Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 2 juli 2016

Det aktuella EU-horoskopet visar Satans inflytande över västvärlden


Å helvete, nu rasar Babels torn...


Nationell astrologi inklusive horoskop för överstatliga EU höll jag mig i det längsta borta från. Men med åren inser man ju att dessa, de största horoskopen ju faktiskt är de som visar hur mycket Överheten jävlas med vanligt folk i jakten på sina egna mål. Ja, vanligt folk hjärntvättas av medierna (Överhetens fursteslickare) att tro att deras intressen absolut sammanfaller med Överhetens, dvs. de onda kapitalister som dagligen våldtar världens befolkning. Därav de svenska (och engelska) mediernas massiva smutskastning och fördumning av engelsmännen från det att de tackade nej till mera EU. 

Värst i hela Sverige var den s-märkta skribenten Karin Pettersson (Aftonhoran) som i princip skyllde utträdet på de pensionärer i England som sett marknadsliberalismen göra deras liv till fattiga helveten! Denna vansinniga skata till politisk krönikör hyllade på samma förtäckta sätt ungdomen för deras positiva EU-inställning. Så gör en genomfalsk människa med dold agenda. Hon vet att de gamla går att trampa på - de är ändå döda snart - men att de unga måste "säkras" för ett EU även i morgon. Fy fan. Den journalisten har jag ibland tycks skrivit kloka saker men nu visade hon sitt sanna ansikte - osvikligt lojal med betongsosseriet som i sin tur dansar efter rovkapitalisternas pipa. Nu förstår jag också varför hon har sådana talproblem i radio. Bara människor med djupa inre konflikter mellan intellekt och själen drabbas av den här typen av knackig munmotorik. Fredrik Reinfeldt var ett annat exempel på en människa med så mycket inre konflikter i sig att det drabbade det merkuriska flödet.

I andra andetaget söker nu medierna kollra bort sina borgerliga läsare med att det bara var en maktkamp mellan två högerledare som gjorde att britternas nej-sida vann. Jag har aldrig i mitt liv sett så mycket lögner och falsk information som de senaste dagarna i svenska tidningar! Nu måste Europa vara mycket nära sammanbrottet!

Och det är nästan så man inser att DN fattat galoppen ("det här är vad våra läsare tydligen vill ha") genom att göra en intervju med invandringskritiske och EU-kritiske Geert Wilders. Tidningen bifogar en karta där de blåa områdena beskriver de "coola" dvs. hjärndöda folk som fortfarande tror på EU. Sverige tillhör den hjärndöda regionen som bara händelsevis råkar sammanfalla med USA:s ökade aggression och vilja att via NATO äga och kontrollera gamla världen.

Jag funderade lite över VILKET EU-horoskop mot vilket man ska bedöma effekten av britternas Brexit (här är en samling av datum). För det är ju så att denna entitet föds på nytt varje gång den suger åt sig ett nytt medlemsland. Inte så att stadgarna skrivs om men det är likväl ett nytt EU som ser dagens ljus, vare sig ett enstaka land ansluter sig, som nu senast Kroatien 2011, eller tidigare då ett gäng hoppade på tåget samtidigt.

Glöm eventuellt kommentaren till 1957 års EU-horoskop (Romfördraget) från förra året, här har vi kartan för EU som det sett utan sedan den 9 december 2011 då pappret som godtog Kroatien undertecknades. 

Detta är den EU-karta som man kan testa transiterna för den 23 då engelsmännen sade nej och den karta Geert Wilders hoppas kommer att gå sönder helt och hållet när land efter land inser att den här rikemansklubben tappat förankringen hos alla folk. De globala jetset rika snuskhumrarna kommer inte våga att gå på tvären mot sina (forna) hemländers medborgare utan kommer att söka återskapa sina privilegier på andra sätt än genom storföretagens lobbying nere i Bryssel. För tro inget annat än att världens superrika just nu håller på att bygga Noas ark för att säkra sina rikedomar mot "pöbelns" demokratiska önskemål.Vad har bloggen hamnat i för kosmisk snålblåst? Så ofta Satan verkat dominera händelseförloppet på sistone. Satan är Anklagaren och som synes prövas nu en materialistiska egoismen hos medlemsstaternas politiska elit (10e huset). Månen i tionde representerar alltid något begränsad och partiskt, den här planeten formar en skyddad inre marknad och söker bygga säkra murar utåt för att hålla hot och omvärld borta. Just som alla beskriver oss som Fort Europa sedan några år och som flyktingproblematiken nu hanteras med en satanisk snålhet - här är plötsligt den onda stjärnan Algol som korrumperaren, som förvrider sinnena (Månen) på makthavarna (10e huset).

Att det är medlemsländernas befolkningar mot ledarna i dagens EU syns perfekt av den fullmåne som dock faller inom den "sataniska axeln", vilken bloggen tidigare beskrivit som en illa lämpad axel för att skapa en ny och högre syntes av tesen och antitesen på den lägre nivån. Vad som istället händer med en fullmåne i den negativa polariteten (Jord och Vatten) är att hela skiten imploderar. EU-bygget kommer att störta samman över sig självt. Det hotet/löftet står så tydligt i entitetens senaste horoskop att det är nästan löjeväckande.

Visst skulle man kunna berätta en annan berättelse om man enbart tittade på de goda husen ett, fem och nio, men den berättelsen handlar bara om den rika eliten som har något att vinna på mer EU, inte om den verkliga världen där folkflertalet befinner sig.

Så här ser det ut om man lägger dygnet för Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU ovanpå senaste EU-horoskopet:

Brittiska folkomröstningens transiter visar hur Saturnus
strypande 270-vinkel mot Jupiter/Rahu träffar precis
där den ska: pang på västvärldens arroganta Mars-Lejon,
Överheten som bildat en rikemansklubb för bara dem själva!

EU:s nuvarande onda rikemansperspektiv är tydligt: Lejonet, starka och ledande chefstyper som inkluderar krigaren Mars som tyvärr i 1a egohuset ger en inte helt angenämt utan tvärtom rätt maktfullkomligt EU med stark egoistisk (Väduren) koppling till stora penningsummor (Jupiter) i utlandet/bortom EU (=USA !!!) Missa inte Venus (pengar) i elitens 5e hus ägd av gigantiska pengar (Jupiter) i utlandets (USA) 9e hus - här ser vi USA:s onda påtryckningar för att driva igenom TTIP, frihandelsavtalet.

Typiskt för Lejonet i första huset är att statens tecken Stenbocken blir den starka ledarens svurna fiende. Och titta nu på det 6e fiendehuset och i den yttre kretsen för britternas folkomröstning och notera hur det vanliga folkets planet Månen just lägger sig som EU:s fiende! Man skulle lika gärna kunna beskriva det som att Månen/folket tyr sig till sin egen stat (brittiska regeringen) eftersom de känner sig som - och är - sönderklämda slavar i det onda, onda 6e huset för hård instrumentalisering av folk i syfte att profitera på dem. Detta är då Jungfru i offerrollen som tjänstehjonet som inget får ut av sitt slit. Så har Englands äldre fattat att det blir när man ger up den nationella suveräniteten för de uppblåsta och arroganta ledar-lejonen nere i Bryssel. 

Så sant denna karta klingar! Och som sagt, fullmånen mellan Oxe och Skorpion i den senaste iterationen av alla EU-horoskop visar att det var mellan Kroatiens införlivande och Turkiet, som stod näst på tur, som hela skiten skulle rasa! Det här är inte en tid att feglira med finstämda ordval för att fjäska för den onde man som tror EU skulle säkra hans orättfärdiga rikedomsjakt in i absurdum (en gräns han för länge sedan överskridit). 

Det här är början på det onda Europas fullständiga genomklappning. De stackars borgarna kommer att få gå från sina kakel- och mosaikbeklädda villor och pröva ett liv som deras generation aldrig kunnat tänka sig. Världen gör sig redo för en reboot och nu med nya spelregler. Postkapitalistiska regler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.