Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 juli 2016

Döden på Medelhavet och ingen fast mark under fötterna"Vi genomlever ett skamligt kapitel
i Europas historia när vi inte ens
kan behandla folk som människor"


Det kan tyckas hjärtlöst att granska den här tidningsrubriken i söndagens The Independent astrologiskt. Men frågan är om det inte är ännu värre hur medierna samfällt tiger om den verkliga boven i dramat: det är kapitalismen, vårt underliggande system, som gör oss till dessa hjärtlösa monster som flyr in bakom Fort Europas murar och ser båtarna sjunka där ute på redden. Den skuldtyngda journalistkåren orkade inte höra Åsa Romson likna Medelhavet vid får tids Auschwitz utan piskade genast upp ett drev som drev henne bort från politiken. Förstå vad dessa journalister kommer att möta för öde när de en dag gjort sitt på jorden!


Det kan upprepas många gånger: dödligheten i tiden är påfallande. Liemannen Saturnus i sitt passande habitat, dödens Skorpion, fick nyligen besök av olycksplaneten Mars, Skorpionens herre. Men Mars fungerar mer som ett sting eller en trigger av djupare liggande problem, så det är typiskt att tidningen börjar rabbla siffror just nu när Mars ändrat sitt extremdefensiva negativa hemtecken och blixtbelyser den gränsdragande och snåla Saturnus som sugit all generositet ur välviljans Jupiter i ledarskapets Lejon.

Varför förra oktobers "rekord" med 3000 drunknade flyktingar förväntas bli bräckt under 2016 kan ha att göra med att överdriftens och girighetens demon Rahu i år backade sig in från Jungfrun till Lejonet. Givet den kväsande Saturnus blir därför Jupiters och Rahus budskap det motsatta: den demoniskt överdriven brist på välvilja från Lejon-ledarna inför det mörker som Skorpionen av evighet är bestämd att representera.

Vid just den här ögonblicksbilden av enbart de tyngre och ödesskapande planeterna ser man att Mörkrets (demonins) kvalitet är total. Alla faktorerna befinner sig inom begärets kvalitet Tamas och typiskt nog är det landbacken (Oxen) i dess mest insiktslösa och kroppsligt etnocentriska version som saknas i Mörkrets storkors (ur de drunknande flyktingarnas perspektiv). Flyktingar flyr från ett land som inte längre är deras men kommer inte fram till något nytt. Det är vad detta "snapshot" säger...

Båda sidor är således lika goda kålsupare: lycksökarna som med fara för sitt liv drivs av själens lägsta kvalitet söka ett bättre liv i Europa och då européerna som drivs av samma förkastliga låga närighet - men nu via sitt kapitalistiska system vilket degraderar och skuldbelägger envar i Västeuropa. Den här skörden själar kommer att gå direkt till helvetet när de är klara med sitt västerländska vällevnadsprojekt, sina husinredningar och överflödiga turism över hela världen!

Notabelt är att även sedan Jupiter gjort sitt år i Lejonet och vandrar vidare till Jungfrun (i Lejonet 15.07.2015-11.08.2016) dröjer nytillkomna och alltid retrograda Rahu i tecknet så att Saturnus även fortsättningsvis kommer att koppla strypgrepp om alla Lejon - ledarskap, rika och välbeställda (och t.o.m. vanliga kreativa artister).

Här är Saturnus 270-gradersgrepp om Rahu-Lejonet i tid:

30.01.2016 - 26.01.2017
...så följer en respit pga. Saturnus tillfälligt retrograda rörelse innan det uppstår en liten "slatt" av samma sak:
22.06.2017 - 18.08.2017


Att kommentera "Guds handskrift på himmelen" är således inte alls hjärtlöst utan tvärtom nödvändigt eftersom det är det sekulära, kapitalistiska samhället som i sin handlingsförlamning nu i princip erkänner sin skuld och abdikerar. Härifrån väntar bara barbari och inbördeskrig i väst. De "1 procenten" kan alltid förflytta sig när det börjar bränna (och deras tillgångar flödar trådlöst till vilken plats som helst i denna världen). 

De onda överherrarnas lakejer, politikerna och mediefolket, tävlar i underdånighet i hopp om att få komma med på någon av livbåtarna när västvärlden går under... Det är kanske därför flyktingkatastrofen blir en olycka för mycket, västerlänningen har just börjat inse att hans livsstil och dagar är räknade och att ingen kapten finns tillstädes för att radikalt styra skutan bort från rovkapitalismen.

Erdogan gör helt rätt i Turkiet just nu. Demokratin var alltid en chimär som oligarker dinglar framför nästan på de enkla människorna och USA:s inblandning i det nyliga kuppförsöket högst troligt. USA är känt för destabilisering av just detta slag för att säkra eller utvidga sin maktsfär. De ville ha inte bara ha åtkomst till mespropparnas Sverige och de baltiska staterna utan även ringa in Ryssland från den östeuropeiska flanken. 

Syfte: att inte tappa initiativet när den Nya Sidenvägen nu växer fram! Men om detta har jag sett andra sajter (även i Sverige) skriva mycket mer initierat än jag klarar. Men det är svårt att missa den röda sträckningen på kartan nedan. Den indikerar det ekonomiska bältet och löper...rakt igenom Turkiet. USA är den Store Satan! Och visst verkar Erdogan ha rätt. USA sökte avsätta honom och inrätta en betydligt mer USA-vänlig marionettregim, på sitt tröttsamt förutsägbara sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar