Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 10 februari 2015

Främlingshatare OCH skatteförbrytare? (Pöbelsvensken)

Tillägg den 5 februari 2016: Domen i detta mål blev lindrig, "medhjälp till skattebrott", och samhällstjänst blev påföljden. (AB)Det är svårt att hålla sig för ett leende när man ser den skattebrottsmisstänkte sverigedemokratens patenterat bedrägliga uppsyn! Han hade varit ett givet val som manchettförbrytaren i vilken kriminalfilm som helst.

Nu är inte astrologin något säkert mått på utseende, åtminstone har inte undertecknad funnit det meningsfullt att följa den ytliga utfransningen, som i hög grad har med ascendenttecknet att göra. ("Kropps- och egokomplextet" som hinduerna kallar ahamkara - ungefär "framställaren av det falska jaget".) En människa är mer än bara sina smilband på rollmasken.

Likväl är det fascinerande hur en av moderaternas största brottslingar, "arbetslinjens" arkitekt Sven-Otto Littorin har samma falska eller spjuverliknande uppsyn, och likt Martin Kinnunen föddes med våldsamma problem i ägandeinstinktens tecken Oxen. Det är Djävulens falska hånleende vi ser.
Det här utseendet tycker jag mig se rätt ofta svenskar. Kan det vara något i vår lokala genetik (och då talar man verkligen om obegripligt små genetiska grundinställningar). Jag hade en gång i ungdomen en fullständigt inkompetent chef med samma uppsyn, som senare omplacerades pga. perspektivlöshet och grova tjänstefel. Stick i stäv med rådande arbetslagsstiftning skapade han egenmäktigt ett kontrakt som unga timanställda skrev under och frånsade sig rätten att göra anspråk på fast anställning trots att de uppenbarligen behövdes som fasta resurser. Ja i borgardjävlarnas nya otrygga samhällssystem fattar kanske få vilken skitstövel det här var. 

En god vän, en kombination av Solen i Tvillingarna och Månen i Väduren, har en snarlik uppsyn (en del tycker han liknar Jack Nicholson under en av dennes mest falska hångrin) - och en värre spjuver får man leta efter. Alltid practical jokes på dåvarande arbetsplatsen och ett förflutet som showig scenmusiker bakom en känd svensk artist.

Vad jag egentligen fikar efter här, är möjligheten att vi ser de dåliga lokala gener som bottnar i Sveriges nationalhoroskop med dess förråande låsning mellan Väduren och Oxen. Samma grunddrag dyker här upp hos misstänkte skattebrottslingen Kinnunen. Nu låter Kinnunen visserligen finskt eller finlandssvenskt, så det där med generna kanske ska tas bildligt.

Lustigt nog dyker inom loppet av några dagar ännu ett extremt svenskt fall av den "sataniska axeln" upp i nyhetsrubrikerna. Det förra var SvD:s fitness-fascist som tyckte det är rätt av arbetsgivare att med piska tvinga upp de försoffade anställda att göra lite kroppsträning. Vi vet ju hur arbetsgivare HATAR kostnader som uppstår därför att anställda faktiskt blir sjuka ibland. Arbetsgivaren skulle helst avskeda varenda jävel och automatisera arbetet i stället. Och fylla egna kassakistan mångdubbelt mer. 

Facebook och liknande företag som knappt anställer några - det behövs inte - men likväl har ett orimligt inflytande på samhället borde kriminaliseras eller hårdbeskattas. De företag Löfven den token tror ska rätta Sverige, är i själva verket mänsklighetens baneman tills politikerna inrättar genuin socialism och inför medborgarlön för de stora mängder samhällsmedborgare som inte längre behövs. Börja omställningen till ett kunskapssamhälle, där människor hinner studera fylla sina huvuden med smarthet. På gator och torg skulle man höra intressanta diskussioner mellan välorienterade medborgare. Inte som nu, fula och obildade små rasistsvin till svenskar som inte vet något om något. Sådana som Kinnunen.

Så vad felar då den här främlingshatarens födelsehimmel?

På subtila sätt urholkas t.o.m. den roliga och okynniga sida som kombinationen av Väduren och Tvillingarna så ofta ger. Månascendenten visar ett sinnelag som är oerhört intresserad av pengar (Venus) och det är förstår girighetens demon Rahu/Drakhuvudet som förstärker den slinkiga Tvillingarna i horoskopet.

Men om man tycker att det här vakna psyket ser lyckligt lottat ut - Tvillingarnas härskare Merkurius står ju i "den goda daimonens" eller idealismens elfte hus - då ska man inte missa ett förargerligt problem som påminner om Fredrik Reinfeldts karta. Stridshingstens onda tolfte förlusthus ägdes av den "onda daimonens" representant Solen och denna ljuskälla låg själv i idealismens elfte hus. Reinfeldt idealiserade vissa människors förlust och olycka. Det var för sjuka och arbetslösa svenskarnas "eget bästa" de trycktes ner på botten av samhället i sjukdom. På det sättet skulle deras "drivkrafter" eller motivation att söka sig ett jobb (cancersjuka eller ej) öka. Reinfeldts perversa grymhet har vi analyserat många gånger redan, men Kinnunen är inte mycket bättre han.

Likt Reinfeldts bästa vän Littorin - åtminstone till sextorskeriet gav herr Fläckfri kalla fötter - har sverigedemokraten sin själva andesjäl (Solen) i direkt och stark kontakt med Satans stjärna. Om Djävulen visar sig som Frestaren ("all världens rikedomar") eller som en strikt Satan (en plågoande) beror på astrologiska kringfaktorer som bloggen aldrig riktigt nått fram till att analysera.


Ur Kinnunens psyk-perspektiv (Månen) gömmer sig den sataniska böjelse i just den sektor han har som minst insyn i: det tolfte omedvetna huset. (Omedvetenhet = det som leder till individens världsliga förlust.) Tolfte brukar indikera en minimal önskan att beblanda sig i det världsliga - kanske för att individen har på känn att bara förluster är att vänta. Typiska tolftehusvarelser söker ett rofyllt liv om inte den onda daimonens sektor indikerar så okunnigt agerande att individen hamnar i fängelse eller tvingas att gå i exil. I äldre tider hade exil kunnat resultera om tionde makthuset var aktivt men tolfte exilhuset. Ambitiösa strebers som kommer på kant med de mäktiga och antingen landsförvisas eller väljer att fly istället för att illa fäkta.

Kinnunens onda daimon - förlustbringaren - spelas här av Venus (pengar, komfort) och den ligger med Månen. Här finns uppenbarligen en "ond böjelse" mot pengar och komfort men en tendens som ytterst kommer att visa sig en "världslig förlust". Att Månens och Venus disponent Merkurius (handelsmän, siffertrixare, kommunikatörer) befinner sig i den goda daimonens hägn tyder på att Merkurius gatsmarthet aktivt driver fram sagda världsliga förlust. Och missa inte att den onda förlustbringande daimonen Venus finns i mannens psyke - han har troligen alltid VELAT andra människors förlust (invandrarhatare) - samtidigt som månascendentens härskare Merkurius själv befinner sig på mark ägd av Mars som här är i den onda daimonens våld, dvs. i tolfte huset.

Dessa är komplexa turer, men när man inspekterat koncentrationen runt det egna sinnelaget (Månen) det onda tolfte och det i detta fall tvivelaktiga elfte idealhuset ser man hur snarlika den moraliska brottslingen Reinfeldt och den misstänkte skattebrottslingen Kinnunen är.

Fixstjärnorna glömdes bort under astrologins historia, men min aning tycks bekräftad att det är de medeltida arabers "demonen" al-Ghul som redan hos de senantika judarna hade identifierats som Rosh ha-Satan (Satans huvud) i det djävulsliknande tjurhuvudet i början av Oxens tecken. Här är som sagt en perfekt Sven-Otto Littorinsk korruption av själva Solen (andesjälen) i den simpla sexualitetens och äganderättsinstinktens tecken. Se också Jimmie Åkesson för en annan ful fisk som fyller år nästan precis på Satans "årsdag"!

Det här skulle betyda att minst en vecka varje år är akut märkta för an aktiv (solär) livsgärning som bär sataniska förtecken. Det här låter värre än det i verkligheten är. Satans normala uttryck är inte så dramatiskt men den onda stjärnan perverterar den planet som råkar stå i vägen och i när det gäller en så viktig planet som Solen, hade de gamla judiska astrologerna sagt att dessa var aktivister för Satans sak. 

Antingen det eller också sataner satta till världen för att protestera och invända sig stup i kvarten. Människor som förstör "flödet" i en organisation. Därför vägrade de judiska munkarna i Dödahavsklostret vid Qumran att acceptera medlemmar om deras horoskop vittnade om Satans rebelliska tendenser. Rörelsen byggde på inre samling, på meditation och studier, och Satan var inte välkommen hos denna grupp som byggde moralisk styrka för att "när tiden var kommen" starta heligt krig för att ta tillbaka sitt land från ockupationsmakten Rom. 

Notera hur Oxen symboliserar instinkten att äga, till exempel det man uppfattar som sin egen jord. Jag har förvånats över att Oxen inte syns tydligare i studier av invandrarfientliga politiker eftersom illusionen att man kan äga landet (eller ens sin egen kropp) springer ur just Oxens tecken och den falska identifikationen med den objektiva kroppsliga verkligheten. Men någon bekräftelse fick vi i upptäckten att tre av de fyra främlingsfientliga partiledarna i Norden var födda i Oxen (den fjärde hade svåra angrepp mot Oxen).

Att Satan i Oxen leder till problem på hemmafronten behöver man inte vara geni för att förstå. Det räcker med att titta på den oheliga sekulära staten Israels födelsehoroskop. De ortodoxa judarna har helt rätt: detta är inte Guds Israel utan en demonisk styggelse skapad av västerländska politiker och ytterst av deras herre Djävulen själv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar