Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 17 juni 2016

(Sken)demokratins martyr Joanna Cox och Kräftans empati
I föregående inlägg om den mördade ja-till-EU-politikern Joanna Cox noterades bara horoskopets monstermagnetiska tendenser och hur träffsäkert himmelens pågående planetrörelser hakade fast i ett problem på hennes medfödda himmel.

Men när jag ser The Guardians rubrik som talar om politikerns "väldiga empati", slår det mig att detta är en perfekt läsart av Mars och Månen i Kräftan om man använder Månen som ascendent. Med Kräftan i 1a huset hamnar fokus på Naturen som som antingen något vilt och ostyrigt vi söker skydda oss mot genom att imitera lösningen med krabbskal från samma natur. 

I den här meningen blir till tillbommade och säkra huset en sinnebild för det psykologin kallar empati, som ju gör att vi instinktivt rusar till den svagares försvar. Och därför blir den brutala Mars i Kräftan (så "fallen" den är), en "verksam välgörare" när det tecken intar 1a huset som är besatt av att bygga skyddsbarriärer för sig själv och "de egna blodet" (skydd mot havet inte minst då Kräftan är ett Vatten-tecken). 

Mars energi blir en förstärkning av Månens naturliga tendens att vilja innesluta och härbärgera så att man får en formidabel kycklingmamma, eller som The Guardian säger, en människa med "väldigt medlidande". För "compassion" innehåller ju ledet "passion" och planeten Mars tillhör den mörka sidan, mörk passion, medan Kräftan representerar passionens och lidelsens kvalitet Rajas kopplad till Vatten-elementet och den instinktsdrivna själen. 

Men varför inte läsa föregående inlägg i stället, som pekar på att denna denna överdos av empati var olycklig i just Cox kombination av mån- och soltecken.


Tillägg

På fredagskvällen publicerar för övrigt The Guardian sin redaktionella/officiella syn på mordet och texten börjar, "kontexten är allt". Exakt astrologins ståndpunkt, där HELHETEN (eller för den del FOLKET) "är allting" och bestämmer betydelsen av en DETALJ (eller för den delen ett politikermord). En ljusglimt kan inte uppväxa ett i övrigt becksvart mörker som en värld där politiker servilt servar den Rike Onde Mannen och lämnar massorna i uppgivenhet och känslan att de inte längre räknas. De gamla kineserna menade t.o.m. att sådana här "kungamord" bara var en logisk konsekvens av vanstyre och därför rättfärdiga om än i teknisk mening fortfarande ett mord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.