Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 12 juni 2016

Tid för terror?


Pöbelmassorna fungerar som Månen - som en omedveten spegling av överherrarnas (Solen) ibland onda spel. Tänk Nato-övningen som trakasserar den ryska björnen via 31.000 trupp utanför ryska gränsen. 

Medan den svenska ynkryggstelevisionen låtsas som om inget hänt nere i Frankrike funderar jag på om också detta är det rådande storkorset i mörkrets och demonins kvalitet Tamas guna som ligger på himmelen nu. 

[Tillägg: DN skriver att studiofolket faktiskt kommenterade upploppet men att inga bilder på läktarna kom från Frankrike. Det ynkryggiga låg inte i Sverige den här gången, vilket AB:s rubrik lät antyda.]

Om några dagar är det dags igen och då har vi psykets "fallna" position i Skorpionen, terrorns tecken. För Skorpionen som den intensifierade versionen av lättskrämda och protektionistiska Kräftan (passionerade Vatten), tänk bara på kopplingen mellan sex och skräck. Det är ingen slump att Mars tilldelats härskarskapet över detta Vattentecken och alltså samtidigt tecknar naturens forplantning och det subhumana skräckvälde som utövas i denna helt mörklagda zon av skapelsen. 

När man börjar fundera över zodiakens konstruktion kan man också få viss förståelse för varför kristendomen alltid länkat samman synd och sex och haft sitt kluvna förhållande till den mänskliga sexualiteten. Människor som är slavar under lasten är egentligen inte människor, de är bara djur. Och dem som faller offer för naturen tror att också mänsklighetens öde är allas krig mot alla. Kapitalismen bygger på denna vanföreställning.

Frågan är alltså om nästa version av storkorset som inkluderar folkmassornas Måne kommer att koincidera med ytterligare fotbollsvåld i EM i Frankrike, eller rent av ett terrorattentat. Terror är ju Skorpionens perfekta uttryck, människor som agerar utifrån den orosbenägna Kräftan på ett intensifierat sätt. Se bara USA:s nationalpsykologi, där man tar det säkra för det osäkra och skjuter ihjäl folk först och frågar sedan. Det är inga tvivel om att den sideriska Skorpionascendenten är den mördarnationens sanna natur.

Vad som talar emot detta är bara innevarande mörka storkors är 100%-igt, med samtliga planeter i tamasiska tecken. Snart gör Solen och Venus entré i ljusbringaren Tvillingarna. 

Men jag tror inte man ska ropa hej förrän man är över floden Styx. Den är fruktansvärt svart, denna sataniska axel inom ramen för ett alltjämt pågående storkors och den koniciderar så när med en fullmåne.


Den 17 juni 2016 cirka 15.00 (UT) "faller" Månen och förenar
sig i samma ögonblick med svarta hatets Mars samtidigt som
båda infiltreras av Djävulens stjärna Algol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.