Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 5 februari 2013

Den spastiske Olof Lagercrantz

DN - numera inte längre intresserade av att ge sina läsare någon utblick mot bloggosfärens kommentarer till varken det redaktionella innehållet eller snabbtexterna inköpta för en spottstyver från TT - meddelar att Katrine Kielos tilldelats Lagercrantzpriset. 

Det är dock poeten och tidningsredaktören Olof Lagercrantz horoskop och dess närmast galna gröt av oförenliga budskap jag först kommer att tänka på då jag läser det här stycket i DN-artikeln:
Lagercrantz [utgår] ofta från kroppsliga reaktioner när han skriver. Han läser böcker ”med bultande hjärta” eller ”glödande kinder”, i dagboksanteckningarna rinner svetten och han ”äcklas till kräkning”, i ett reportage från USA tappar han helt kontrollen över orden och kroppens funktioner tar över. Katrine Kielos skiner upp.
Hur såg då Lagercrantz oheliga allians mellan människans två naturer ut, det döda köttet och den levandegörande frisjälen - den senare som ensam kommer att lämna den här världen, kanhända något renad, kanhända än värre tilltygad än då den först inkarnerade i en kropp?


I sin Strindbergbiografi har Lagercrantz letat upp födelseklockslaget för den berömde författaren men poetens egen tid får vi klara oss utan. Här är planeterna i en "naturlig zodiak" som t.ex. indikerar egot via Väduren/1a huset och maktambitioner via Stenbocken/10e huset.

Lagercrantz var en streber, en makthungrig människa. Direkt råkar horoskopet in i ett inbördes krig mellan det dödaste av förhållningssätt - det kroppsliga (Jordelementet) och det ädlaste, Eldelementets rena kognition. Det är som om de här själarna kommer till jorden för att skita ner sig rejält. Kan det vara unga själar som "väljer" att ekipera sig i Jord/Eld-konflikten? 

Saturnus fallen i Väduren indikerar en hög grad av egenmäktighet pga. den ömsesidiga receptionen med krigaren Mars - dessa båda planeter har flyttat in i varandras hus och skapar en benhård jagiskhet med maktanspråk. 

Varför Lagercrantz inte degenererade till en råbuse med den vedervärdiga aspekten måste förklaras med andra delar av horoskopet. Inte minst vill jag rösta för den natursensitiva irrationella själ som uppstår OM han föddes runt 15.00 eller senare på dygnet.

Jag tror absolut Månen i Kräftan gäller för Lagercrantz, i synnerhet som den typen av sinnelag är känt för att inte kunna lägga band på sig. Citatet skildrar väl en Vatten-Måne i affekt och eftersom den rent fysiska Stenbocken (Jord) kastar aggression mot sinnelaget blir likheten med det beskrivna nästan plågsamt tydlig! 

En födelse tidigare på dygnet, med svala och extremt ofysiska Tvillingarna, stämmer överhuvudtaget inte in (och detta trots att man skulle kunna plocka en poäng genom Månen i publiceringsväsendets tecken).

För kontakten mellan man och kvinna är det också rättvisande att se Solen i intellektuella Vattumannen (om än enormt egocentrisk genom disponenten Saturnus placering) och kvinnornas planet Månen "dissociativt" placerad i det Vattenelement de intellektuella Luftvarelserna kan tänka sig sönder och samman utan att någonsin komma ett steg närmare. Vatten "är" den hudlösa förnimmelsen hos en biologisk varelse. 

Kräftans tecken i synnerhet motsvarar byggandet av en hinna eller en cell för att hålla livets plågsamma omedelbarhet borta. Kräftan urartar tids nog och blir i Skorpionen en syndare och sekterist (se Fredrik Reinfeldts tendenser) om den inte lyckas betvinga sin tendens att nöja sig med att vara "bara natur". 

Luft "är" den levande och verkliga andevarelsens abstraktion eller rationalisering av det den köttsliga varelsen upplever men är på ett högre plan också själva den intellektuella Plan som föregriper andesjälens neddykande i den tillfälliga verkligheten på jorden (eller i något annat system).

Att män och kvinnor inte kommunicerar optimalt med Solen i Luft och Månen i Vatten är uppenbart. Individen är intrapsykiskt inte heller optimerad när de två Ljusen som borde spela perfekt pingpong med varandra rör sig på skilda plan. Det är typiskt att Lagercrantz var poet med den här elementkombinationen - just den syssla jag ofta tyckt mig notera i samband med Vatten och Luft som förmår göra något vettigt av kombinationen.

Att Lagercrantz stod och vacklade är uppenbart när man noterar att horoskopet innehåller ännu en ömsesidig reception som också innefattar en "kvinnlig" planet - Venus - och återigen en ohelig allians mellan det blott erfarande och den intellektuella själen. Nu är det Venus och Jupiter (de båda naturliga välgörarna) som utbyter härskarlägen med varandra.

Men även om Lagercrantz någotsånär lyckades hålla sin egen mentala hälsa i balans har ett horoskop oundvikligen också externa effekter. En själ avlastar sig och lägger ut på entreprenad aspekter som omgivningen får "agera ut" åt den själv. Själen kanske behöver uppleva vissa saker på nära håll, men kan inte (eller är inte karmiskt belastad) att i sin egen kropp erfara dem. 

Det är bara själar som genom att sylta in sig för mycket i det kroppsliga tappar all kontakt med sin högre intellektuella själ som tvingas genomlida sitt öde på det somatiska planet. Lagercrantz har så mycket på gång i Luft att han måste sägas ha fötts med en kraftfull koppling till sin högre, intellektuella själ. 

Likväl drabbades kvinnor i hans omgivning (de kvinnliga planeterna Månen och Venus) av sagda avsnördhet mellan "blott natur" (Vatten) och "intellektuell andemänniska" (Luft): modern blev sinnessjuk och hans syster begick självmord. 

Samtidigt verkar på en helt annan nivå en annan överdrift: på födelsehimmelen finns ett genuint storkors i passionens (Rajas) kvalitet! I bloggens första inlägg om en person med detta kors att bära, artisten Kate Bush, nämndes just den okontrollerbara ilska som vällde upp i henne och kom till uttryck i hennes kanske mest kritikerrosade skiva, "The Hounds of Love" (1985). Så också ett storkors i Rajas guna - offren för slitningen mellan djupt mörker och klart ljus - låter sig väl jämföras med DN-citetat ovan: "i ett reportage från USA tappar han helt kontrollen över orden och kroppens funktioner tar över."

Lagercrantz diktatorstendenser (Väduren/Stenbocken) och motverkande tendens till "upplösning" av relationer eller "hjärnsläpp" (dissociationen eller "förluster i översättningen" mellan världarna - Vågen/Fiskarna) är alltså mångfaldigt större än normalt. Himmelen ÄR abnorm vid denna tidpunkt och det blev fascinerande nog ett stort livsöde snarare än ett psykfall. Kvinnorna i hans närhet fick offerrollen (Fiskarna), men inte han själv. 

Den okända födelsetimman hade säkerligen kunnat hjälpa förklara varför Lagercrantz personligen behöll kontroll över sin kurs. Jag kan säga att jag på pin kiv testat människor med en fallen Saturnus i Väduren och de är verkligen brutalt låsta i sin egen uppfattning. Peta på dem eller deras åsikter och man tycker sig ana Hitlers ande därbakom! Mänsklighetens största nederlag så här långt, Andra världskriget, startade med Saturnus i sitt fallna och mest dikatoriska och egecentriska tillstånd.  

Som sagt, det är exceptionellt stormigt på den här himmelen, som är så rik på innehåll att den egentligen förtjänar en genomgång av någon med verkliga kunskaper om livsödet Olof Lagercrantz.PS. Jag noterar i DN-artikeln hur bestämt Kielos tar avstånd från den radikala dualismen i människans natur som antytts här, och som via den platoniska traditionen går tillbaka till äldre, österländska filosofier. 

Kanske finns en förklaring till denna vägran att förstå vad som är evigt och vad som bara tillhör tiden i något av de tre inlägg bloggen tillägnat Kielos egen himmel. Misstankarna faller naturligtvis på den vettlösa hunger efter det materiella som hennes Måne i kroppsidentifikationens Oxe i kombination med Drakhuvudet som gudarna hatar för dess streberinstinkt (och sedermera bestraffar genom att skapa den, i kristen terminologi, blott själsliga människan - hon som domineras av sinnesretningar och kroppsliga begär snarare än av intellektet).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar