Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 augusti 2016

Apple, terrorkapitalismens varumärke
Så kom då kanske det av mig förutspådda eller föreslagna terrorattentatet, men något dygn före utsatt astrologisk tid. Det visar sig nu inte vara några bombgalna muslimer utan själva det västerländska hjärtat som är den verkliga terroristen! Men det hade man nästan kunnat ana. Och vad mer passande än att det är den bedrägligt tomma livsstilsmänniskans mest älskade varumärke APPLE som visar sig vara den mest ärelösa och ovärdiga kungen i världen? (DN)

För minns, diskussionen har rört den akuta brist på kungavärdighet som resulterat av Skorpionens (mörkläggaren) angrepp mot kungliga Lejonet - en aspekt som legat i luften sedan förra året. Och ett lägre patrask än skattesmitande företag och borgare som inte vill betala för någon som helst allmän välfärd i samhället utan enbart för det man själv gagnas av, det går inte att tänka sig. 

Det är därför den horribla Lena Mellin med flera f.n. drevar i Aftonbladet mot friskolor som på religiös grund låter pojkar och flickor göra olika saker. När jag gick i högstadiet i Göteborgstrakten på 70-talet (kommunal skola) hade pojkar och flickor också gymnastik i skilda lokaler, och hur spännande var det inte när de två sorterna fick mötas vid vissa tillfällen! Denna spänning mellan könen söker nu den sexuellt perverterade Mellin beröva barnen eftersom Sverige tydligen hatar sexualitet och dess tjusning.


Missa inte Mellins med flera drev utifrån sommarens utspel från den typiskt frigida svenskan Zara Larsson och det naturliga tafsandet under festivaler. Det är Sverige som får skörda sin dåraktiga kombination av libertarianism libertinism och kontrollmentalitet i dessa gränsövertramp. Det har inget med religionerna att göra utan med sekularismens tendens att få människor och nationer att falla sönder.

Men det handlar förstås också om pengar, och religion som en kulturell yttring innebär merkostnader om man skolan måste upprätta dubbla arrangemang för allt. Och den vita djävulen hatar sedan nyligen allt som kostar extra. Horribla Mellin och anhanget som följer henne är verkligen kulturens och toleransens verkliga fiender! Vad de vill är ett likriktat samhälle där alla vinglar runt med gamnacke och stirrar förhäxat i sin skattesmitar-iPhone, sekulära ynkryggar till människor. Apple och Mellin är den fundamentalistiska sekularismens fanbärare och därför mänsklighetens om än inte det svenska drevklimatets dödsfiende. Apple och det Lena Mellin ägnar sig åt är den goda människans dödsfiende! Så enkelt förhåller det sig, även om det är få kvar som när vakna nog att se vad det blev av detta folk...******

Varför kommer då nyheten om terrorkapitalisterna - det skattesmitande själviska packet - ett dygn för tidigt? (Se kartan här.) Jag spådde ju att nymånen i Lejonet skulle sätta attacken från Skorpionen i fokus, men idag, när EU uttalar sig om vad som pågår inom Rovkapitalismen, vandrar reflektorn Månen alltjämt genom sitt eget tecken Kräftan.

Men lite eftertanke visar att detta är en precis lika utsatt kortperiod. För vad är Månen och Vattnet om inte Solens och Eldens direkta plagiatörer? Det ljus som kastas från Lejonkonungen vari Solen regerar - detta ljus plockas upp bättre än någon annanstans just i den instinktsdrivna och imiterande sublunära varelsen - den osjälvständiga flockmänniskan - Månen, Kräftan - som i sina liv inget annat vill än alla imitera sin Ledare - här Apple!

Det är inte för inte som Kräfta och Lejon står sida vid sida och Måne och Sol tillsammans markerar dödens och livets riken, den sublunära, ständigt hungrande sfären och den supralunära och gudomligt självtillräckliga sfären utan behov att berika sig vidare. (Lejonets gudomlighet är således skadad f.n. därför att Skorpionen tillhör Vatten/den sublunära sfären som likt den genomruttna Lena Mellin arrogant söker stå över Religionen = Solen i Eld).

Så vad får vi via Månen i Kräftan? En hel värld av urbota skyldiga dussinmänniskor med Apple-produkter i sina händer som lever på en LÅNAD IDENTITET, och som nu visar sig vara den ÄRELÖSA HÄRSKARENS. Angreppen från Skorpionen visar att det är en skit till Lejon vars LOGO de identitetslösa och konsumerande folkmassorna valt att följa. Apple ÄR den totalt ovärdiga ledaren i världen, en simpel skattesmitare.

Detta är så djupt så djupt! Bottna i denna unika upptakt till den EXAKTA NYMÅNE som kan sägas börja gälla från Månens ankomst till Lejonet i morgon runt halvsju (svensk tid) och ett par dygn framöver! Det kan komma fler världshändelser av detta knivskarpa och avslöjande slag. Det kan gälla skorpionisk terror av den typ som Lena Mellin bedriver (hon har svåra störningar i Skorpionen) och som skapar ovärdiga människor utan någon kunglig nobless alls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar