Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 26 februari 2013

Jack Black & Alex Schulman

Efter att i föregående inlägg ha prövat en annan månplacering för Alexander Schulman, såg jag ett foto som associerade direkt till den narcissistiska och spralliga skådisen Jack Black. Ett gäng foton på Black ger inte alls någon särskilt bra överensstämmelse, men något var det som harmonierade mellan individerna.

Klicka för större bild

Till saken hör att jag påminde mig att Jack Black var född som Sol-Jungfru, vilket skulle passa med den Mån-Jungfru jag hypotetiskt prövade på Schulman. Men så många år har passerat sedan jag senast tittade på Blacks karta att minnet bottnade i tiden före upptäckten av den sideriska zodiaken. Än ligger gamla och falska minnesbilder kvar i den här portionen av Världssjälen.

Jack Blacks överenergi är typisk Solen i härskarläge i krafthuset Lejonet, även dramatikens tecken. Men det är inte Lejonet som är ansvarig för Blacks spattiga överenergi utan snarare den instabilitet som uppstår när ett fixerat tecken befinner sig i fullmånetid! Det är den spänningen som får Lejonet att tappa coolet och övergå i frenesi. Jämför den omvända fullmånen hos psyksjuka narcissisten och massmördaren Anders Breivik.

Och nu händer det märkliga att Black och Schulman är astrologiska look-alikes på ett bakvänt sätt. De utväxlar båda sin Sol och Måne med varandra enligt följande:


Den halvdåliga look-alike-kopplingen som jag ändå gjorde mentalt, pekade bortom den mindre intressanta frågan om kroppsliga paralleller och hela vägen in i det psykiska universum där astrologin verkar. Och här, på de rena idéernas nivå, visar sig båda männen komplettera varandra, OM Alex Schulmans födelse inträffade medan Månen ännu befann sig i Lejonet. 

Eller snarare, "ta ut varandra" - de båda solarnas och månarnas placeringar negerar ju varandra. Är båda männen en komplex mix av ett "Lejonutseende" och ett "Vattumanutseende"?

Eftersom ingen av dem har ett känt födelseklockslag förblir den viktiga ascendenten en okänd variabel. Det är möjligt att Schulman har Månen i Jungfrun men att hans eller Jack Blacks ascendent krokar i den andres horoskop på någon viktig punkt.

Men som den här dubbelkartan står, är den ett argument för en Lejon-Måne hos Schulman. Det ger en annan förklaring än den Månen-i-Jungfrun skulle ge till att han ständigt överskattar sin förmåga, istället för Jungfruns fokus på detaljer som tappar förmågan att uppehålla en stor scenpersona kan ett mindre lyckat sinnelagslejon verka tunn och uppblåst om inte Solen (Månens disponent i detta läge) bildar synergi med fantasin om att vara en lejonkung.

Schulman ska tydligen bli scenartist nu också, i ännu en av dessa vedervärdigt tråkiga crossover-försök av halv- eller helkändisar som låtsas vara multibegåvningar för att dryga ut inkomsterna. Och det är i det inavlade moderatnästet Stockholm all denna smörja uppförs. 

Det ska till en riktigt självisk typ av människa för att betala inträde och se en annan av samma sort "problematisera" självcentreringens förbannelse! Hela Stockholm borde förklaras för psykologisk katastrofzon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar