Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 12 november 2016

Aftonbladet säger sanningen så länge det inget kostarMediehuset Zuckerberg (Facebook) -
universums värsta dyngspridare
och astrologiskt ett exempel på
Tamas guna, Mörkrets kvalitet

När Aftonbladets Ehsan Fadakar 2013 försvarade det lömska försöket från Maktens medieinstrument SVT då de sökte omdefiniera datorn som tv-mottagare för att berika dem inblandade i Radiotjänst AB, då gick skam på torra land. Fadakar betedde sig exakt som den köpta usling som Noam Chomsky beskriver i 80-talsboken ”Manufacturing Consent” – om hur medierna tjänar som antingen statens eller ”marknadens” propagandamaskiner med uppdraget att hjärntvätta medborgarna och göra dem konforma med Överhetens önskemål.

Så hur är det möjligt att Fadakar nu lägger ut texten långt och klarsynt och attackerar Facebooks grundare för den skamliga attityd han förevisar i samband med – tydligen – fejkad information om Donald Trump som enligt förlorarna ska ha tippat krigs- och korruptionsmaskinen Hillarys förväntade seger över ända?

Noam Chomsky har svar på det också. Eftersom massmedierna på sedan länge står och faller med reklamintäkterna – och det således är marknaden som är den verkliga agendasättaren som bestämmer vad journalisterna ska våga skriva om och vad de i tystnad förbigår – förvånar det inte att Fadakar går på som han gör mot Zuckerberg. När såg du senast Facebook betala för en annons i Aftonbladet? I just detta fall har tidningshuset Schibsted ingenting att förlora på att ge läsarna sanningen om det ofattbara haveri som nu har inträffat i västvärlden genom fanskapet Facebook.


Den sociala plattformen är ett helvete, den fördummar och skapar förljugna människor som spelar hycklande rollspel för att ”gynna sig själv som varumärke”. Att sedan FB började agera som dominant nyhetsförmedlare i kombination med djävulska dataalgoritmer (väl beskrivna av Fadakar) var bara en naturlig följd. När människor vaggats in i den värld av tillrättalagda idealbilder och rena lögner de uppmuntras att själva producera på Facebook, spelar det föga roll att den sociala plattformen tar på sig rollen som nyhetsförmedlare. 

Zuckerberg och hela västerlandet lider av den sjukdom som blir dess undergång, en egocentrisk subjektivism som tror den egna åsikten, baserad på okritiskt intag av skitinformation motsvara ”sanningen”. Du vet att du står inför en ren idiot när du hör honom eller henne säga: ”Jag känner inte igen mig i DIN berättelse.” Där har du ett havererat intellekt som aldrig nått förmågan som antikens lärde beskrev som ”den Rationella Själen”.

Fadakar tillåts således göra ett gott journalistiskt hantverk när Aftonbladet inte riskerar att förlora några reklampengar genom att berätta sanningen om vilket hot Facebook är mot dem själva (!) och deras förmätna myt om att leverera sanningen. Läs ”Manufacturing Consent” och inse hur död demokratin varit alltsedan tryckpressarna blev så dyra att det blev den Rike Mannens privilegium att ge ut papperstidningar – med de värderingar som alltsedan dess styrt medierna – och hur den socialistiska pressen med deras välbehövliga motbilder stendog efter att reklamintäkterna blivit en avgörande faktor. För vilken djävul ur det rovkapitalistiska marknadsledet har något intresse av att annonsera i en tidning som ständigt avslöjar marknadens uselhet?

Nu tycker kanske någon att medierna ändå avslöjar ett och annat som irriterar inte minst vårdvinstivrare och dem som vill att skolbarnen ska se McDonalds-reklam i på varannan sida i läroböckerna. Och det är sant, propagandan har inte varit lika järnhård i väst som i uttryckliga diktaturer. Men som Fadakar beskriver Facebook har nu den totala LIKRIKTNINGEN nått även den låg- och mellanutbildade västerlänningen. Jag ser t.o.m. individer med högskoleexamen på FB avslöja hur duperade de är av vår samtids dominanta mytologi och flera av dem klarar inte att skilja yrkesrollen från privata statusuppdateringar så att jag, vore jag arbetsgivare med etiska riktlinjer, aldrig skulle anställa någon av dem, trots fin högskoleexamen. 


Folk har helt enkelt spårat ur genom IT-teknologin som kräver mycket mer omdöme än den genomsnittligt begåvade äger!  Därför har jag konsekvent kallat smartphones, FB och allt vad det nu är, för ”IT-fascism”. Teknologin och dessa sataniska överstepräster har effektivt tagit kontroll över mänskligheten som inte längre vet hur de utnyttjas och i värsta fall inte ens bryr sig längre. Västmedborgaren är en död livsform och ju förr Terrorbomben ändar deras lidande, dess bättre är det förmodligen.

Fadakar hittade sig en liten glänta av yttrandefrihet i skriveriet om Mark Zuckerberg, men ingen ska tro att något förändras genom den publiceringen. I så fall hade Zuckerbergs vänner – säkert inbäddade även i förlagshuset Schibsted – ingripit. Som boken ”Manufacturing Consent” skrämmande visar, ägdes de amerikanska medierna på 1980-talet av gigantiska intressen som man aldrig tänker på när nyhetsföretag som CBS eller NBC förs på tal. Bakom den förment opartiska nyhetsförmedlingen hittade man då som nu aktörer inom inte minst kärnvapen- och krigsindustrin, kolsvarta demoner i företagsform som Westinghouse eller GE.


Den sistnämnda är numera etablerad även i Sverige som GE Money Bank men gjorde för något år sedan en "Svenska Arbetsgivarförmedlingen" och bytte namn för att nollställa bad will. GE Money Bank gör numera reklam för sig som Santander konsumentbank - ett djävulskt instrument för att snärja medborgarna i en livstid av tom konsumtion och skuldsättning. USA levererar så mycket ondska till omvärlden att normalbegåvade människor inte orkar ta in sanningen, hela deras livsprojekt går sönder när de inser vilket bedrägeri de fostrats in i...

När nätet givit gammelmedierna problem med reklamintäkterna har detta inte lett till att de plötsligt blivit sanningsivrare (även om många journalister påstår det)  utan istället hemfallit åt ett evigt gnällande om hur folket måste välja sig av med sin ”gratis"-attityd till nätet. Minns hur ALLT var gratis på nätet när modemet var årets julklapp några år in på 1990-talet! Sedan kom Hydran, det rovgiriga Vattenmonstret och spred sina canceroida metastater genom hela internet så att en yngre generation knappt ens förmår reflektera över hur de vallas in i små förnedrande konsumtionsfickor genom alla ”appar” de laddar ner. De föddes att bli mentala krymplingar och detta genom den onda kapitalismen och deras prästerskap, där Mark Zuckerberg definitivt är Översteprästen.

Facebookgrundaren - som stal idén från några andra – kommer sannolikt att med hela sin familj undanröjas av ospecificerade aktivister endera dagen om Fadakar, vilket jag tror, har rätt i att detta just nu är världen mest oönskade person, den värsta förstöraren av medborgarnas intellekt som tänkas kan. Att hela familjen och kanske en ännu vidare cirkel elimineras beror på att det inte räcker med att tysta majoritetsägarens röst och direktiv. 


Alla inblandade med ekonomisk makt att driva Facebook vidare måste naturligtvis elimineras för att världen ska vakna upp och börja andas frisk luft igen. Det finns tyvärr inga andra sätt att få bort den här farsoten som så gripit in och distorderat användarnas psyken. Och en attack mot ”silikondalen” på närmast IS-liknande sätt kan möjligen också få andra aktörer att stanna i steget, och tänka ett varv till kring de sociala plattformar de designar och vilka syften de i det fördolda är tänkta att tjäna. Byggs de bara i hoppet om att bli ännu en zuckerbergmiljardär – se upp! Byggs de för att betjäna Maktens intresse (som en Aftonbladet eller DN) se dubbelt upp!

*****

Efter denna febriga vision, låt oss titta ännu en gång på Zuckerbergs horoskop. I några nyliga inlägg återvände jag till den förskolemässigt enkla struktur som tecknas av de tre gunas eller kvaliteterna. I första inlägget om Zuckerberg (på bloggarens egen 51-årsdag, minsann), noterade jag hur datanörden saknar varje tillstymmelse till VILJA TILL MEDVETENHET. Horoskopet fördelar sig i praktiken på enbart Passionens och Mörkrets kvaliteter, alltså en aktivt strävande mörkerman! Detta återkommer delvis i Fadakars opinionsstycke men han tror Zuckerberg bara spelar korkad som inte tror fejknyheterna om Trump haft någon inverkan på det amerikanska valet. 

Astrologiskt kan människor djupt under Tamas guna FÖREFALLA tröga och ignoranta, men de har en diabolisk typ av intelligens. De har en järnvilja att få sista ordet, få sin plan att gå i lås. Med ett så demoniskt begär som driver på så djup ur mörkret ALSTRAS en viss form av slughet, en slags ”need to know basis” där de hittar sätten att driva sitt mörka maktspel. Mot dessa djävlar ur Mörkret står Ljusets barn (”änglar” om man så vill) maktlösa eftersom mänskligheten som helhet tenderar mot Mörkret i vår materialistiska tidsålder. Ljuset behöver inte IT – rena ljusvarelser är så telepatiska att de skrattar åt jordmänniskorna och deras smartphones – kryckor för de minst perceptiva varelserna i hela universum! Men avtrubbningen innebär just att de fortsätter att välja att lyssna till de falska rösterna ur Mörkret – dvs. materialismens anförare. Utan Ljusets gåva griper man tag i det som förefaller vara stabil verklighet. 

Den oupplysta mänskliga arten i kombination med deras teknokrater i ett rovdjursliknande kapitalistiskt samhällssystem är en så bedövande och nedslående anblick att man tappar orken till Aktivism och bara hoppas att FADER TID har en annan och mer intressant spelplan förberedd efter att Zuckerberg och Trump kört västcivilisationen i botten!

(Trump och Hillary Clinton är ingen som helst skillnad – det är återigen de manipulativa medierna som skapat hela denna pseudocirkus över den ”osäkra” Trump för att hålla sin ekonomi väloljad. Trump är en rovkapitalist som vilken annan som helst, och han kommer i praktiken kanske att hämta hem ett och annat låglönejobb från Sydostasien till de amerikanska arbetarna men på inget sätt mopsa sig mot det Globala Storkapital som numera Zuckerberg och hans Facebook tillhör. Den Amerikanska Drömmen ska även i fortsättningen säkra den Store Satans särställning. Fader Tid kommer nu inte att låta det att ske och den här bloggens tidigaste förhoppning var en valseger för Trump eftersom detta möjligen kan skynda på USA:s sönderfall jämfört med den ordinärt korrumperade Hillary Clinton.)


Det vore dumt att fortsätta återge Zuckerbergs karta med en sinnelagsascendent när han så uppenbart är en solär maktspelare i världen! Sedan första inlägget 2010 har bloggen också bytt till middagstid för alla horoskop med okända födelseklockslag. Vid osäkra placeringar blir lunchtimman naturligare med 50% sannolikhet åt endera hållet. Därmed flyttar nu Zuckerbergs Sol in i Oxen där den säkerligen hör hemma eftersom vi då får en individ som frestas av Djävulens stjärna Algol att träda in i rollen som den Store Satan. Fadakar har så rätt när han sätter fokus på denne makthavare och hans "banala ondska"! (Djävulen är förbannat korkad för dem som ser och förstår men vanligt folk låter sig luras av hans ränker.)
Att utgå från handlingsmänniskan (Solen) ger här förödande konsekvenser eftersom han mer eller mindre blir en Fredrik Reinfeldt, en som agerar först och sedan INTE tänker efter! (Regeringen Reinfeldt monterade ner befintliga kontrollinstrument så att ingen i Sverige längre vet hur förödande illa resultaten av deras krypande för den Onde Rike mannen slog. Zuckerberg visar inga som helst tecken på att kunna analysera samhälls- och civilisationskonsekvenserna av sitt Facebook-projekt. Det kan bli CIA som röjer honom ur vägen till sist, men genom någon proxy-organisation... USA kommer på sikt inte att acceptera en propagandaplattform som äventyrar rikets säkerhet.

Bristen på eftertanke hos Zuckerberg talar för att han faktiskt är stupid, trots att man ofta knyter dataprogrammerare till hög IQ. Bloggens genomgång av Nobelpristagarna bekräftar dock ingen skillnad i G (generell intelligens eller kognitiva kapacitet) mellan Solen i de 12 tecknen. Tecken i Vatten är lika klartänkta som tecken i Eld till vilken Solen naturligt hör. Men Nobelpristagarundersökningen var simpel, i det här fallet handlar det om att Zuckerbergs Måne inte vill spela pingpong med Solen. Utifrån solascendenten blir eftertanken eller den lunära reflektionen tvärtom Facebook-grundarens FIENDE (Månen i 6e fiende- och olyckshuset). 

Det är faktiskt inte illa hur den här mannen genom sin solära driftighet kommer att skapa sig fiender - båda de naturliga illgörarna Mars och Saturnus fyller dessutom hans sinnelags Måne i 6e huset - ett sinnelag han uppenbarligen förtränger och väljer att projicera på sina meningsmotståndare! Jag tror det finns goda skäl att se projektionsbenägenhet hos alla som har många planeter i det mörka eller onda husen (3, 6, 8, 12) och Zuckerberg lever som synes i ondska eller mörker! 

Utifrån den av Djävulen definitivt korrumperande generella förståndsgåvan (Solen) befinner sig nästan hela övriga horoskopet i just Djävulens egen favoritzon: Mörker där besatthet och fixerade attityder dominerar över Ljuset och den rena medvetenheten.

Zuckerbergs ENDA placering i Ljuset är framgångsplaneten Jupiter stark i sitt positiva härskarläge i Eldtecknet Skytten. Men denna essentiellt sattviska (medvetna) Jupiter är alltså instängd i 8e korruptions- och dödshuset. Det är den här "hemmablindheten" som får Jupiter att söka expandera tills en bubbla spricker. Faktum var att jag siade om eliminationen av Zuckerberg och Facebook innan jag ritat upp Surya lagna-kartan, men när man studerar den, ser han verkligen dödsmärkt ut, denne rika och mäktiga dåre!

Hustrun har lanserats som "välgörare" på Wikipedia men behåller lustigt nog sitt eget familjenamn, Priscilla Chan. Hennes "välgörenhet" är naturligtvis Zuckerbergs alibi för sin verksamhet och det är hursomhelst ett skatteplanerartrick. Det förvånar därför inte att se att även den onde mannens hustru har ett problematiskt horoskop. Som riggad frontfigur för Zuckerbergs välgörenhetsorganisation (jfr makarna Clintons horribla verksamhet i The Clinton Foundation), bör man naturligtvis rita även Priscillas karta som en utagerande aktivistkarta (använda Solen som ascendent i brist på födelseklockslag).Här roar sig bloggaren med ytterligare obskyra färgkoder - men de har sin logik!

De mörkgrå sektorerna indikerar onda hus, det amoraliska 3e kommunikationshuset (som dock kan styras rätt genom mänsklig skolning) och det 12e huset som i väst kallades "den onda daimonens" hus (kanske för att hinduisk astrologi placerar den Stora Illgöraren Saturnus som husets signifikator). 

Hinduerna själv nöjer sig med att beskriva 12e som en sektor för världsliga förluster. Som vi ser ligger den stora förmögenhetens Jupiter här,  ägaren till Priscillas andra hus för egna pengar. Jag tycker mig här kunna läsa tolftehusets "förluster" som "smarta avskrivningar" för att slippa skatt på 2a husets egen plånbok!!! Jodå, nog är Priscilla en marionett i sin djävulska makes spel om inte rent av den smartare av de två.

För granska nu Solen med räknenissen Merkurius i Vattumannen och se dess kluvna tunga. In i den rationella Luften läcker den Irrationella Själens och girighetens Vatten. Det är Vattumannens härskare i Skorpionen som orsakar denna "oheliga allians" mellan uppvisat rationalitet ("filantropen Priscilla Chan") och en underliggande Skorpiondold planering (Saturnus) där varje medvetet eller solärt steg tas med en sneglande blick på hur planeringen ska påverkan den egna positionen i samhället, den egna makten (10e huset). 

Här har vi en mycket intelligent asiat (de ligger ju ett markant snäpp över kaukasiern i IQ) men tyvärr är de en sociopatisk typ av begåvning vi ser här, en hyperintrigant individ som tänker lömskt i flera led. Eftersom bloggen titulerat mixen av gruppsociala Vattumannen och den socialt frånvända Skorpionen som "den sociala utstötningen" kan man tänka sig att Priscilla till sist kommer att fly USA och gå i exil med sin undangömda, "förlorade" Jupiter-förmögenhet! 

Vilket rart par som i den fria entreprenörsandan tillåtits förgifta världen med fördumningsmekanismen Facebook! Alla blev tagna på sängen över hur enkelt det var att göra folk till självförljugna varumärkesputsare. Bloggaren gjorde sig ett konto men insåg vilket fanskap det var innan han ens hunnit skriva en enda statusuppdatering. Men så föddes han också med såväl Månen (den inre teaterscenen) som regissören Saturnus i Ljusets kvalitet (Sattva guna). Inga mörka underströmmar undgår en sådan konfiguration, eller åtminstone väldigt få. Hade alla politiker samma mentala utrustning skulle världen snart vara stadd på rätt bana, men istället har bloggen hittat (åtminstone i Sverige) idel rena byidioter. 

Ett folk får nu de politiker de förtjänar sig, så den här onda cirkeln har definitivt med landets sekulära inriktning att göra och med dess onda fixering på pengar och tvivelaktig export i kombination med massmedier som (även före Internets utmaning) måste ha varit bland världens värsta propagandamaskiner för det svenska samhällets generande låga ambitioner för sitt folk. 

Det här landet har alltid ägts av "den ena procenten" besuttna och det har varit ofattbart lätt att hålla folket i strama tyglar. Se bara hur propagandan i medierna jobbar stenhårt på att fördumma invandrarna och göra dem lika lydiga. Se den där gamla reklamen för ComHem, tror jag det var, med den lönnfeta och handfallna snuten och hans sidekick den invandrade tobakisten som säljer IT-fascismens abonnemang. Det finns fler exempel på hur invandrare dras ner till rollen av dum svensk i reklamen. Det är lätt att skratta åt (eller med) karaktärerna, tills man inser att det finns en ond tanke bakom dessa trailers. De visar hur Överheten vill ha sina undersåtar, tandlösa och smått retarderade - fångar i de små praktiska meningslösheternas bestyr. Överheten reserverar den potenta stimulansen för sig själva.


PS. Bekräftelse på sista meningen kommer när jag besöker DN och ser pseudonyheten om hur en felprogrammering i Facebook-systemet lett till att levande människor automatiskt flaggats som avlidna - däribland Zuckerberg själv. Men hur extraordinärt märkligt givet min vision om att han förr eller senare kommer att undanröjas! Eller är bara jag som serveras denna bugg-nyhet, baserad på att IT-fascismen har realtidskontroll av vad var och en säger och publicerar på nätet? Storebror ser dig!


2 kommentarer:

 1. Jag ser att Astrodatabank har en skorpionascendent på Priscilla Chan med AA-rating. (Den efterhandskonstruerade ascendenten för Zuckerberg som figurerar på Astrotheme är väl däremot inget att fästa vikt vid.) Att ha verksamma illgöraren Saturnus några grader från ascendenten verkar inte särskilt muntert...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Glömde kolla den förträffliga källan.

   Den kända ascendenten spikar "sociala utanförskapet" som förstås även slår igenom ascendent-kroppsligt som en av amerikanerna föraktad ”guling.” Zuckerberg är en märkligt alienerad figur, och det är möjligt att de hittat varandra i känslan av "vi mot världen"...

   Kvinnans Saturnus är av den värsta sorten eftersom den naturliga organisatören blir en avgjord ränksmidare som naturligt OCH verksam illgärningsman, vilket ju händer när Skorpionen intar 1a huset.

   Saturnus sägs vara verksamt neutral om den äger ett hörnhus som det 4e, men här äger den dessutom det onda 3e. Dessutom står den i 4e som inte tillhör patriarken utan Månen/matriarken, dvs. en väsensskild husplacering. När den stigande Saturnus äger 3e intellektshuset och är ond, blir tankarna ”bakslugt planerande” för den egna hemsituationen och frågan om "myset" i 4e ombonade hemmet får ett mycket märkligt budskap! Saturnus är ju helt känslokall.

   Apropå inläggets kommentar till 10e makthuset, ger Skorpionascendenten Solen som ägare till 10e och då är vi tillbaka vid den olustiga situation där Saturnus äger sin ömsesidiga fiende Solen i teckenparet som drar mot "dissociation" eller marginalisering: "Det är synd om de riktigt rika"
   :-)

   Radera