverige behöver verkligen denna nya myndighet som kvalitetssäkrar våra politiker när nu folket blivit så fördummat att de inte kan göra några som helst politiska utvärderingar. Däremot kan de sitta på nätet och jämföra priser på tusen och en sajt som lockar dem än djupare in i konsumism och cerebral degeneration. Titta - sju kronor. Det är lägre än åtta. Svenskhet av idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar