Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 februari 2015

Patetisk klättrare i den fallande DN-skrapan.


Tidningsdöden (i princip)
förutspådd i den gamla
Tarot-kortleken
Jag läser normalt inte DN:s ledarskribenter eftersom jag vill lära mig om hur världen verkligen fungerar, vilka dess mekanismer är, och hur de privilegierade hela tiden - likt nymoderaterna - försöker justera historien för att legitimera deras egen egoism.

Men när den dekadenta ledarskribenten Erik Helmerson efter sin karriärs bottennapp i krönikan där han hängde ut och jämförde sin egen dotter med Håkan Juholt - uppenbarligen ett av Helmersons hatobjekt vid tiden - kallar arvet efter Hugo Cháves en "smitta", då måste jag offra några minuter på detta pucko. 

Helmersons tondövhet är av det slaget att drar fram ordet "smitta" under precis de dagar då mer omdömesgilla mediemänniskor samfällt förfasar sig över Auschwitz och vad nazisterna gjorde med dem som var "smittade" av "undermänniskans" karaktäristika. Jag har sagt det förr: vi har tyska nazister återfödda i svenska borgerliga kroppar i vår tid, drösvis av nassar som förklarar varför t.ex. Folkpartiet helt förlorat sin mänsklighet och varför kristdemokrater springer gatlopp till rasistpartiet Sverigedemokraterna. 

Det kan vara en rubriksättare som tagit sig friheter med Helmersons söndagsledare, rubrikens "smitta" återkommer ingenstans i texten. Men det kan i nya lågbudget-DN mycket väl vara Helmerson själv som mejlar in text komplett med rubrik till en tidning där han har rättigheten att direktpublicera sig utan kostnadskrävande redaktionell bearbetning. 


*****

Söker man i texten efter förtäckta allusioner till något som en ond människa skulle kalla en sjukdom, så är det troligen ytterst sett den folkliga entusiasmen över Chávez egensinniga socialism som kan beskrivas som smittan. I den indiska Katha-upanishaden kan man ju läsa att "sinnelaget är en dråpare" - se bara Anders Breiviks makalöst illa tilltygade Måne i horoskopet. 

(Länkens korta kommentar till Kena- och Katha-upanishaderna är läsvärd. Särskilt Kathas undersökning av dödens natur - typiskt att denna anländer på bloggarens bord i en tid när liemannen Saturnus vandrar genom dödens tecken Skorpionen på himmelen och påminner alla om den lägre naturens förgänglighet.)

Det finns ett tecken i zodiaken som fruktar och hatar samfälldhet och det är den station där odlandet av den egna trädgården är livets högsta kall. Och mycket riktigt, använder vi för en gångs skull solascendenten (Surya lagna) som ger handlingsmänniskans eller aktivistens vinkel på saker och ting snarare än den reflekterande och fördjupande sinnelagsascendentens Måne, då uppvisar Helmerson själv samma "smitta" som förklarade så mycket av Fredrik Reinfeldts hat mot människor som organiserat sig, fackligt eller till och med till ett samhälle som sådant. 

När antisociala självtjänaren Jungfrun stiger i öster kan inte Fiendens sjätte hus fyllas av något annat än Vattumannens tecken, symbolen för det goda människosläktet där alla är fullt utbildade och medvetna om att man är en komplex kropp som uppvisar mångfald inom ramen för enheten.

(Obs, man kan leva ett alltigenom nyttigt liv som trädgårdsmästare odlande sin trädgård. Risken om man öppnar truten och uttalar sig om folk i stort är dock att den här friktionen mellan hus ett och hus sex går i dagen. Ett negativt ascendenttecken krymper förståelsehorisonten och "jordar" den i enskildheter. Bara Stenbocken och Fiskarna i öster betecknar ett universalistiskt närmande till sin omvärld.)

När den solära aktivismen går i privatintressets sak (Jungfrun)
då blir folkmassans Måne i Vattumannen en fruktad fiende!
(För att inte tala om hur problematiskt det egna tänkandet
blir eftersom Solen behöver Månen för att fördjupa sin vision)


Det är denna insikt (sanskrit-termen beda-abeda, samtidig åtskillnad och icke-åtskillnad) den tidiga kristendomen ännu ägde och som förklarar märkliga uttryck som "alla är en i Kristus", och liknande. Tankarna hittas i grekisk filosofi och ingen var väl lika benhård på att trycka på själens inneboende gudomlighet och enhet i Nous (det gudomliga Intellektet) som den romerske tänkaren Plotinus. Västerlandet stuvade undan honom och lyfte istället fram materialisterna som erforderlig skollitteratur. Vem läste inte atomisten Lukretius i sin ungdom eller tillägnade sig den stränga romerska moralen genom statsmannen Ciceros texter? Plotinus hörde jag inte talas om förrän i 40-årsåldern. Tala om västvärldens svek mot sina egna medlemmar!

*****

Helmerson, denna bakteriefobiker, hatar all organisation som luktar uppoffringar: den självtjänande Solen i Jungfrun opponerar sig med all kraft gränsdragaren Saturnus som i Fiskarnas tecken associeras med armod. Jag slår vad om att han letat loppor på sina barn under hela deras barndom som hans skämmiga artikel för några år lät antyda. 

Jag har efter arbetslöshet begåvats med ett jobb som webbansvarig för en butik och arbetsgivaren, en Sol-i-Jungfrun som ständigt klagar över hur jobbigt han har det, har uppenbarligen inte mer att göra i sin del av verksamheten än att han narcissistiskt sitta och lusläsa vartenda ord jag tillför hans butik, och kommentera ordval och t.o.m. illustrationer. Snacka om Jungfrun, perspektivlösheten och micro-management! Tecknet är troligen chefen från helvetet för den som inte törs argumentera emot! Det gör nu jag då anställningen är subventionerad av samhället, en i raden av åtgärder för alla dem som den fascistoida "marknaden" ratat i sin jakt på unga blåbär att lura in i arbetslivet till lägstalöner. Jag sänder alla mina "snap shots" till Himmelen och där samlar det sig till storm. 

Den vita djävulen, marknadskramaren, kommer att få betala inom överskådlig framtid. Helmerson tillhör definitivt denna "smittade" del av mänskligheten. Det är märkligt hur axeln Jungfru/Fiskarna stigit fram i en serie mindre avundsvärda figurer på sistone, jag har inte kommenterat Jan Björklund på länge, men han sjunger uppenbarligen på sista versen i sina allt mer befängda idéer med så tydliga inslag av det enda Jungfrun kan: diskriminera mot Fiskarna mittemot. Det är i Fiskarnas reningsbad Helmerson tycker sig se smitta, utöver förfrämligandet av sitt eget psyke och dess bindning till mänskligheten (Månen i fiendens sjätte hus)...

*****

Saturnus i opposition till Solen begränsar till att börja med intelligensens räckvidd och när soltecknet är Jungfrun är korttänktheten alarmerande. Det kommer aldrig att gå upp för den som enbart ägnar sig åt snygga meningskonstruktioner - i det avseendet är Helmersons text felfri - att det som berättas bakom orden är skit. Särskilt som Helmerssons Surya lagna avslöjar hur extremt han motsätter sig varje tanke på att inte gå med vinst utan tvärtom förlora. 

Paradoxalt nog är det hans egen "Själens Form" (Saturnus) han strider mot i detta liv och försöker besvärja. Han är i anden fattig som en kyrkråtta, i likhet med så många andra borgare i sina diskreta villakvarter på inte längre så betryggande avstånd från de fattiga bostadsområdena. Hans egen fattigdom kommer allt närmare honom och det är i försöken att exorcera de inre djävlarna en borgare skriver sån här smörja till en ledarartikel. 

I jämförelse med Helmerson låter Katrine Marcals söndagskrönika riktigt radikal. Men i valet att gifta med en man som minglar med Englands ekonomiska elit och krattar deras gångar och placerar deras träd och buskage, är det väl hennes sätt att förhålla sig till sin inre själsliga form...

*****

För att kunna odla enbart sin egen trädgård (jfr Jungfruns agrara symbolik) måste storsintheten och överblicken över hela nejden offras. Därför går ledarskapstecknet Lejonet in i det mörklagda tolfte offerhuset. Lycka den med Jungfrun i öster som inte samtidigt har något viktigt på gång i Lejonet. Så lycklig var nu inte Fredrik Reinfeldt som likt en hora försöker sälja sitt namn ("varumärke") på en egen webb efter att ha lämnat partipolitiken bakom sig. Ingen kommer att vilja ha honom. Han är totalt förbrukad men borgare är sådana falska ynkryggar att ingen av dem vill säga det rakt ut i sina medier. 

Att Helmerson uppträder som ledarskribent i DN är parodiskt eftersom det just är ledarskapsförmåga som helt saknas! Likt den genomkorrupta Filippa Reinfeldt har han välståndsskaparna Venus och Jupiter i den onda demonens tolfte sektor men där Filippas sinnelagshoroskop antydde att hon måste offra vårdprofitörsmentaliteten (Venus/Jupiter i Kräftans tecken), där pekar Helmersons solascendent på att han helt och håller sakar de båda välgörarnas inflytande i sitt aktiva liv. Och det är därför hans krönikor låter som fan. Hans solära vision är helt berövad varje uns av den älskande fadern (Lejonet) - ingen annan än en låg skit skulle hänga ut sin egen dotter eller kalla ett folk som älskar sin excentriske men välmenande ledare för "smittat".

DN har blivit ett insektsnäste, en samlingsplats för allsköns ohyra, Auschwitzjubileum eller ej.


Se även nästföljande spinoff, "Från död till död"


För bruket av lagna, Chandra lagna och Surya lagna vid horoskoptolkningen, se denna artikel i forumet indiadivine.org.

3 kommentarer:

 1. Frågan är förstås retorisk och inte bokstavligt menad, men jag kan inte låta bli att kommentera den eftersom vi är jämnåriga: "Vem läste inte atomisten Lucretius i sin ungdom ... eller Cicero... " Svar: jag, exempelvis. Det förekom ö h t ingen filosofi i min skollitteratur. Men du kanske syftar på gymnasiet, och där gick vi väl olika linjer. (Jag gick social och kanske filosofi ingick på någon av de treåriga.)
  Det jag känner till om filosofer har jag läst själv, av eget intresse. Cicero känner jag förstås till, men Lucretius hade jag aldrig hört talas om. Fick slå upp honom i en uppslagsbok (och där stod också Plotinus med, såg jag).

  Reinfeldts framtida karriär - ja vem vet, det kanske går som i satiren jag hörde på radio idag, där han erbjuder sig att strippa allt utom tangan på fester... fast utan grädde, för han är laktosintolerant :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Å, den satiren skulle jag ha velat höra! :-) Jo, det var nog gymnasiet som introducerade några antika namn utöver Platon och Aristoteles, eller också att jag hade turen som tonårig inflytting till Stockholm att hamna i umgängeskretsar som inkluderade lärarbarn. En av impulsgivarna var, senast jag kollade, docent i Lund.

   Radera
  2. Ja, man får nog vara försiktig med att utgå från sin egen uppväxts referensramar då man säger "vem har inte..." :-) Men i det här fallet gör det förstås inget, det var förstås en mer skämtsam invändning
   från min sida.
   Satiren finns att höra på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6081728
   Alltid kul att höra Public Service, fast Reinfeldt är svår att imitera, för han har så slätstruken röst.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.