Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 17 november 2016

Svenska mediers smörja om Trumps valseger

I den lervälling av ointressanta veklaganden över Trumps valseger - med den lilla hunden Carl Bildt som fått tillfället att skälla som vore han en stor hund i Washington Post - kommer en av få befriande klarsynta kommentarer i The Guardian. 

Journalistens förnamn Cornel och något i textens infallsvinkel får mig att misstänka att han är färgad, vilket förklarar missmodet men också förmågan att som en av många felfördelade se nyktert på det formidabla svek mot människorna Obamas nyliberalism varit.

För den som likt mig fastnade på ett svårt ord redan i första stycket: det blir lättare sedan. Ordet jag aldrig sett är "meretricious" men Google har blivit en uppslagsbok så man behöver sällan göra mer än knappa in ett ord för att bekvämt serveras dess betydelse.


meretricious
adjective: meretricious
 1. 1.
  apparently attractive but having no real value.
  "meretricious souvenirs for the tourist trade"
  synonyms:flashy, pretentious, gaudy, tawdry, trashy, garish, chintzy, Brummagem, loud, tinselly, cheap, tasteless, kitschy; More
  informaltacky
  "the meretricious glitter of the whole charade"
 2. 2.
  archaic
  relating to or characteristic of a prostitute.
 
Den ålderdomliga betydelsen är särskilt intressant i samband med t.ex. den köpta Hillary Rodham Clinton. Eftersom journalistens förnamn Cornel är ett av många engelskt förnamn som fortsatt användas i f.d. slavkolonier i Nya världen ger jag mig sjutton på att den språkligt fulländade författaren har den arkaiska innebörden i åtanke här... Se bara på finlandssvenskarna och hur de bevarat en vårdad svenska som inte dagens av it-manicker förstörda svenska kids längre har en susning om...

3 kommentarer:

 1. Du måste ha snabbläst artikeln. :-) Han skriver ju en bit ner "As one whose great family and people survived and thrived through slavery, Jim Crow and lynching (...)". Dessutom länkar hans namn i tidningsartikeln till twitterkontot med bild:

  https://twitter.com/CornelWest

  http://www.astro.com/astro-databank/West,_Cornel

  Solen i fyrplanetsstellium i Oxen, Månen och Rahu i Stenbocken, Saturnus i Jungfrun. Mycket Jord där, och han stöder Gröna Partiets Jill Stein.

  Det gör även den här insiktsfulla vänsterkvinnan, som genomskådade Obama från dag ett. I hennes senaste videoinlägg får även Bernie Sanders del av samma slev:

  https://www.youtube.com/watch?v=uzb6Y2lsXWU

  Bernie Sanders har, som den ende demokraten med genuint folkligt stöd just nu, tilldelats ett PR-jobb inom demokratiska partiet och propagerar nu för sin egen antites som minoritetsledare, den horrible Wall Street-bulvanen senator Chuck Schumer.

  SvaraRadera
 2. En avledning förstås, men tyckte detta var lite intressant. "Meretricious" etymologi (från Webster's Revised Unabridged Dictionary) ger vid handen att vi har med Merkurius att göra?

  L. meretricius, from meretrix, -icis, a prostitute, lit., one who earns money, i. e., by prostitution, fr. merere, to earn, gain. See Merit *

  (n) Mercer Originally, a dealer in any kind of goods or wares; now restricted to a dealer in textile fabrics, as silks or woolens.

  F. mercier, fr. L. merx, mercis, wares, merchandise. See Merchant

  - - -

  * Wiktionary, ur avsnittet om "merit":

  from Latin meritum ‎(“that which one deserves; service, kindness, benefit, fault, blame, demerit, grounds, reason, worth, value, importance”), neuter of meritus, past participle of mereō ‎(“I deserve, earn, gain, get, acquire”), akin to Ancient Greek μέρος ‎(méros, “a part, lot, fate, destiny”).

  Wikipedia:

  His name is possibly related to the Latin word merx ("merchandise"; compare merchant, commerce, etc.), mercari (to trade), and merces (wages); another possible connection is the Proto-Indo-European root merĝ- for "boundary, border" (cf. Old English "mearc", Old Norse "mark" and Latin "margō") and Greek οὖρος (by analogy of Arctūrus/Ἀρκτοῦρος), as the "keeper of boundaries," referring to his role as bridge between the upper and lower worlds.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De sista styckena introducerar aldrig något av vikt (så är åtminstone skrivreglerna) så ja, jag släppte bestämt texten just innan han identiferade sig som afroamerikan. Men det gick att skönja tidigt i texten. Intressant med hans miljöengagemang och kopplingen till TERRA / TAURUS. Bra människa, det horoskopet tackar jag för!

   Pollett 2 trillar ner. Visst har du/Websters rätt! Hade aldrig slagit mig att MERITOKRATI, styre baserat på merit eller förtjänst, skulle kunna ha den prosaiska innebörden att ha förtjänat sig - som en krämare - sin preeminenta position! Och det trots att det stinkande ordet "förtjänst" (profit) lyser mig i ögonen just som jag skriver detta!

   Radera