Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 17 juni 2016

Så tystar man en kritiker av riskkapitalismen

SvD skriver att ekonomijournalisten Lotta Engzell-Larsson tidigare skrivit en kritisk bok om riskkapitalisterna inom svensk välfärd. Så hur gör Rovkapitalismen för att få tyst på en potentiellt folkuppviglande kritiker? 

Antingen som Dagens Nyheter gjorde med den här bloggen, på den tiden man ännu kunde länka sina små alster till ytor invid tidningarnas artiklar: svartlista bloggen så att tidningens läsare inte kunde se länkarna, eller också som Monstrets organ Dagens Industri nu gjort: ger Engzell-Larsson en struntviktig position för att "vända henne" i mer kapitalistvänlig riktning. 

Och enligt SvD lyckades tricket perfekt. Nu lovsjunger hon börsintroduktionen av vårdprofitören AcadeMedia. Vissa själar kommer till jorden för att åtgärda gammal karma, andra ställer till det än värre för sig...Till att börja med kan man hur sinnelagsascendentens perspektiv noterat att kvinnan har låg självkänsla. Månen anser att Solen i Jungfrun i sjätte huset (ledarskap/kändisskap) är en fiende eller en olycka. Solens placering sammanfaller här med Jungfruns "naturliga" sjätte hus, som brukar sky det offentliga och villa göra sitt, lite avsides. Men som vi strax ska se finns det ett motbudskap till detta. Först måste sinnelagets kvalitet bedömas.

Som vi tidigare sett av "statsminister" Löfven finns en inneboende psykisk instabilitet i vissa varianter av den egocentriska och lättsmickrade Månen i Väduren, barnets sinnelag som är så lätt att förarga men också glädja. Det är oerhört viktigt att den energiska Vädurens härskare Mars står stabilt för att få ut det bästa av ett sådant här psyke. Helt klart har Månen i Väduren många goda sidor, inte minst förmågan att ompröva gamla beslut, men här räckte det alltså med att ge Engzell-Larsson en fin position för att puffa henne i rätt riktning. Och nej, Mars i sociala och förbindliga Vågen är inte en stark bas för det egocentriska vädurssinnet! Hela jag-och-du-axeln (Väduren/Vågen) kan bli något av en vindflöjel och Mars-i-Vågen är känd för att vara en behagare med tvivelaktig moral. 

Ett exempel och en privat anekdot: efter säkert 20 år kontaktas bloggaren oväntat av en föredetting med Mars-i-Vågen stigande i öster. Kvinnan inleder telefonsamtalet med att satsa allt och har inom en minut sökt snärja bloggaren för en "omstart". Inte genom sedvanligt uppvärmande prat om vad som hänt dem både under de gångna åren utan genom att direkt beta kroken med ett gemensamt ångande sexminne. En så generande underklassig framfusighet från det jag mindes som en måttfull Stenbock imponerade inte alls på bloggaren, och då helomvände kvinnan och fick ett raseriutbrott i telefonen. (Spelat ut sitt enda trumfkort direkt!) Alla åldras inte värdigt, ibland verkar folk sakta växa in i psykotiska eller omdömeslösa personligheter...

Som framgår är Engzell-Larssons kritiska natur tydlig. Solen i Jungfrun passar verkligen som kritisk skribent i de fall de inte själva blir räknenissar eller ekonomiansvariga. Men den svaga och fjäskande Mars-i-Vågen försvagas nu ytterligare av att disponenten, jämviktens (och pengarnas) Venus anses "fallen" i Jungfruns tecken, tecknet som först och främst ser om sitt eget hus. Gissa hur illa ute det egocentriska vädurssinnet nu är, med två "platta fall" på raken (som den gamla reklamen för Gevalias kaffe där ett badkar faller genom flera golvplan och ger dig en impuls att köpa hem kaffe för "när du får oväntat besök").

Efter att ha noterat det opålitliga sinnet förvånar det kanske mindre att utifrån en månascendent med dess beskrivning av individens fantasier och begär hitta just den "generationsplacering" som jag några gånger kritiserat för total hemmablindhet: Saturnus HEMMA i negativt härskarläge i statustänkande och materialistiska Stenbocken. Enligt sinnelagascendenten har Engzell-Larsson troligen i hela sitt liv fantiserat om sig själv som makthavare, så det var enkelt att korrumpera henne genom en liten maktposition i Dagens Industri.

Det är bara att konstatera att himmelen från tid till annan konfigurerar sig så den tecknar vekhet på insidan. Men dessa tider vevas periodiskt fram och detta för att själar som inte är färdiga med sin karaktärsdaning ska få en chans att återfödas och kanske upprepa månghundraåriga misstag ännu en gång. När en själ degraderat sig tillräckligt kommer slutligen ett liv på jorden då vändpunkten nås och individen börjar ställa frågorna ur en djupare nivå av sin intelligens. Den punkten har Engzell-Larsson inte nått ännu. 

I linje med Solen i Jungfrun valde hon att bli en fiende till dem som tänkt längre och bättre. Och fåntratten och näringslivslobbyisten i SvD som skriver uppskattande och hennes "sell-out", och i tandem inbillar sig att riskkapitalisterna nu vuxit till sig och inte längre jagar profit fullt lika hungrigt, ska vi inte tala om. 

Hos Janerik Larsson, före detta vice vd i Svenskt Näringsliv, förbereds syndafallet som kommer att låta honom återfödas som en träl eller ett fattighjon som slavar i den slimmade vården.... I detta liv, visar hans horoskop, att han hade förmånen att i huvudsak leva i det tankeproducerande Luftelementet och med full kognitiv kraft (Solen i härskarläge i Lejonet). Men hans skönhetsfläck i trälens tecken Jungfrun (horbockssyndromet, infernalisk libido kanaliserad mot att göra sig vinster) har redan knäckt den här själen. Detta är en förutsägelse. Tyvärr kommer ingen att minnas den när de återföds som oskrivna ark och bara egendomliga dispositioner som tecken på att de kommer med ett bagage från det förflutna...

Man skulle kunna tänka sig att Janerik Larssons själ t.o.m. gör en "tidsfuling" och återföds i samma tid och land - Sverige - där han bidrog till att förankra rovkapitalismen hos en skrämmande tanklös medelklass som inte förstått att allt de snor från sin nästa stjäl de egentligen från sig själva. Någonstans där ute går kanske just nu Larssons reinkarnation i kvinnliga vårdkläder och förbannar det helvete andra försatt henne i.


PS. Den här bloggen är kanhända den första i världen som ifrågasätt värdet med en planet hemma i härskarläge, som t.ex. Saturnus i legalistiska Stenbocken. Det finns inget incentiv att kritiskt utvärdera de egna käpphästarna med den här placeringen och en sådan här planet blir därför en blindfläck. Men som Månen hos den köpta riskkapitalistkritikern och Löfven visar kan det i vissa lägen vara bättre med en rigid fundamentalist som rårder över sig själv om nu planetens planetära disponent enbart försvagar toppnivån och som i Löfvens fall resulterar i en ryggradslös opportunism, en kejsare utan kläder. Astrologin är fascinerande eftersom den bjuder på en sådan nyansrikedom, den blir svartvit bara när det kommer till den ultimata samvetsfrågan: är det Satan du arbetar för, eller den gudomliga ordningens införande på jorden?

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.