Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 26 februari 2013

Mediernas sjukliga självupptagenhet
SvD:s Martin Jönsson skriver om den egenmäktige chefredaktören för Expressen som nyligen dömts för vapenbrott och ställer frågan hur insjunket självcentrerad en tidning kan bli innan den positivt börjar mindfucka ouppmärksamma läsare att tro att t.ex. Thomas Mattson är Universums herre och mittpunkt.

Ofta tondöve Alex Schulman har näsan i mediaströmmen dygnet runt och har redan passat på att glatt peka mot sig själv för maximal egen aktieutdelning på detta patologiska beteende. "Me too! Me too!" 

Så många faktorer kring Schulmans framfart i mediebranschens B-lag blir mer begripliga om man antar en eftermiddagsfödelse - så att Månen hunnit lämna det stora perspektivets Lejonet och fastna i de tusen och en detaljfrågor som Jungfrun representerar. Sant är att två tidigare inlägg tagit Månen i Lejonet för givet.


Nådiga kung Regulus bestrålar Solen -
räkmacka till karriären genom fadern?


Schulman missuppfattar påfallande ofta frågor, vilket påminner om det gamla kinesiska talesättet att den som slipar svärdseggen för brant trubbar i själva verket av skärpan eller att den som definierar saker för långt därmed inte vunnit något alls (Tao Tê Ching, cirka 300-talet fvt).

Jungfruns herre Merkurius berömmer sig av sin intellektuella skärpa och koketterar i Jordelementet så till den grad över sin egen uppmärksamhet på objektiva fakta att det ibland uppstår en tokindividualitet, vars språk är så fyllt av överprecisa detaljer att visionen redan före berättelsen måste antas ha havererat. 

Jag skulle kunna tänka mig att Fredrik Reinfeldts rädsla för visioner just beror på att detaljfokuseringens Jungfru stiger i öster vid födelsen. Därmed hamnar den stora visionen Solens Lejon bakom ryggen på honom - i tolfte huset för "förluster". Och vad kunde vara värre för en profitorienterad Jungfru är materiella förluster?

Men chefredaktör Mattsson, var det inte just denna egenmäktighet bloggen anade redan i maj 2010 efter upptäckten av vissa aparta uttalanden? Efter Mattssons inköp av vapen får den första rubriken en djupare innebörd: "Skulle du köpa begagnad bil av han här?
Det skulle ta säkert ytterligare ett år innan bloggaren rasat igenom så många horoskop att ett mönster börjat utkristallisera sig: chefredaktörens soltecken Jungfrun representerar en i våra dagar dominant princip: självintressets och viljan till profit. Bland planeterna symboliserar livskraftiga Solen viljeprincipen, men de tolv tecknen kan som "urprinciper" eller "dispositioner" också sägas ha ett eget liv och en vilja att förverkliga just sitt motiv.

Därtill har vid tillfällen noterats att Mattsson kombinerar detta viljans dr(e)v med ett sinnelag i Stenbocken som alltid söker positionera sig som herre på täppan. Alla med såväl Jordtecknen Jungfrun och Stenbocken är nu inte diktatorer in spe, stannar man vid den här förskolenivån av symbolstudier är den motsatt utfall lika möjligt: Jungfrun som trälen som hamnar i en snål och fordrande arbetsgivares - Stenbocken - grepp.

Eftersom inläggets båda kartor går i den negativa polaritetens färger (brunt och Medelhavsvattnets gröna kulörer - Luftelementet har företräde till blått), kan man påminna sig horoskopet för "Tredje statsmakten" och den kärlek till vinster och materiell komfort för egen del som tydligen styrt svenska journalister från första början.

*****

Tillägg. Bloggaren Rudberg ger en fruktbar infallsvinkel på Alex Schulmans medfödda "kungamakare" Regulus i opposition till Solen. I bildtexten ovan tänkte jag bara på att han hade gratisbiljett till mediebranschen via fadern, men tar man den antika tanken kring Regulus bokstavligt ÄR den en kungamakare och jag läser att Schulman obegripligt nog är ett adelsnamn! "Schulmann - mästraren!"


Tillägg 2: Schulman måste ha "gynnsamma" planeter idag! Han får ett andra inlägg direkt efter detta med utgånspunkt i en upplevd släktskap med skådespelaren Jack Black.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar