Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 19 februari 2013

Engelska Labourledarens look-alike

En lös tråd från föregående inlägg om när (s) gick över ån för att hämta vatten hos Labourledaren Ed Miliband.

Miliband låter inte engelskt, men forna kronkolonin Indien har förvisso sanskritordet "samabanda" som betyder "samband" - precis som i den indoeuropeiska svenskan. 

"Mili" kommer säkerligen av latinets "mille" eller "tusen" (och latin har förstås indo-europeiska rötter). I britten med det påfallande indiska utseendet skulle vi kunna föreställa oss en "de tusen kopplingarnas" man! Jag underströk i förra inlägget hur intelligent horoskopet för denna Sol-Skytt verkade vara.Srinivasa Ramanujan (1887-1920) - en av Indiens mest sägenomspunna matematiker - både liknar Miliband och föddes i Skyttens tecken. På sin dödsbädd skrev Ramanujan några matematiska formler som kastar nytt ljus över de svarta hålen men som forskare först på senare år lyckats bekräfta (Business Line). Matematikern har ett bredare ansikte men han vaknade direkt i mitt minne när jag idag för första gången någonsin såg Miliband på bild. Och tänka sig:


  • Miliband den 24/12 1969, har Solen i Skyttens 9 grad fram till cirka lunch, sedan den 10 graden.
  • Ramanujan den 22/12 1887: Solen i Skyttens 9 grad och Tvillingarnas tecken stigande i öster - Ed Milibands måntecken !!!

Den som inte ser utseendelikheten hos dessa två män - deras andliga likhet - är sannolikt fångade av Moder Mayas förvrängningar - de mäter och räknar på det de ser och tillåter några millimeters avvikelse här och där skymma den verkliga berättelsen. Platons former är IDÉER och man måste se till idén och inte dess många gånger halvdana representation i det materiella.Så varför inte introducera en ung version av mig själv, hockeyfrilla och allt, när vi ändå befinner oss i Skyttens nionde grad. Jag föddes den 22/10 1959 då SJÄLENS FORM Saturnus befann sig här och direkt opponerade en Tvillingascendent i 10 graden. Det är ingen överdrift att säga att min fysiska ascendent är tydligt präglad av Saturnus, "själens form", och vad nu Skyttens nionde grad har att berätta.

Från första stund jag såg fotot på Ramanujan (ett av de få existerande) kände jag en koppling. Men "Saturnus som äter sina barn" gör bloggarens kranium avsmalnat. Ramanjuan har istället den "rundare" Solen i opposition till sin Tvillingascendent.

Visserligen gav Lois Rodden Ramanujans födelsetid en låg B-rankning, men nu har vi undertecknads Tvillingaascendent (med Månen i Tvillingarna) plus Labourledarens Mån-Tvilling till hjälp att ta ställning. Och något säger mig att Ramanjuan definitivt hade Merkurius eller Buddhis (intelligensens) eget Lufttecken stigande i öster vid födelsen. (Något som tyvärr inte gagnat undertecknad, som är matematisk medelmåtta om ens det.)

Och en sista sak: på dödsbädden löser Ramanujan (åtminstone delvis) det svarta hålets hemligheter. Är det bara en slump att hans Sol i Skyttens 9e grad ligger nästan på rak linje till det största svarta hål vi har i vår "näromgivningen" - Vintergatans centrum, gissningsvis i Skyttens 6 grad?


*****


Eftertanke. 

Hur många tiotusen barn hann inte födas under de dagar eller kanske veckor Saturnus låg i Skyttens 9 grad - till skillnad från Ramanujas dagslånga solplacering? Alla dessa barn kan väl inte likna matematikern? Men hur många av dem hade en kroppslig ascendent så exakt som undertecknad? 

Det är teoretiskt plausibelt att det föddes barn runt min egen tid med en lika skarp opposition mellan Tvillingascendenten och Saturnus och har fått ett snarlikt utseende och också är vandrande "inkarnationer" av Saturnus i dess världsligt starkaste läge: Liemannen, Skördaren eller Summeraren Saturnus i dödens inträde i väster! 

Då, när man dör, står allting klart. Berättelsen förtäljer att själen ser hela sitt liv passera revy och "förstår" meningen med allt om hänt. Detta är Saturnus "tröst" till de döda människorna mitt i jordelivet. Saturnus är inte Liemannen utan Sankte Pär vid Dörrren. Han som släpper ut de värdiga ur den här lilla bubblan. Kanske är Vintergatans centrum nästa magnitud för de växande själarna när inte solsystemet har mer att erbjuda?

Vad räknade Ramanujan ut i sitt dödsögonblick? Jo, en matematisk representation av sin medfödda Sol i dödens västra horisont. Västerlandet tog död på honom med sin koloniala chauvinism. Det sista han söker klargöra är en slags "svart sol" i galaxens centrum - där Gud väntar på dem som är hans egna utsända. Symboliskt så det förslår...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar