Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 februari 2015

DN sjunger harmoni med Sideriska...

Det tar bara sex timmar efter att bloggen kallat Stefan Löfven offer för dödssynden superbia (övermod) tills DN publicerar variant på tema men flyttar uppmärksamheten på (s) som sådant och kallar urspårningen hybris.


Se även: Astrologin & de sju dödssynderna

Hybris är förstås en synonym till superbia så ett "lån" av uppslag är rätt sannolikt. 

Som det korta inlägget om dödssynderna noterade, är det Solen som kan associeras med förhävelsen. Extra pikant blir det eftersom jag upprepade frågan om lämpligheten av att sätta Kräftans princip (hem, skydd, protektionism, säkerhet den egna blodslinjen) i yttersta ledarposition. Den här zodiakala principen representerar i sig själva motsatsen till sval och distanserad objektivitet. Det är en "rebel rouser" på gatunivå, den kan t.o.m. vara packet som i affekt hörsammar uppviglaren!

Men Månens tecken är också känd för att kunna vara en copycat, en som instinktivt reflekterar intryck i avsikt att smälta in eller pga. mer sinistra planer. DN/Victors val spinner begåvat på den sidan, tror jag. Löfven har, som Kräftan är alltför benägen till, tappat balansen redan efter några månader som regeringschef och vill nu "göra en Palme". 

Ack dessa människor från underklassen och deras karriärväg uppåt genom socialdemokratin. De använder partiet som var till för folket för sina egna syften! Betonghäckar och skrivbordsdiktatoriska überplanerare som redan fixerat Palme som en rollmodell vara göranden ska imiteras på deras egen färdväg upp mot makt och härlighet. 

Inte ens gammelmoderaten Bildt saknade spår av denna plagiera Palme-mentalitet i sin vilja att bli större än världen (= Sverige) så det kanske är Vatten-elementet vi talar om nu snarare än Kräftan i sig. I Bildts horoskop finns Vatten representerat via Fiskarna (Månen) och Skorpionen (ascendenten).


Kräftan är ändå det centrala Vatten-tecknet, passionerat skummande mittemellan den mörka och låsta Skorpionen och den alltför yviga Fiskarna. Och det är väl värt att minnas att dess planet Månen har sammankopplad med något som påminner om hybris eller övermod: Månen tillbringar halva månader på nordliga latituder relativt den sanna hjälten Solen och dess bana. 

Dårskapen sätter in vid den punkt Månen förhäver sig och börjar stiga upp över den normgivande Solens jämna lunk och den punkten är förstås "Drakhuvudet" - äregirighetens dilemma. Dödliga daimoner (jordbundna andar vare sig i fysisk kropp eller utan) åstundar att bli lika gudarna (intelligenserna som verkar bakom planeterna) och de som drabbas får sina sinnen /Månen fyllda av denna uppblåsthet. Faktiskt, det är nog den uppblåstheten jag inte riktigt kunde sätta rätt ord på häromdagen, i inlägget som gav en spinoff i DN.

Hur har då Löfven det med sin Måne relativt Solen?Hur kunde jag missa det här? Människan har ju definitivt Månen inom räckhåll för nodaxeln (Drakhuvudet/Draksvansen), dvs. är låst i den fåfänga människornas fåvitska försök att bli en "någon". Löfvens psyke är nu placerat invid den "straffade" (halshuggna) Draksvansen så hans öde är tydligen att inkassera nesa och ett ultimat straff i detta liv för ett högmod hans själ byggt upp i ett tidigare liv. Men det finns ett växelspel mellan alla astrologiska faktorer i opposition så det förvånar inte att högmodet gömmer sig bakom den ringhet som Draksvansen tecknar. Den senare kan i viktiga lägen (stigande i öster och kanske med Månen) indikera en bottenlöst låg självkänsla. Att i det läget ha Månen som Solens ägare kan aldrig båda gott eftersom det just är Solen som förknippas med dödssynden superbia!

Så, då var alla Löfvens demoner ute ur garderoben. DETTA var vad högersosseriet skaffade sig för att Rovkapitalismen skulle kunna fortsätta driva sitt onda spel i Sverige. Grattis svenskar, ni tror det här är en demokrati och att er röst spelar någon roll. Glöm det. Nu har vi vår egen Mussolini på plats, redo att tala för den starke arbetsgivaren och kanske inbilla sig en smula att han också är en person med verklig makt. Löfven kommer att använda sitt ledarskap till att söka häva sig upp ur den avgrundslåga självkänsla som det här fosterbarnets horoskop diskret indikerar via barndomshemmets Måne och bestraffningens södra månnod.

Månen + svansen beskriver således ett lågvattenmärke för sinnelaget och därför har vi att göra med en riktigt otäck typ som är underdånig och lismande mot de med större makt än honom själv. Tänk då om han får makt så att Månen börjar rövslicka det egna horoskopets Sol. Där har vi början på en verkligt ond despot.

Sådana här gallrades bort när bloggaren var jude för 2000 år sedan och olika messiaskanditater övervägdes med astrologiska hjälpmedel. Jag vet inte om det var så fel. Se bara priset Sverige nu kommer att få betala - och redan har betalat genom åtta år med Reinfeldt. Rovfinansen kommer att ha kopplat ett strupgrepp på svenska folket innan fascismen tar över vid valet 2018. Vi kan följa Europas väg över ättestupan via skeendena i Sverige...

1 kommentar:

  1. Carlin för alla
    https://www.youtube.com/watch?v=CE8ooMBIyC8

    SvaraRadera