Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 18 februari 2015

Vågen och den sammanvägda bedömningen

Jag har aldrig hört det sägas att Vågens tecken associeras med astrologin trots att ämnet handlar om att väga faktorer mot varandra för att nå en samlad - och sansad - helhetsbild. Men jag kommer bara några rader in i en åsiktsartikel i SvD innan jag känner hur många trådar klokt har vävts samman i förklaringen till varför svenska politiker - höger och vänster! - är så underbegåvade att de inte ens kan hantera den rena pöbel som är SD.

Efter några stycken är jag tvungen att rulla ner och se vem som skrivit. Det är typiskt nog en psykolog som en gång i tiden var vänsterpartistisk politiker. Och födelsedagen avslöjar mycket riktigt en siderisk Våg. Claes Wallenius titulerar sig ledarskapsforskare. Närmare den här astrologiska bloggens platoniskt inspirerade jakt på ledtrådar i stjärnorna till det goda ledarskapet kommer man knappast!


Men så problematiskt sinnelagshoroskopet är! Utifrån sinnelagets horisont - ett sinnelag anfäktat av stridighetens Mars och där den korrumperande stjärnan Algol (Satan) söker inträde, ter sid ledarskapets Sol som en ren olycka (6e olycks- och fiendehuset). Dessutom är Solen fallen i Vågen och dess disponent Venus är också förstahusägare och därmed pga Oxen i 1a huset en verksam illgörare! Inte konstigt att psykologen ser bristfälligt omdöme och usel ledarskapsförmåga i de svenska politikerna och även forskar i frågan om vad som utgör en god ledare! Utifrån sinnelagets perspektiv är det sin egen andliga identitet han söker via lämpligt objektifierat ämnesområde (Månen i Jord tenderar vanligen att söka sanningen om sig själv via projektioner mot konkreta ting eller andra människor.)

Vänder man på kartan för en solascendent (Surya lagna) har vi istället handlingsmänniskans perspektiv på de tolv livsområdena. Även här skiter sig samarbetet mellan folket och ledarna (Månen och Solen), nu därför att Månen befinner sig i ett attitydlåst stillo: det onda åttonde huset. Givet denna distinkta pöbel och arbetarklassindikation - tänk Mona Sahlins ovårdade språk och begränsade ordförråd - hon har Månen med Mars och Algol i Oxen - är det inte så förvånande att i hans text finna uppfattningen att vänstern lider av "utebliven ideologisk utveckling, daterad klassanalys och moraliskt ögontjäneri"! Detta är på pricken en vrång Oxe som stagnerat i det åttonde onda huset!

Men notera således att det är den pådrivande Solen i Vågen som söker fjärma sig från dessa sakernas tillstånd och gå från materialistisk stagnation till en högre insikt via Luftelementet. Den aktivistiska solascendenten lovar som synes bättre än månascendenten, vars verksamt ond Måne (redan utan Mars och Algol!) är en negativitet som helt värjer sig mot framtiden och trälbinder Solen (livets stora milstolpar) i den lönsamhetsjagande löneslavens begränsade hus. 

Detta är samma princip som driver både underklassen och näringslivet! Av den anledningen varnar Platon i sitt magnum opus "Lagarna" en samhällsgrundare att ge kommersialismen fria tyglar. Samhället ruttnar direkt. Det är bara att titta på Sverige idag och se det haveri av tomma och obegåvade arbetare och konsumenter för att se hur korrekt Platon analyserade ett samhälles behov för 2300 år sedan. Inte konstigt att Svenskt Näringsliv försökt smutskasta högskoleämnet filosofi. Pöbelns värsta mardröm är att bli ertappad för vad den är. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar