Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 20 februari 2009

Och ordet blev kropp (Mickey Rourke)

Mickey Rourke i comeback som filmens luggslitne The Wrestler. Som sig bör med ett förflutet som boxare, visar skådisens födelsehimmel den klassiska överbetoningen på materialitet eller fysikalism - mängder av placeringar i Jord- och Vattenelementen.

I dessa fall fastnar individen med lätthet i de fem sinnenas våld och livsvägen kantas av en solkig grundton.
Sök tala Platons "introspektion" med en sån människa och du vet snabbt att du är ute i ogjort väder!

Det är också enligt "Jord-Vatten-principen" västerlandets vetenskap (och hela den sekulära civilisationen) fungerar: självvalt i exil på utsidan av sig själv, förnekande några inre dimensioner, enbart förlitande sig på kunskap via sinnena. Antikens visa män hade utgjutit sig som som gråterskor över västerlänningens dödsstörtning ner i dårskapen av enbart-yta.


Rourkes astronomiskt korrekta horoskop,
uppställt med indisk, "kvadratisk" design


Anlaget för den vise mannens andlighet eller tänkande på högre intellektuella nivåer (Eld och Luft) är inte uttalat på Mickey Rourkes himmel, även om man knappast kan bortse från den energiska oppositionen mellan krigaren Mars (boxaren/The Wrestler i Rourkes liv?) och framgångsstjärnan Jupiter - den senare i Lejonet.


Lejonet - individualitet. Och visst är han en karaktär! Och det är därför alla, enligt DN, älskar hans berättelse om eländesåren och återuppståndelsen!

Kalla denna röd-blå axel på himmelen en strimma av hopp i vad som i övrigt är ren gyttja (jord + vatten = mud wrestling). Men det är likväl en framgång som inte höjer sig över honom själv som individ (Lejonet), och såtillvida "förbrukas" det här horoskopets ande (Eld) på den inomvärldsliga aspekt som stavas Mickey Rourke.

(Se paradoxen! Det "inom"världsliga är slagggen som den centrala eldhärden i tingens centrum spytt ut för att i objektifierad externalitet stelna till de dödas värld. Och det är detta vi kallar vår verklighet - gyttjan, sinnesdatat...)


DN:s Kerstin Gezelius återkommer om och om till det hon ser i Rourke: den effeminerade, androgynen. Och naturligtvis finns den aspekten på hans medfödda kartritning som ännu en av ytans egenskaper: se bara Månen (psyket - sedan antiken med kvinnliga attribut) nära konstellerat med Venus mittöver. Venus: skönhetens och prostitutionens skyddspatron. Psyket lyser alltid igenom kroppen - i synnerhet när det somatiseras i Jord!

Och givet psykets självhat i den frigida och strikt objektifierande Stenbocken blir Rourkes närmast kroniska missanpassning, oavsett konkret ramsituation, begriplig. DN-skribenten utelämnar egentligen bara möjligheten av en bortträngd homosexualitet som förklaring till Rourkes destruktiva livsbana.

Det är i synnerhet i Vattnet - psykets element - vi hittar de smärtande psykopatologierna, inte minst upplevd fiendskap till den egna kroppen. Den enda lösningen för vissa att bli Man kanske är att fullständigt slå sönder sin kropp under en halvdan boxningskarriär...


Horoskopet tiger således still om i vilket skick den inre andevarelsen är som kom hit förklädd som Rourke. För minns vad mänskligheten alltid vetat fram till den moderna materialismen: det är vi som är The Alien! (Se ett flertal blogginlägg om reinkarnationen.)


Efterord.

Människor som gör sig ett namn inom det fysiska - vare sig som atleter, bara plastikopererade, eller som biologer - tycks födda vid tidpunkter då Jord och Vatten dominerar. Se också inläggen om Charles Darwin, Richard Dawkins och under etiketten "kreativitet" deras motbild - de spirituella Nobelpristagarna i fysik och andra skapande människor.

Logiken är lätt att förstå: fysikalisterna tillför inget till den naturligt givna värld vilken de studerar enbart via de fem sinnena. Likt Linné kan de bara systematisera eller kombinera de data som anmäler sig via de externa sinnesportalerna.

Nobelpristagarna i kvantfysik är å sin sida alla rena tänkare i Platons tradition. Via matematiken (högre mentala representationer) når de egenskaper hos verkligheten vilka helt enkelt inte kan representeras i världen och inhämtas via de fem sinnena.

Möjligen är det därför Johannesevangeliets 1:a kapitel - som rubriken alluderar till - låter Logos komma till världen och anta "köttslig" (fysisk) form, för att den vägen väcka de upplevelsefixerade och sömndruckna andevarelser som kollektivt går under namnet människosläktet.
Tillägg 
Den 27 mars 2010 - ytterligare ett inlägg om Rourke.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.