Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 16 februari 2009

De fyras gäng (piraterna)

Enligt DN:s analys vinner The Pirate Bay oavsett utgången i rättegången. Men frågan är om det inte är västerlandets moraliska förfall - följderna av 1900-talets egoistiska värderelativism - som vi ser i ytterligare en version i debaclet kring illegal filnerladdning.

Som de gamla kineserna sade, "olyckor må väl komma, men ve dem genom vilka de kommer". Kineserna - ett vaket folk - gjorde insikten att själva naturen har en inbyggd ekvivalent till moral, men den insikten släppte väst villigt i mitten av förra millenniet för att utan dåligt samvete kunna plundra världen.

Piraterna är bara en ovanligt listig avkomma till dessa, deras lika egocentriska förfäder, vilket vi ska finna vid en enkel genomgång av de fyras horoskop.
Fyra pirathoroskop enligt den astronomiskt
korrekta sideriska beräkningsmetoden


Dessa fyra moraliskt bankrutta människor har flera astrologiska särdrag gemensamt - som sig bör varje gång man ser en arbetsgrupp i synergi.

Alla fyra har SOLEN - viljans signifikator - i endera av de två positivt polariserade Eld- och Luftelementen. Tre av dem har Solen i den starka, framåtriktade och kreativt visualiserande Elden.

Solen är nu en djup och transpersonell nivå. Den kan synas i en människas strävan och inriktning. Ibland röjer sig den solära valören bara via t.ex. yrkesvalet.

Ett klassiskt exempel: den merkuriala Tvillingarna är nära förknippad med all form av kommunikation. Men det kan innebära allt från budbilar till journalistik. Likväl är det Merkurius med sina silvervingar på skodonen som arketypiskt verkar i båda verksamheterna...

Där födelsetimman som skulle sätta pricken över i:et saknas (som med de fyras gäng), kan istället MÅNEN tillgås som ett index på personligheten, känslolivet och "värmen". Månen uppehåller sig bara 2½ dagar i vart tecken och frambringar under loppet av sitt varv 12 vitt skilda sätt att reagera på livets tilltal.

Månen representerar således människans sinnelag. Som Solen är den främsta planetära representanten för Eldelementet, har Månen en naturlig affinitet med Vattenelementet: introvert, reflekterande. Men tesen om Månens introvertism kan förändras rejält beroende på vilken stjärnbild den passerar.

Tre av fyra pirater har Månen - det reaktiva sinnelaget - i någotdera av de positivt polariserade elementen. Samstämda månar är ett måste för att orka med varandra i en dag-till-dagsituation. Synergieffekter mellan individerna igen!

Sol och Måne är överlägset viktigast i astrologin och formar en psykologisk stomme. När 7 av 8 placeringar faller under den positiva, "utagerande" polariteten, dvs i Eld eller Luft, visar sig ett känt astrologiskt mönster: dessa två element tillhör zodiakens idealister - i kontrast till materialisterna. De senare hittas vanligen under Jord och Vatten.

Det är precis vad man kunde räkna med hos de fyras gäng i deras totala likgiltighet för immmaterielrättens existens. Undertecknad föddes själv med både Sol och Måne i Luft och ingen annan klassisk planet (Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus) heller i Jord. Först efter att ha i barndomen blivit påkommen för ett fånigt snatteri lärde jag mig respektera Jordelementets realism utan att för den skull förfalla till påver materialism.

I det här fallet förefaller datanördarna inte ha haft turen att bli gripna i tid utan deras idealism har korrumperats till den grad att de nu är systematiska brottslingar - om än inte i sin egen "vi-mot-världen"-bubbla.

Födelsetid på samtliga fyra skulle kunnat närmare förklara den moraliska bankruttheten. För tyvärr, alla som hävdar den fria viljan som en "trosartikel": astrologin förefaller i stora drag kunna förutsäga moraliska blindfläckar redan i det nyfödda barnet.

Detta beror förstås på den underliggande teorin om reinkarnation. Det är ingen slump att du föds under den kartritning du gör. Astrokartan indikerar det du, givet ditt historiska bagage, återvänt till jorden för att reda ut eller arbeta vidare på!

En studie av grovt kriminella horoskop visar att den här typen av ultrapositiva naturer knappast går att reformera. De är alltför självgående. Den hetluft som Eld och Luft tillsammans genererar kan inte upphöra vara kreativ och spinna nya visioner och projekt.

De som föds så här är födda att flyga och sedan kraschlanda om de inte sökt sig till ett legitimt område till att börja med. För minns, det här är jorden - inte de högre belägna Eld- och Luftsfärerna!

Nyplatonismens Rationella Själ kan producera rejält vurpade personer på jorden (se t.ex. Stalins och Hitlers sideriska horoskop), och ett mått av den Irrationella Själen - dvs det världen kallar förstånd - behövs för att kryssa genom sina levnadsår på ett snyggt sätt.

Ett legitimt uttryck för den inneboende kreativiteten kan ses bl.a. i horoskopen för 1900-talets största kvantfysiker, många av dem belönade med Nobelpriset. Här finns inte hos någon en materialistisk utan en filosofiskt idealistisk världsbild, och så naturligtvis den sublima kombinationen av Eld och Luft.

Går man istället till biologernas sfär, gissa vilka element som då börjar dominera, och med dem en tjurskallig och trög materialism? Korrekt. Jord och Vatten. Se vidare inlägg bl.a. etiketterade Charles Darwin och Richard Dawkins.

För piraten Peter Sunde, se även (det långa) inlägget om "egenmäktighetssyndromet" (nytt fönster). Där studeras den särskilt svåra kollisionen när Eld vill så mycket men Jord sätter sina "realistiska" gränser. Sunde kommer att vara en än mer frustrerad själ när TPB-rättegången är över!

Etiketten "kreativitet" ger några andra astrologiska exempel på synergin mellan Eld och Luft.


1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.