Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 25 juni 2016

David Cameron - århundradets klåpare

Cameron - snart som
Lego-figuren
UNFORTUNATE SON.
Den kan barnen drämma i
huvudet på varandra
och ropa "loser".

Olle Svenning i AB skriver den enda sammanfattning av britternas uttåg ur EU man behöver läsa timmarna efter att Brexit-resultatet blev officiellt. Texten säger nämligen allt om vilket haveri EU är och vilken katastrofalt själviskt och felaktigt schackdrag Cameron gjorde som utlyste folkomröstningen. AB:s Wolfgang Hansson hade redan något dygn innan beskrivit denna Camerons egoistiska agenda och bara detta, att spela med en hel nation för att bevara sin egen makt, är värt stupstocken!

Det blir naturligtvis intressant att studera de planetära cyklerna för den nu avgående världsledaren och lära sig något av det historiska dråpslag som ägt rum.

Jag återanvänder kartan från nyliga "David Cameron, son till en ärelös skattesmitare". (Panama-dokumentens fulla innebörd har sopats bort av en ondskefull kapitalistisk västvärld, men så hjälper det brittiska folket att återigen lyfta fram den svekfulla överhetens brott genom att ge tummen ned för EU!)Att födas i soluppgången i privatistiska Jungfruns tecken med den fallna Venus är uppenbarligen ingen höjdare, trots att Solen är verksamt neutral och Venus en av de "goda krafter" som Jungfruascendenten kan åberopa. Venus är nämligen tillfällig ägare av det nionde goda huset för "universell dharma", en hinduisk term som är påfallande lik den kinesiska taoismens lära om en universell världsordning ("tao/dao" - vägen) som man måste förstå för att kunna spela med i föreställningen. Genom att ha den universella dharmans signifikator i första huset avslöjar horoskopet således en "nyckelspelare" i världsordningen som den nu uttrycker sig på jorden.

Astrologins bekymmer börjar om man dogmatiskt börjar kräva att precis varje världsledare måste uppfylla precis samma astrologiska mönster. För det gör de inte. Men britternas allierade, USA, har nu letts av en Obama som faktiskt råkar uppfylla samma kriterium. Han har också ett Jord-tecken stigande (det här är folket som vill ÄGA materien...) men Stenbocken i öster ger istället Jungfrun och Merkurius som 9e dharma-husets ägare. Och Obamas Merkurius aspekterar faktiskt hans person (ascendenten) via oppositionen från Kräftan i 7e huset.

Sverige har ingen högkultur så klockslag på officiella personer är ett undantag snarare än regel. Löfven är bara en diffus gåta hela han, men föregående ledare, Reinfeldts, har sannerligen granskats i sömmarna på bloggen och hans Jungfruascendent med härskaren Merkurius inburad i 12e huset för de som avtjänar fängelsestraff för synder begångna i tidigare liv, är knappast ett omen för en betydande världsledare! Då ligger den här obetydliga bloggaren närmare till hands, med Saturnus - makthavaren - som 9e husägare och placerad som hos Obama - i opposition till sin persona (bara så mycket tajtare än Obamas konfiguration). 

Det finns många stjärnor där ute som aldrig i detta liv blev vad de hade i sig att bli eftersom de föddes till en miljö som inte gav någon näring åt deras potential! Den indiska astrologin har också dasha-doktrinen, läran om att man likt Marilyn Monrore kan ha sån otur att man tvingas genomleva den ena planetära cykeln efter den andra som utgår från problemplaneter i födelsehoroskopet. Som författarna till den astrologiska introduktionsboken "Light on Life" påpekar dök Marilyns fina planetcykler upp så sent i livet att hon vid den tiden redan var både "skadat gods" pga. av en dålig start i livet och död av en överdos.

Så hur ser David Camerons pågående planetcykler ut?


Vimshottari Dasha:

 Ven MD:  2002-10-17  -  2022-10-17

  Antardashas in this MD:

  Ven:  2002-10-17  -  2006-02-13
  Sun:  2006-02-13  -  2007-02-13
  Moo:  2007-02-13  -  2008-10-17
  Mar:  2008-10-17  -  2009-12-16
  Rah:  2009-12-16  -  2012-12-15
  Jup:  2012-12-15  -  2015-08-17
  Sat:  2015-08-17  -  2018-10-17
  Mer:  2018-10-17  -  2021-08-17
  Ket:  2021-08-17  -  2022-10-17


Intressant nog är detta hans livs enda huvudcykel i Venus tecken och med en förstahusplacerad Venus är det solklart att hans egen person kommer att stå i centrum.

Enligt Wikipedia valdes han in i Parlamentet året innan Venus-cykeln startade och sökte under 2002 stiga i rank men ignorerades sommaren, några månader innan Venus-cykeln startade. (Här ska man egentligen studera slutfasen på föregående storcykel, men jag hoppar över det.)

Därefter ser man Cameron påbörja sin själviska maktklättring. Han underminerar i november 2011 de konservativas ledare Iain Duncan Smith genom att inte följa partipiskan i en röstning om homo-föräldraskap, och detta bara veckan efter att ha fått Smiths förtroende att coacha denna i saker en premiärminister måste kunna. David Cameron hugger här för första gången en allierad i ryggen och sviker dennes förtroende!

Vad ser vi  här om inte DEN FALLNA VENUS i all dess prydno. Här ser man själva det arketypiska beteendet som gjort Jungfrun till zodiakens osällskapliga tecken, det som skyr allianser och enbart vill jobba för sin egen framgång!

Uppenbarligen spelar det mindre roll om Venus anses "verksamt god" när den i grund och botten inte alls sköter sin tilldelade roll i Jungfruns tecken. 

Efter denna dolkstöt i ryggen på sin överordnade rullar Camerons karriär igång enligt Wikipedias historieskrivning, och i september 2006 meddelar han sin kandidatur till partiledarrollen för de konservativa. Den 6 december förklaras han som partiets nya ledare, men inte utan häcklande och kritik för hans låga ålder och ringa erfarenhet. (Jämför det med de absoluta nollor som nått ledande positioner i Sverige, och inse hur på drift detta land är!)

Cameron blir sedan premiärminister den 11 maj 2010 bara 43 år gammal och denna position har han nu sjabblat bort på ett episkt sätt.

Vi vågar nog dra slutsatsen att Camerons huvudcykel är svag och Wikipedia visar hur svag hans väg faktiskt var och hur svårt han haft att hävda sig, vilket helt stämmer med Sol-Jungfrun som är ett antibudskap. Kombinationen är snarast motsatsen till en självhävdande och stark Sol vid soluppgången, som till exempel den i sitt härskarläge i Lejonet. Se hur det räcker med att ha vulgära Mars i Lejonet stigande i öster - Donald Trumps situation - för att få en helt annat drag under galoscherna!

AB:s Wolfgang Hansson skrev för två dagar sedan att Cameron utlovade folkomröstningen i ett oansvarigt maktspel för att manövrera ut vissa krafter inom partiet. Detta var 2013, säger Hansson, men Wikipedia-artikeln inkluderar ingen information om detta.

Utifrån några datum kan vi nu se att Cameron blev partiledare under den bara årslånga subcykel som tillhör ledarskapets Sol, vilket förstås aktiverar hans medfödda solära potential. En Sol i 1a huset är inte fy skam för en sådan subcykel! (Man kan gräva mycket djupare, men jag går hastigt igenom de mest uppenbara indikationerna.)

Premiärminister blir Cameron under den onda demonen Rahus inverkan, den dödliga demonen som ville bli som en gud enligt hinduisk mytologi! Här brister jag i erfarenhet av indiskt tänkesätt: Rahu står ju instängd i korruptionens och dödens åttonde hus och borde därför indikera att subcykeln december 2009 till december 2012 är mycket svag. 

Men det är tydligt att båda månnoderna agerar som linser för sina respektive planetära värdar, så i Camerons fall kanske man snarast ska studera Rahus disponent Mars och hur den i Lejonet står på nästan rät linje med "kungamakaren" Regulus! Detta omen är oerhört men tycks inte alls stämma med husens begränsande naturer, båda husen är onda och sägs hämma det världsliga inflytandet. Här krävs år av studier av politikerhoroskop och under vilka omen de nått högsta makt! 

I Camerons fall kan man alltid slingra sig och påminnas att taveldukens grundfärg är förstahusplacerade Venus, den lilla välgöraren. Den är fallen och inte särskilt solidarisk med andra, men den är en verksam välgörare åtminstone för Camerons egen person (1a huset) och inte minst det faktum att han personligen var förutbestämd att kuggas i den universella vägen (9e). Var han en korruptionens tjänare som lyftes upp till absolut makt för att DET STÖRRE SPEL vi just ser nästa akt av, skulle komma till stånd? Cameron var en nödvändig clown som gav britterna en chans att hjälpa till att bryta sönder den obsoleta och korrupta idén om ett EU.

Hur som helst kan man se hur Cameron befinner sig i Liemannens subcykel när hans själviska plan om folkomröstning skiter sig rejält. Och Saturnus står världsligt stark i väster och är ohyggligt negativ i Vattenelement. Och inte minst NEGERAR den Venus själviska förehavanden i Camerons första hus!

Kombinerar man subcykeln med transiterna, pricken över i:et, kan det inte förvåna att Saturnus i sin långa hämmande aspekt mot ledarskapets Lejon träffar en f.n. gradexakt konjunktion mellan Jupiter (framgången) och den huvudlösa överdriftens Rahu. Det är den senare som därmed tappar all förmåga till "grotesk framgång" (till följd av Saturnus aspekt) och återknyter till det faktum att det var under subcykeln Rahu Cameron blev premiärminister, en position han nu avträder då Saturnus dödar Jupiter/Rahu i ledartecknet Lejonet.

Obs. Detta är bara bloggarens spekulationer och lek med symbolerna. Men håll med om att jag knappast våldfört mig på symboliken. T.o.m. när man studerar Camerons natala Saturnus i väster i förhållande till tidens transiter, ser det pyrt ut. För han var född att vara beroende av rikemansplaneten Jupiter för sin politiska Saturnus-makt. Och nu stryper Saturnus via 270° sagda bas!

För Jungfrun i öster är Saturnus en verksamt neutral eller indifferent faktor. Planeten äger såväl det tursamma 5e huset som det olycksdrabbade 6e huset och tydligen kvittas dessa omen. Det torde göra Saturnus fri att demonstrera sin naturliga kvalitet som den Stora Illgärningsmannen närhelst den träder in i Camerons liv, som den DETERMINISTISKT gjorde under sin subcykel 2015-08-17 - 2018-10-17. Dess medfödda placering i det starkaste världsliga läget ger den oanat destruktiva kvaliteter, och alla de upprörda tidningsrubrikerna denna dag vittnar om att Cameron tycks ha varit det värsta rovkapitalisterna satt sin lit till, en katastrof till småaktig politiker förödde hela den Orättfärdiga Ordningen genom sitt eget själviska 1a-husmanövrerande med blicken enbart på sin egen position. 

Detta är så in i norden typiskt Jungfrun som grundprincip. Den är smart och den tillhör det realistiska Jord-elementet som hela tiden ser till sin position i termer av vinst och förlust. Och tecknet drar alltid det kortaste strået just därför att det inte väger in helheten i sina bedömningar utan istället riktar sin energi på att isolera urskiljbara komponenter från varandra, dvs. en tilltagande förvirring om vari det hela består! I vissa faller försvinner helt Berättelsen genom denna analys då många gånger helheten är större än delarna. Mördaren kan inte bringa mordoffret tillbaka till liv och det särskiljande intellektet är på samma sätt en slaktare av den verkliga berättelsen.

Den som väger in helheten och låter delarna finna sina naturliga platser utifrån detta, förblir alltid socialist i grundsynen. Den Jungfru som pläderar för socialism gör det sannolikt inte utifrån den socialistiska principen (Vattumannen, som är Jungfruascendentens fiende och olycka) utan för att den egna plånboken (räknementaliteten) säger den att det finns mer att vinna på socialism än fri marknadskonkurrens för just det här exemplaret av Jungfrun i just den här livssituationen. 

Jungfrun är således en kylig och självtjänande pragmatiker, men med ett trängre synomfång än det stora Jord-tecknet Stenbocken. Därför har detta blivit olyckans tecken i zodiaken, där all världens trälar och slavar och tjänstehjon lever sina liv. Att intellektets planet sägs vara "upphöjd" här (samtidigt som den sociala Venus är "fallen) är ett av tecknets gåtor, och jag har faktiskt inte lyckats klura ut logiken bakom planeternas tilldelade "upphöjelser" och "fall". Men i några fall tycks traditionen stämma, som fallen Mars och HBT-fenomenet och fallen Måne och mördarna indikerat. 

Bara denna del av ämnet är så våldsamt stort att jag inte har några förhoppningar att hitta de av alla verksamhetsområden mellan himmel och jord som kan verifiera ytterligare planeter i sina "extremlägen". Men säkert finns de. Ta motsatsen till den fallna Mars i Kräftan - upphöjd krigare i Stenbocken? Var i livet kan den disciplinerade kraftutlevelsen tänkas uttrycka sig mer än någon annanstans? Är det plåtslagare och byggjobbares indikation? Mars och Stenbocken är ju båda "hårda" symboler.

Sedan måste man vara öppen för möjligheten att några kombinationer av planet och tecken kanske är så lösliga att de inte motsvarar några särskilda områden, yrkesgrupper, etc. Tar man Venus "upphöjelse" i självnegerande Fiskarna låter det visserligen som en ren allkärlek som den sjukvårdaren ägnar alla, utan egoistiska preferenser. 

Samtidigt kan man fråga sig om kombinationen verkligen dominerar inom sjukvården eller om astrologin här mest är en uppsättning värderingar, som den att kärleken i sitt renaste väsen "inte söker sitt". Det är värt att notera hur "upphöjda" lilla välgöraren Venus i Fiskarna disponeras av Guds egen planet Jupiter, den Stora Välgöraren, precis som lilla illgöraren Mars, "upphöjd" i Stenbocken disponeras av Saturnus, den Stora Illgöraren. Systemet är allt annat än godtyckligt i sin konstruktion, men dess koppling till den empiriska världen (som fullständigt förnekas av skeptiker) är vad som intresserar den som redan noterat att visa av astrologins lärosatser verkligen tycks skönjbara om än svagt.

9 kommentarer:

 1. Mycket jungfrun nu... och det är ju intressant :-) Men jag tänkte inte tala om mig själv, utan om en jungfru som jag håller på att läsa en biografi om, och som faktiskt hade ett horoskop som till stora delar liknade Camerons. Fast hon delade sannerligen inte hans ideologi. Jag pratar nämligen om Ulrike Meinhof. Sanningen att säga blir jag inte klok på hennes horoskop alls. Hon var superjungfru - sol, måne, venus och ascendent i tecknet. Men jungfruns tecken rimmar ju så illa med terrorism! Fanatism och våghalsig oräddhet är helt främmande för den försiktiga jungfrun. Jag vet - jag är ju det själv... Men det är bara Rodden Rating C på födelsetiden, så det kan ju tänkas att jungfrun inte är ascendenttecken i alla fall.
  Hur olika än Cameron och Meinhof är i sin samhällssyn så hittar jag likheter även med henne i texten här ovan. Hennes RAF var ju ett fiasko får man säga, som ville så mycket, men polisen var dem hela tiden på spåren och fängslade medlemmar, och det blev inte mycket gjort av deras storslagna planer.
  Bokens författare sympatiserar tydligt med Meinhof och RAFs idéer, men även om man som läsare är medveten om det så hindrar det inte att man får ett annat perspektiv på det hela. Den bild som gavs utåt, i mainstreammedia, var även den partisk, fast åt andra hållet. Och det var mycket i bakgrundsbilden RAFs bildande som i alla fall jag var okunnig om. Men jag får som sagt inte ihop hennes horoskop med hennes person och gärning. Det skulle vara kul med en analys här... bara en from önskan...
  :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. "jag tänkte inte tala om mig själv"...och några meningar senare är ändå du själv måttstocken för den typiska Jungfrun relativt terrorismen. :-) (Säger inte något om det, använder själv det egna horoskopet rätt friskt som exempel.)

   Men ännu en gång är det ju ditt 12e hus som gör DIG till en otypisk Jungfru! Den verkliga Jungfrun motsvaras av fiendskapens 6e hus, och Fredrik Reinfeldts Mars-i-Jungfruascendenten ("Stridshingsten") syntes bara leva upp och uttrycka sig när han fick gå loss i riksdagsdebatten!

   Tecknet är mystiskt, det tycks ju så inoffensivt och undersätsigt (som Lejonets/Chefens högra hand). Men med en i princip underkänd C-rankning hos AstroDatabank för Ulrike Maiers födelseklockslag är jag rädd att man inte kan använda just det horoskopet som något ENSKILT underlag.

   Däremot kan man röra ner det i grytan som ett av hundratals, för en "avvägd bild" av tecknet. Men just favoriseringen av det ENSKILDA och fruktan att förlora greppet i ett flytande bland hundratals horoskop är just vad som utmärker Jungfrun och dess merkuriska önskan att nåla ned allt till det exakta.

   Jag kan mindre än inget om RAF och har glömt vad nu nyhetssändningarna berättade om hennes terrorgrupp för länge sedan. Men att kalla Meinhof "super-Jungfru" är inte helt korrekt eftersom ju fler planeter ett tecken rymmer, desto viktigare bli disponenten som förfogar över alla dessa "energier". Och om man fimpar den högst osäkra Jungfruascendenten och håller sig till sol- och månascendenten (som här är identiska), uppstår det olyckliga att Jungfruns härskare Merkurius minglar med Jupiter, som för Jungfrun i 1a är en verksam illgörare.

   En Jupiter i 2a huset, det antika Hades portar och del av det romaren Manilius kallade Tyfons axel (min sataniska axel 2a-till-8e som jag också lyft loss och sett via de två naturliga tecknen Oxen och Skorpionen). Är det möjligen här man kan tänka sig en vrede som öppnar för terrordåd? Senast jag skrev om kvinnor och den sataniska axeln radade jag upp några socialdemokratiska donnor som alla gav satanisk hals och vrålade i samband med Omar-drevet... Det skulle förvåna om du inte kommenterade det (till Sveriges försvar mot muslimsk infiltrering), men jag orkar inte kolla just nu.

   Efter Omar-affären blev Mona Sahlin just extremistbekämpare, intill hennes förödande klåperi med lyxbostaden åt livvakten (som tydligt involverar 2a/8e ett av flera ställen i horoskopet som har med egendom/resurser att göra). Detta visar hur nära extremism/terror kvinnan egentligen befann sig själv. Det är samma skrot och korn på båda sidor av kampen, så att säga.

   Givet den verksamt onda Jupiter hos Meinhof blir det därför inte så mycket frågan om hur snälla Jungfrun kan vara så våldsam, utan snarare än fråga om hur galen en obalanserad Våg kan bli om den aktiveras av en ond Jupiter och verkar genom Dödsrikets portal (en plats för resurser/rikedom även i babylonisk mytologi)... I många horoskop kan man slå huvudet blodigt mot väggen om man inte ser att studieobjektet (här: Jungfrun) eller en invand tanke ("fridsamt tecken") måste tillåtas lämna fokus eftersom "hemligheten" med horoskopet ligger på ett annat ställe.

   Också Fredrik Reinfeldt hade Jungfrun i första (som "äkta" ascendent) men en koppling till Hades via Månen/psyket i 2a. En DN-artikel beskriv (försiktigt) hans barndom och mor som något som helvetet spytt upp, ganska exakt hur jag förstått Manilius om Tyfons axel med munnen som 2a (jag förväxlade då och då Tyfon med Pyton, men har rättat alla de ställena på bloggen nu).

   Radera
  2. Mja, det där med Tyfon och sataniska axeln kan väl inte tillämpas på Meinhof, då hon inte hade något i motsatta väduren. Alla som har någon verksam illgörare i 2:a huset kan väl knappast bli terrorister, så den förklaringen tror jag knappast på... dessutom är det ju ömsesidig reception i hennes fall, då merkurius disponent venus står i jungfrun.

   Jag skrev inte "snäll" om jungfrun, utan försiktig. Vill man vara elak kan man säga feg. Och självtjänande ska ju vara en utmärkande egenskap också. Och det kan man inte beskylla Meinhof för att ha varit, tvärtom. Hon var en kämpe, det ser man i kapitlen om hennes fängelsetid, som jag hunnit fram till nu. Jag leker med tanken att hon hade lejonascendent för då hamnar mars i 1:a. (Och 2:a huset blir fullt i jungfrun.) Då hamnar Stenbocken med Rahu i 6:e fiendehuset. Och det var just staten hon och hennes gelikar såg som den stora fienden (precis som Reinfeldt fast från ett annat perspektiv). Och hon blev själv också utnämnd till statsfiende av tyska myndigheter.

   Radera
  3. Saturnus med Rahu i Stenbocken ska det vara.

   Radera
  4. Kom på en sak till som skulle tala för lejonascendent: Meinhof hade en karriär som uppmärksammad journalist och skribent innan hon s a s sadlade om, och då skulle merkurius och Jupiter (den senare då verksam välgörare) hamna i 3:e huset.

   Radera
  5. Det går inte att utifrån Manilius knapphändiga ord i boken ASTRONOMICA avgöra hur han tänkte kring Tyfons axel, huruvida båda husen måste vara befolkade, etc. Här var det i vilket fall bara 2a resurshuset jag tänkte på, som på pricken stämmer med Platons dystra insikt om att människorna på jorden i själva verket lever i dödsriket och fixerade vid materialiteten. (Det första sumeriska Inanna/Venus ser när hon stiger ned i dödsriket är dess rikedomar: det hänger köttsidor från nötkreatur längs väggarna som om hon innanför porten till 2a huset kommit in i en veritabel slaktbod!)

   Ur detta perspektiv dör inte själen av ankomsten till "ascendenten" utan först när den anknyter till andra huset, till Hades port. Första gången spädbarnet öppnar sitt gap och inmundigar moderns föda knyter den an till den sataniska axeln (vilken man på sätt och vis kunna kalla Jordmoderns förbannelse - bara på denna planet tvingas själarna underkasta sig de mest absurda villkor för att få fortsätta uppleva vad planeten har att erbjuda).

   Jfr. fornnordiska Ginnugagap = Tartaros? Missa inte ordet tartaros snarlikhet till Taurus och att nötkreaturet har just munnen/gapet som sin zon. En mängd trådar leder till 2a "resurshuset" (i våra dagar pengar) som Dödsrikets port, huset som Djävulen (denna världens herre) äger. Därav judarnas finurliga fokus på stjärnan Algol. Det syns som du tappat alla mina år av bloggande i den här ämneskretsen när du plötsligt, "sataniskt" kovänder och vägrar köpa det tolkningsförslag du bad om!

   Om du inte så snabbt avfärdar Meinhofs verksamt onda Jupiter i 2a huset ser du - och jag repeterar - att den äger Sol, Måne och en fallen Venus (som inte vet vad mellanmänskligt samröre är). Du förvrängde det jag sade, det handlar alls inte om att "folk inte blir terrorister av en Jupiter i andra". Jag talar om något helt annat, om en Jupiter som äger för många planeter i perspektiv av att den tappat greppet om normal utbredning/expansion genom sin onda status, och i synnerhet då bristen på respekt för harmoniska relationer till människor (Vågen). Detta avslöjas också genom att Venus är fallen (som hos Cameron). Jupiter lägger sig invid Jungfruns härskare och förpestar ALLT I TECKNET.

   Detta handlar inte helt om Jungfrun utan mer om en obalanserad Våg som ser dödande som en legitim handling i kampen mot något större (du nämner staten), och hon skilde sig där inte från IS-typer. Om hon sedan var Himmelens utvalda "dödsängel" kan bara 9e dharma-huset i ett horoskop med känd födelsetid avgöra.

   fortsätter...

   Radera
  6. ....

   David Cameron har ett problematiskt 9e hus eftersom dess ägare i 1a definitivt knyter honom till ”världens gång” (universell dharma) men där han, likt Meinhof har fallna Venus disponerad av Merkurius tillsammans med verksamt onda Jupiter i Hades hus. Extra intressant är 9e dharma-förpliktelsen för Nigel Farage vars karta visar en Guds utvalda på den Goda Sidan. Att ha dharma-herren Mars i ömsesidig reception med en dubbelt god Jupiter, och den senare på plats i 9e (för vilket hus Jupiter också är en bhava karaka) gör Farage involverad i 8e husets död. Men det goda 9e segrar rimligen eftersom den primärt lyfter ascendenthärskaren Solen ut ur dödskuggans 8e hus. Att sedan Jupiter ägs av en Mars som dröjer kvar i 8e visar hur lång hans euroskeptiska kamp var innan det hände som nu hänt.

   Farages natala Saturnus i Vattumannen stirrar på transiterande Saturnus i Skorpionen i denna tid och här ser man ”den sociala upplösningens/ dissociationens tema” bildas mellan natal och transiterande Saturnus – så passande! Farage tillhör den sida som villa återta landets gränser (Saturnus) från det globala rikemansetablissemanget, så man ska nog läsa samman hans perfekt placerade Jupiter i 9e med hans ultrastarka Saturnus i 7e…

   Nu blev det visst lite utfransning från ämnet Meinhof. Men om henne verkar man tyvärr inte komma hela vägen, med mindre det går att forska ut vilken tysk källa till klockslaget som låg bakom den källa AstroDatabank nämner, eller direkt uppsöka födelsecertifikatet om det finns kvar…

   Jag ska hålla din invändning mot Jupiter i 2a i åtanke även om du skalade bort hela mitt resonemang för att med halmdocke-argumentation invända dig mot mitt tolkningsförslag. Vad jag tar med mig är frågan om universaliteten i denna risk, att en illa fungerande planet disponerar över för många andra planeter (i viktiga huslägen) och därmed i något avseende skadeskjuter hela livsödet (här av typen ”ett osäkrat vapen”). Jag har sett analyser av horoskop bygga just på hur viktiga disponenter stått illa och synts förklara individernas hjärnsläpp och obegripligheter i livet. Jag vill minnas (men kan ha fel) att analysen av Hitler i vediska introduktionsboken Light on Life innehåller en disponentdiskussion…

   Radera
  7. Fast inte är Jupiter ägare till alla Meinhofs planeter i Jungfrun - det är ju merkurius. Som i sin tur ägs av venus - en reception, som jag påpekade. Jupiter är inte disponent för någon planet i hennes horoskop.
   Och Cameron har inte "Merkurius tillsammans med Jupiter..." utan den senare står i Tvillingarna.

   Jag bad ödmjukt om ett tolkningsförslag, och jag tackar dig för det du gav - men jag lovade aldrig att instämma till 100% i tolkningen. Är det inte snarare den som kräver medhåll i allt som är satanisk...

   Men som sagt, tack för funderingarna. Jag håller i alla fall med om att man inte kan komma hela vägen med Meinhof. Men jag kan tillägga att jag kollade Andreas Baaders horoskop också, han AA-rating på födelsetiden, och skytten stigande ger Saturnus i 6:e, intressant nog. Verkar logiskt med den placeringen för "statsfiender" och terrorister. (Sedan kan man ju vara destruktiv för ett land på annat än sätt än genom bombdåd, det visar ju exemplet Reinfeldt...)

   Radera
  8. Det är, som jag sade, det faktum att Merkurius står i kombination med Jupiter som den senare influerar alla i Vågen så jag uttryckte mig lite slarvigt där. Jämför Adolf Hitler, Vågascendentens Venus mittöver i Väduren och gradexakt störd av Marskonjuntkoinen samtidigt som Väduren mottar en 270-störning från Saturnus som inte är stark i Kräftan men likväl en tiondhusplacerad makttyrann. Även enbart ascendenthärskaren disponerad av Mars (och i konjunktion med den) skulle skapa en vidrig psykologi, med avsevärd aggression. Känner en man med Vågascendenten och enbart Mars-Väduren i opposition till sig själv. Han talar (sällan) om sin hustru som varit "mycket sjuk" (psykiskt) men jag har sett honom i spända lägen med henne och han är en djävul och sannolikt betydande orsak till hennes (en mild Sol-Kräfta) psykologiska problem...

   En del astrologiska aspekter verkar mer lätthanterliga, men här och var kan subtila saker verkligen tippa lasset.

   Jag retas mest om din Algol, tycker den är rolig att notera i din oxiga vägran att följa den snitslade stigen! :-)

   Andreas Saturnus i 6e rimmar dessutom med Fredrik Reinfeldts placering, och också han såg ju staten som en fiende relativt sin Jungfruascendents önskan om att få lämnas i fred och sköta sitt. Ett spännande test vore en större mängd politiska libertarianer och hur de har deras Saturnusar placerat sig i husen... Man anar att dessa människor överlag har statsapparatens planet illa integrerad i sina horoskop!

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.