Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 februari 2015

Åsa Linderborg - eller är det bloggaren? - sniffar polsk antisemitism

Det pågår tydligen ett käbbel mellan kulturskribenterna i Expesten och Aftonbadet, den anklagande Stefan Ingvarsson och den anklagade, Åsa Linderborg.

Linderborg har jag tidigare uppfattat som mycket väl påläst (hela sex "etiketter" har spenderats på denna journalist), och Ingvarsson verkar vara ännu en borgarslyngel med lövtunna sakkunskaper som historiefifflar à la nymoderaterna. 

Linderborgs horoskop är visserligen så dogmatiskt (Oxens tecken) att man kunde vara frestad att ge Ingvarsson en smula rätt i sina tillvitelser, men samtidigt är hans eget horoskop så på pricken det Linderborg anklagar honom för, att den märkliga astrologin tycks göra honom till bärare av det obetydliga polska folkets mångahundraåriga rasism och benägenhet att bistå Hitler-nazismen i judeutrotningen. Se här:


Klicka för läsbar bild

Här finns så mycket stoff för obalans och mellanmänskliga konflikter till följd av borgerlighetens fixering vid sitt eget att man skulle kunna skriva en kursbok i astrologi utifrån Ingvarssons födelse.

Men jag vill stanna vid det mest uppenbara i sinnelagshoroskopet, han har en med främlingshataren Tobias Billström besläktad störning mellan öppna och inkluderande Skytten och slutna och exkluderande Stenbocken. Och här är det som synes sinnelaget som brunfärgas av Ondskan - exakt som Åsa Linderborg tycker sig märka i hans resonemang.

Ingvarssons sinnelag disponeras paradoxalt nog av den expansiva Jupiter men inom Stenbocken som verkar för de motsatta åtgärderna: tillslutenhet, begränsning och kontroll. Han predikar frihet men är i själ och hjärta en odemokratisk och elitistisk natur (se också hur hans jämlikhetsideal i 11e huset undermineras av en egencentrisk lidelse i Väduren som överbetonar den enskilde på bekostnad av den sociala endräkten).

Visserligen är det inte den 100%-iga Ondska som skissades in inlägget Fallet från gott till ont i Ingvarssons gäckande Jupiterplacering, men man måste säga att Åsa Linderborgs varning för nazi-brun sörja rimmar vädigt väl om man också väger in de världsliga roten till detta solkiga och förbittrade sinnelag: Jupiter står i dörröppningen till Dödsriket !!! Här är således ett månhoroskop som omvittnar en hel tåglast av tiotusentals själar som kommer tillbaka till världen rakt ur Hades mörkaste regioner. 

Alla som föddes under den månascendenten har i princip en gås oplockad med dem själva i ett tidigare liv! Vid en ytterst snabb koll som den här, finns inte utrymme för funderingar om Ingvarssons själ var en nazibödel i ett tidigare liv och som nu gömmer sin skuld genom att sobba och sucka över "småfolkens" lidande under kommunisterna, eller om han är en av de tragiska offren för nazisternas judeutrotning. 

Ett sådant slut på föregående liv kan så grovt demolera själens finkorniga höljen att de som återföds i nya kroppar antingen lider av svåra psykiska problem - se rabbi Yonassans Gershoms själaterapi med knäckta vita amerikaner som anfäktas av horribla Förintelse-minnen - eller också återföds de som individer med ett sinnelag så distorderat att det inte förmår se skillnad på Lögnens och Sanningens ande, tidigare i historien en judisk specialgren. 

På Ingvarssons karta ser vi intressant nog sinnet (Månen) inflammerat av uppblåsthetens ande (Drakhuvudet) samtidigt som Saturnus (måttfull gränsdragning) tenderar att undertryckas av Draksvansen och därför förlora sin konceptuella kontroll. Åsa Linderborg har rätt: den här mannen förtjänar inte ett begåvat svar, här råder totalt kaos i den sattviska världen (himmelen, medvetenhetssektorn).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar