Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 26 februari 2013

Hästköttbullshandlaren & Sveriges rykte

Familjeföretaget Dafgård - härliga svenska världsberömda köttbullar! - har en vd vid namn Ulf. Han hade ingen rolig kväll "sent igår kväll" när han beordrade försäljningsstopp av hästköttbullar i 24 länder (SvD). 

Företaget insåg väl vilken ofattbar PR-katastrof det handlar om även för varumärket IKEA och i förlängningen varumärket Sverige vars grundmurade rykte som ett välfärdssamhälle moderaterna i flera år sökt vanställa och fylla med ett marknadsliberalistiskt innehåll.

Rovkapitalisterna snubblar och faller och hela världen tittar häpet på! Var vår kultur verkligen så här falsk och girig? Tja, araberna har länge kallat USA "den Store Satan" och varifrån kom USA:s vita befolkning? Det var det lottlösa patrasket från gamla Europa som förde drömmen vidare om att berika sig själv utan nämnvärda tankar om helhetens bästa. 

Och så blev USA världshistoriens värsta mördarnation, rödskinn eller bisonoxar, allt som stod i deras väg strök med. Idag skjuter amerikanerna ihjäl varandra för minsta problem. Men roten till det onda ligger Europas tankeutveckling de senaste århundradena och i synnerhet naturvidriga idéer om att vara flitig, effektiv och lönsam.

Dubbelexponeringen av vd:n Dafgård på gårdagskvällens plågade beslut (tidpunkten godtyckligt satt till 22.00 för en ungerfärlig månplacering) avslöjar att det här verkligen inte var lönsamhetsmotorns bästa tid i livet:
Det är framför allt signifikativt att vd:n just upplever sin TREDJE Saturnusretur i livet (snart framme vid de sextio).


Eftersom han föddes när Domaren Saturnus stod "upphöjd" i Vågens tecken skulle man kunna anta en ovanligt rättrådig människas födelse. Men Saturnus, misstänker jag mer och mer, arbetar på så hög nivå att det inte sällan är tidsandan som sådan den tecknar snarare än någon individuell förträfflighet. För att en individ ska uttrycka den essentiellt onda Saturnus egenskaper (den är tvär och surmulen, den begränsar, den är tyst och kall och "von Oben") krävs en tydlig integration med någon av horoskopets personliga punkter. 

Tydligast är väl engelska premiärministern Margaret "the Milk Snatcher" Thatcher (Annie Lööfs favorit) - kvinnan som för att sanera Englands finanser ryckte mjölkglasen ur händerna på små skolbarn. Ingen kunde väl tro att Saturnus var upphöjd i Vågen, men förklaringen, så vitt jag förstår ligger i dess chockerande svaga världsliga position: den steg i öster när den hårda och kalla kvinnan föddes och positionen öster symboliserar egots begränsade perspektiv. Det blev dikterande på Hennes, Järnladyns villkor. Ett klassiskt diktatorshoroskop således, fast i en nominell västerländsk demokrati.

Omvänt har undertecknad kämpat mot stelbenthet och legalism i hela sitt liv, och har passande nog Saturnus i opposition till den egna utblickens första hus. Det finns naturligtvis en stor risk i en sådan här brottningsmatch att man själv börjar anta den diktatoriska Saturnus tendenser till envälde, särskilt som Saturnus i livsloppets slut i väster anses ha nått sin maximala styrka. 

Med en stark Saturnus gäller det att den har försonande kvaliteter, för den är dock en Terminator eller Liemannen till sin essens. Den är också själens form, och vad människan är, sägs bli närmast karikatyrartat tydligt på ålderns höst. Elaka människor blir otroligt snikna och elaka, goda människor tydligt principfasta och välmenande. 

Saturnus söker mönster och koherens, den är inte som den spretiga och fluktuerande Månen - sinnelaget som springer på varje impuls. Jag jobbar vid 53 fortfarande på att från den västliga Saturnus hålla min Månen i öster i schack. Jag skulle kunna blocka dygnet runt om alla tidningsrubriker Månen i Luft-Tvillingarna tycker så mycket om att mumsa på! Bara Saturnus i väster sätter sitt kärva stopp och säger att var sak har sin tillmätta tid och att det finns mycket annat att göra.

Men nu handlade det om vd:n som krängde hästköttbullar i hela världen och säkert gjorde sig en fantastisk förtjänst på det, hur det än låter medan företaget söker begränsa skadan.

Att beslutet om säljstopp togs på måndagskvällen med transiterande Månen i Lejonet stärker Ulf Dafgårds hypotetiska Måne i Lejonet. Den når Jungfrun cirka 18.00 på kvällen så det finns dock en viss chans till den placeringen. Men ett beslut på kvällen under en transit i Lejonet stämmer perfekt. 

Solen är dock en viktig planet för en chef och även om beslutet togs under vad som kan ha varit en GRADEXAKT FULLMÅNE (maximal negativitet i det psykiska universum), ser det ut som om symmetrierna inte är perfekta: vd:n föddes ju till sideriska Stenbocken, några dagar innan Solen nådde Vattumannen. Men det gör inget, för det är båda de här tecknens härskare Saturnus som tycks vara spindeln i nätet.

Det är alltså vd:n 60-årspresent som kom lite i förväg eftersom Saturnus redan nu för tredje gången når sitt eget startläge i den här människans liv och därmed på sitt skoningslösa sätt visar vad hans liv varit värt så här långt.

Och eftersom girighetens demon Drakhuvudet just nått Vågens tecken kanske man kan förstå något av den "substruktur" vd:ns Sol vilar på och att den här födelsedagspresenten måste vara något i hästväg!

*****

Naturligtvis är familjeföretaget Dafgårds exklusiva avtal med IKEA - "Swedish meat balls" - en katastrof av samma dignitet som regeringen Reinfeldts Nuon-skandal och många andra nationella motgångar på sistone.

Är det några fler än jag som börjat bli övertygade om att Vågen verkligen fungerar som Sveriges ascendenttecken? Det var upptäckten att den officiella dokumentationen anger 28/2 1974 som leder till den naturliga idén att dokumentet gäller f.o.m. midnatt detta dygn.

Med Saturnus i transit genom Sveriges första hus genomgår nationen nu samma tryck från Saturnus som Dafgårds vd personligen upplever och som Margaret Thatcher så tydligt visade i sin gärning. Man kan t.o.m. peka på den geriatriska Saturnus särskilda herravälde över människans sena ålderdom och ur Thatcher försvann in i en senil dimma.

Jag nämnde nyligen den iskalla Saturnus och den kroniska (Saturnus = Kronos) bronkit jag, född i Vågen, dragit på mig denna vinter (men som logiskt borde försvinna senast när Saturnus lämnar Vågen). 

Vad Saturnus gör i Vågen är att avslöja själviska och ovärdiga människor och verksamheter. Domaren är perfekt placerad i den perfekta sociala harmonins tecken att avslöja dem som faller kort på den här punkten. Därför är Sol-Vågen Katrine Kielos senaste krönika om de snuskigt rika en så perfekt avklarnad berättelse. Variationen på tema kort därpå på Aftonbladets kultursida var nästan lika bra. (För Sideriska siktets vidkommande var författarens namn högintressant: Emanuel Sidea. Immanuel = "Gud med oss" på hebreiska, och Sidea uppenbarligen sprunget ur latinets sidus, "stjärnbild".)

Nu börjar västvärlden rannsaka sig själv och vad som händer vid obalans (anti-Vågen) mellan de superrika och den växande underklassen (till vilka moderata medelklassare kan komma att tillhöra förr än de hinner läsa på om vad livet går ut på).

Jag noterade vid årets början att Saturnus upphöjelse i Vågen redan lett till att en amerikansk storbank sänkte sina bonusar. Råttorna flydde genast skeppet och drog till arbetsplatser som bättre motsvarade deras sinnessjuka hunger efter pengar. Är det någon enkel djurart som en masse invaderat mänskligheten i dessa yttersta tider? Är dessa verkligen äkta människor eller är det bara kropparna som tillhör arten?


Sveriges Regeringsform 28 feb 1974 00.00 Stockholm:

Vågascendent: 21 graden.
Vattumannen: 5 Jupiter (goodwill/förmögenhet), 10R Merkurius och 16 Solen


Dafgårds beslut om säljstopp:
Ascendent: ?
Vattumannen: 6 Venus (pengar/komfort), 14 Solen (identitet, huvudrubriker), 25 Mars 25 (olyckor), 26R Merkurius (kommunikation)


Som synes är det stort tryck på Sveriges soltecken under en period, och det räcker nästan att konstatera detta i tider av Nuon-skandalen och regeringen Reinfeldts SS-patruller i Stockholms tunnelbana för att spana in osvenska individer och kräva dem på id-handlingar. Sverige har under sex år med Reinfeldt blivit ett land att skämmas för i internationellt perspektiv. Det skulle man aldrig kunna tro eftersom de falska bilder som målas upp enbart talar om stabila finanser - ett mantra för dumskallar som inte kan eller vill tänka. 

Mest intressant är dock att säljstoppet kommer precis när pengarnas Venus passerar Sveriges goodwill-planet Jupiter. Och enligt den här bloggen är Venus inte alls någon trivial liten kram eller knullkompis utan horoskopets ascendenthärskare! Vi talar därför om en direkt koppling mellan Dafgårds monetära (Venus) eskapader och Sveriges ryktbarhet i världen (via Dafgårds exklusiva leverandsavtal med IKEA).

Vd:n och stopphoroskopet visar att den retrograda Merkurius transiterade hans medfödda och likaledes retrograda handelsmannaplanet Merkurius. Så det är intressant att "larmet" eller "olyckan" slår till precis när den transiterande Merkurius just är på väg att backa in i Olyckan !!!

Sammantaget visar de tre rödfärgade sektorerna på horoskopet att det här verkligen inte var någon bra tid i livet för Ulf Dafgård. Jag köpte en djupfryst Dafgård-lasagne en gång för kanske tjugo år sedan och har sedan aldrig återvänt till det här märket en enda gång. Något mer smaklöst hade jag aldrig varit med om. T.o.m. Findus sortiment bjöd på en smakexplosion i jämförelse. Och då är jag en energisparande människa, det ska en hel del till innan jag aktivt söker undvika menlösa dagligvaror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar