Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 22 februari 2015

Verkligheten definierad som Jord-elementet

Att betrakta som en fristående fortsättning på föregående, "Socialdemokraternas svek mot morgondagen". Hur passande är det inte att påföljande dag se en stor svart rubrik i ETC som utbrister, "S har tappat kontakten med verkligheten"!

Än mer intressant blir det när artikelförfattaren och forskaren i ekonomisk historia visar sig bestå enbart av "verklighetens" element Jord och att den Sol i Eld som skulle kunna ha haft en annan definition skrinlagts i det mörka och repressiva åttonde huset! Då Jord står för ekonomi (resurser) är detta en häpnadsväckande "rätt" himmel för det mannen har valt att ägna livet åt. Minns hur jag ofta påmint om att även "svåra" himlar bara behöver hitta ett legitimt verksamhetsfält för att komma till nytta. Boxningsringen existerar som samhällelig institution för svårt störda stjärnhimlar där de alltför "Mars-drabbade" kan puckla på varandra.


Ändå vaknar frågorna inför den här kartan. Är detta en av själarna som valde bort Gud före tidens begynnelse och började projicera sig allt längre ut i det Yttre Mörkret, bort från själarnas gemenskap i den immateriella gudomliga verkligheten där medvetande möter medvetande? Vissa själar kan nu inte längre mötas så direkt utan bara kropp mot kropp eller pryl mot pryl. 

Sådant är det så kallade "syndafallet" som astrologin vagt reproducerar genom sin fyrvåningskonstruktion där bottenvåningen är Jord. Fallet terminerar först i kortslutningen med total negativitet och det är i denna begränsade värld som själen slutligen kan avnjuta det 100%-iga förtingligande eller objektivitet som den tydligen hade behov av.

Sällan har jag sett ett glåmigare horoskop och inte ens det fenomenalt fina nionde huset för högre samvetet - som här går i de materiella resursernas tecken Oxen - är utan sina problem. Utifrån sinnelagsascendenten i Jungfrun är Oxens härskare Venus inte bara en naturlig välgörare utan också en av de verksamt goda gudarna. Tacka för att Jungfrun tacksamt mottar lite medkänsla eftersom Venus anses "fallen" på de premisser Jungfrun själv utgår från: urskillning, diskrimination och anti-idealistisk realism - arbetet utförs aldrig pro bono utan enbart för att själen vill se sina händers flit omsatt i materiellt gott. 

("Tvångskommenderad" till en hybridform av anställning och Fas 3 arbetar bloggaren sedan förra året för en företagare som är Sol-Jungfru, och en snålare och mer profithungrig och antisocial natur har väl aldrig skådats. Han avskyr i lönndom sina kunder försåvitt de inte handlar dyra saker av honom. Här förvärras en Sol i Jord av att också Månen står i Jord-Oxen och grädden på moset är den egenprotektionistiska Kräftan stigande i öster. Kombinationen rimmar perfekt med den klassiska krämaren.

Paradoxalt nog GÅR det att hitta goda sidor även hos den här människan, men som anställd och klarsynt måste man jobba hårt för att förtränga den besvärande VERKLIGA MÄNNISKA som hela tiden framtonar bortom den triviala "personliga kontakt" västerlänningen prioriterar för att slippa se vilka låga kryp de kommit att bli. Se Lapidus text i ETC för mer om den sorgliga berättelsen.)

Ja, det finns skäl att misstänka att Jungfrun beskriver just det syndafall som just skisserades. Romerske filosofen Plotinus använde konsekvent Afrodite (Venus) som metafor för själen och kallade henne en hora var gång hon vände sig bort från Centrum och ner/ut mot det Yttre Mörker även Jesus talade om. 

Det Yttre Mörkret är med all säkerhet en teknisk term som måste fattas utifrån en numera bortglömd kosmologi som Jesus omfattade. Jag skulle vilja säga att det är Saturnus, den sjunde kretsen, som tecknar detta mörker (planeten är essentiellt tamasisk, dvs. tillhör dem som kastar mörker och okunskap omkring sig). Sett ur den levande själens perspektiv är det alltså INTRÄDET I SATURNUS KOSMISKA DOMÄN som betecknar gränsen där det "Yttre Mörkret" vidtar. Själen är i exil, är "utanför", så länge den envisas med att falla ner till materialitet.

Detta är i överensstämmelse med den själavandringslära Platon presenterar närmare 400 år före Jesus. Att kristendomen inte har själavandringsläran kvar, är som tidigare nämnt följden av en serie falska kyrkmäns politiska beslut. (Vilken är nyttan med ett offerlamm uppspikat på ett kors om själarna ändå återföds om och om tills de själva genom denna världens passioner som övergår i lidande - Rajas guna - börjar ställa sig de elementära frågorna om vad som egentligen pågår?

Hur ett så helt mörklagt horoskop som Lapidus uttrycker sig i praktiken fick jag en glimt av via en kortfattad notis på svenska Wikipedia. Den gode mannen identifierade sig med ett av världens fattigare länder, Nicaragua, och har skrivit en bok med den talande titeln: "De modlösa"! Titta på horoskopet en gång till och fatta! 

Nu står bloggen inför digra problem. Är inte det här just ett sådant horoskop som varit mumma att använda som tillhygge för att håna den fördummade borgerligheten och för att peka ut hur lite av den fulla verklighetens resonemang de förfogar över? Jag menar, Jord-elementet som sådant ger bara en träl, en knähund och kan möjligen via Stenbocken bli en blind herre som leder andra blinda. Det är behovet av materialitet som begränsar människorna som i huvudsak framlever sina liv genom det lägsta elementet, precis som de som domineras av Eld ofta är rätt opraktiska idealister (åtminstone som Jord-människorna ser på saken).

Så långt man kommer med en månascendent är det förstås Lapidus förträffliga nionde hus som stillar alla gnagande tvivel på att bloggen farit ovarsamt fram med det astrologiska systemet bara för att plocka billiga poänger. För så långt Jord nu sträcker sig, är detta ett utomordentligt fint konstruerat nionde hus vi ser. Det låga elementet i kombination med Oxens innebörd kommer naturligtvis att sätta frågor om kroppens materiella förnödenheter i första rummet. Men nionde huset lyfter frågan om vad kroppen behöver i resursväg till det universella dharmas nivå. 

Jag noterar hur två debattörer mot Sveriges vapenavtal med Saudiarabien i SvD använder samma begrepp som slutknorr men i annan klädedräkt: "universella värden". De kontrasterar simpla intressen med universellt bindande ideal. De påminner, vilket är sällsynt i svenska medier, om den tankehöjd Platon uppvisade när han gav västerlandets dess bärande principer. Platon hade naturligtvis lånat hela sitt tankestoff från Österlandet men preciserade det med en Jungfrus öga för detaljer. 

(Platon t.o.m. rangordnar tre fula förseelser mot staten och konstaterar att av de åtalbara dumheter en människa kan ägna sig åt är ateism - förnekelse av den uppenbara slutledningen att av ett intelligent ordnat kosmos måste man anta en bakomliggande ordnande intelligens, en Gud - ändå det lindrigaste brottet.)

Låt mig illustrera skillnader i samvetets renhet genom att ställa Lapidus mot den mest motbjudande politiker jag känner till i modern tid, råttan som flydde den moderata skutan redan på natten för valförlusten. Att Oxen i termer av "pengar" eller "kroppsliga förnödenheter" i grunden är en god sak när Jungfrun håller första huset, har vi redan etablerat. Men Stridshingsten som flydde hade som bekant ett nionde hus som anfäktades av två problem:
Dels har nionde samvetshusets tillfälliga ägare, den verksamt goda Venus, fallit in i det onda tolfte huset där den offras eller förlorat sin världsliga inverkan. Reinfeldt som den utstuderat samvetslöse! (Se detta i samband med den naturligt OCH verksamt onda Mars i första egohuset i diskriminationens tecken Jungfrun!)

Och där inte änglar sätter sin fot, dit rusar ondskan in och fyller upp: här i formen av den VERKSAMT ONDA Jupiter i Oxen i nionde - planet och tecken i kombination får symbolisera Stora Rikedomar av det moraliskt undermåliga slaget. Stridshingsten skänkte 5,4 miljarder av svenskarnas skattepengar till förslagna restaurangägare som tackade och stoppade pengarna i egen ficka! Att Reinfeldt är ytterst ansvarig för denna kriminella handling syns av hans elfte idealhus, där den onda demonen - här synonym med hans egen Sol, hans egen motoriska viljekraft - upphöjs till ett ideal i näringslivets tecken Kräftan! 

Det är helt ohyggliga budskap när man applicerar spelreglerna med vaksamhet på sin logik. Nu låg de 5,4 miljarderna inte direkt på Reinfeldts bord, men som regeringschef förvånar det inte att se astrologin lysa knivskarpt och avslöjande. Kräftan är tecknet som ofta - likt Oxen - avslutar sin mänskliga mognad vid fixering vid matbordets läckerheter. Dessa själar har med detta inte höjt sig ett snäpp över vad vilket enkelt djur som helst klarar av.

Reinfeldts karta (baserad på känd födelsetid och en "äkta" Jungfruascendent) innehåller i princip bara en serie svarta hål. Himlen tecknar en moraliskt helt degraderad själ. Och detta kunde inte svenska folket genomskåda! Vad säger det om socialdemokratins svek, som Lapidus skriver om i ETC, att bildningsnivån och förmågan att se igenom falskt tal är i princip obefintlig i det här landet. Ja, i USA hette det redan för tjugo år sedan att "svenskarna är snälla men lite dumma". Idag är vi världens byidioter i vår oförmåga till analys. (Och för de med rudimenten till analytisk fallenhet har vi fått Internet så att 99% går ville i dårarnas konspirationsmaterial och rena myter.)

Jämför nu Lapidus nionde hus, visserligen "bara" sinnelagsascendentens nionde, med Reinfeldts faktiska nionde och se skillnaden. Samvetet representeras återigen av Venus och en starkare indikation än husets (tillfälliga) ägare hemma i sitt eget hus, går inte att uppbringa! Jungfrun gör som sagt Venus till en verksam välgörare och som inte det räckte leds den i sina affekter av den svalt rationella Saturnus som är en planetär vän med Venus enligt indiskt vänskapsschema SAMT inte längre lika ond då Jungfrun äger första huset. (Saturnus är en "verksamt neutral planet" och gör bara sitt jobb, vilket får effekten att nionde huset KONKRETISERAS. Jfr. denna bloggares horoskop vars Saturnus tillfälligen äger nionde och därför ägnar stort intresse åt att konkretisera och synligggöra nionde husets "högre former" eller universalierna - se även artikeln Nominalism in Metaphysics.)

Här är en manlig motsvarighet till en moder Teresa, en som utifrån ett alltigenom nobelt nionde hus empatiskt känner med problemen med Jord-elementet som grundläggande kroppsligt välbefinnande som kan uppstå när Satan bestämmer sig för att testa själen.

För hur ska man annars tolka stjärnan Algol, när den faller in i det psykiska horoskopets nionde hus? Här är ju den klassiska scen där Gud släpper Satan fri över den rättfärdige Job för att pröva hans själ (eller snarare gudstro). Om jag minns rätt avslöjas hybris hos Job, han betedde sig som de svenska Humanisterna och upphöjde i hybris sina egna omdömen till allmän lag utan att överhuvudtaget förstå Guds outgrundliga plan. Algol fyller ibland funktionen av en sådan plågoande men i mindre dysfunktionella horoskop än Ladipus kan Algol istället framträda som Frestaren (Jesus fasta i öknen där Djävulen söker köpa hans själ mot all makt över världen). Jag fäste för flera år sedan uppmärksamheten på denna femme fatale i anslutning till Algol.

"Av deras frukter skola man känna dem." Uppenbarligen har Lapidus bestått testet och inte sviktat med sitt starka nionde hus för högre gudomlig medvetenhet (här omsatt till en konkret materiell välfärdspolitik - han hör tvivelsutan privat hemma på vänsterkanten).

Men boktiteln "De modfällda" rimmar onekligen väl med den allmänt glåmiga himmel som tecknades då han såg dagens ljus. Solen i mörklagda åttonde för gammal dålig karma visar att han valt detta liv för en återbetalning av vissa försumligheter som inte en månkarta är rätt verktyg för att uttala sig om. Men, men skulle lika gärna kunna tänka sig en överlägsen själ som har resurser nog att sänka sig lågt ner för från modfälldhetens mörka dalgång börja sprida ljus och insikt! För att spekulera över den möjligheten - en tvättäkta avatar - krävs helt enkelt ett exakt klockslag.

*****Centrum & Det Yttre Mörkret (1)

Centrum & Det Yttre Mörkret (2)

Se även dessa gamla inlägg om Yttre Mörkret - inte längre säker på vad jag skrev vid den tiden (och jag orkar inte läsa om texterna), men då Själen är större än Världen är dess fall ner i tid och rum liktydigt med att själarna går vilse i det Yttre Mörkret. Troligen anförde jag 2009 en idé om att människans jakt utåt i världsrymden är det Yttre Mörkret, men det är precis samma berättelse en gång till. Själens fall upprepas nu med en dåres envishet även sedan själen trillat in i tid och rum!


Tillägg

För 30 år sedan sparade jag horoskopet för en arbetskollega under smeknamnet "Nicaraguaalfabetiseraren" eftersom hon jobbat ideellt i landet. Och likt Lapidus månkarta visar hennes fysiska ascendent i Skytten en välgörande Jupiter i Kräftan "fångad" i "de modfälldas" åttonde hus, dödsskuggans dal! Även Månen i åttonde. 

Vi hade många extremt sega debatter utan något vettigt avslut då Månen i åttonde tycks leda till ett närmast skorpioniskt sinnelag som likt Reinfeldt är redo att "slåss in i döden" för sin position. (Reinfeldt talade förstås om sin omhuldade arbetslinje med syfte att trakassera människor att ta plats i det nya låglöneland han och den globala Rovkapitalismen nu bestämt sig för att göra Sverige till.)

7 kommentarer:

 1. Glåmigt horoskop var namnet... Lapidus är född samma dag som en stackars människa som det har stått om här (minns inte namnet) som led av kroniskt utmattningssyndrom. Det fanns en länk till en artikel i DN där hennes öde beskrevs och hon var helt handikappad fast det inte syns på henne. Jag minns att hon också, innan hon blev sjuk, tillbringade en del tid i fjärran länder.
  Den ena skriver en bok om "De modlösa" den andra är modlös...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har bättre minne än jag. Gamla inlägg försvinner ofta spårlöst. Här glömde jag t.ex. att anknyta till nyliga

   http://sidereal.hall-of-man.com/2015/02/fallet-fran-gott-till-ont.html

   ...som just funderar över frågan om "Jord behärskad av Jord" motsvarar den antika filosofins "rena ondska". Jord-elementet tycks kunna dra ner livsandarna rejält.

   Lapidus _månascendent_ motsäger delvis detta eftersom Venus i Oxen i nionde ger ett psyke/Månen som håller det jordiska för att vara något universellt gott och värt att avvärja den Ondes (Algol) angrepp mot. Om nu det är en tolkning för en som tar den förkroppsligade själens parti när eländet knackar på.

   Men återigen: En positivt polariserad ascendent och ascendenthärskaren positiv och i övrigt fint placerad kan bli det som vänder en dyster period till något gott i det enskilda fallet.

   Utan att känna Lapidus ascendent är det ändå uppenbart att det måste finnas något här som lyfter individen ur den kortslutning identifikationen med Jord-elementet indikerar. Jag valde att fokusera det utmärkta nionde huset.

   Eller, det kanske är Jord-elementes närmast inherenta ondska (Jord bor granne mellan den OINFORMERBARA rena ondska som fordom kallades Prima Materia) som chockar igång själen till ett: "Nej detta är inte jag! Så här kan inte livet vara tänkt..." Och med ens är "Djävulen" besegrad och en fri tänkare har återfötts.

   Radera
  2. Jag minns att jag nämnde John Lapidus i inlägget om henne med utmattningssyndromet, han var aktuell med boken Sverige 2017 då. Blogginlägget är bortplockat härifrån, men här är tidningsartikeln: http://www.dn.se/insidan/fange-i-sin-egen-kropp/
   Fånge i sin egen kropp, ja kan det bli mer ondskefull materia än så... Men så bråkar Mars och Saturnus med varandra också, i Tamas. Själv har jag samma i Sattva, det kanske är något lättare... och så är antagligen ascendenten ogynnsam så de båda blir verksamma illgärningsmän också.

   Radera
  3. Din kommentar finns kvar.

   http://sidereal.hall-of-man.com/2013/08/satan-kallar-edward-snowden-en-forradare.html

   Radera
  4. Aha, jag sökte på kvinnans namn... och kommentaren var inte på inlägget om henne heller ser jag, utan ett annat om en som är född där i krokarna...

   Radera
 2. På tal om jordelementet. Bläddrade idag i en Hemmets Journal från 2013 som innehöll en intervju med Lena Ph. Efter flera separationer var inte hennes hennes största skräck uppbrott, utan att hitta en spindel på en oväntad plats:

  "Det är nog det jag är allra räddast för numera. Något svart och suddigt... Hu! Där är jag hemskt primitiv."

  -Och du tror inte på riktiga spöken? (ref. till musikalen Spök)

  "Nej, jag har nog alltid varit rätt vetenskapligt sinnad. Tror inte att Gud existerar och att livet egentligen saknar mening. Att vi människor bara är en hög kolatomer som fladdrar en stund här på jorden. Ibland i neon, ibland i ensamhet."

  Hon nämnde också att ett av hennes livs värsta ögonblick var när hon och Sven Wollter blivit valda till Sveriges sexigaste och de fick komma till programmet Jacobs Stege. Wollter satt i en fåtölj med pipa och läste en bok medan Lena fick ligga på en björnfäll och åla runt hans ben. Den sändningen kommer jag väl ihåg.

  http://4.bp.blogspot.com/-4NdxsQ3XtJs/UC4yWtIz95I/AAAAAAAAPbA/Q_yyZggH6pw/s1600/PHILIPSON-LENA.gif

  SvaraRadera
  Svar
  1. Roliga minnen :-) men den astrologiska återkopplingen föll bort. Småkryp som Djävulens/Jordens trupper? Eller kanske det faktum att Lenas månkarta ger Skytten i 1a huset men disponenten Jupiter i Jord i det "förskräckliga" sjätte huset för orenhet (och ohyra?) och neurotiska överreaktioner (Lenas nihilism) på livets ofullkomlighet?

   Radera