Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 25 februari 2009

Sfärernas musik: Dagen Död för svensk monarki

Kungörelsen av Kronprinsessans förlovning med en man av folket skedde klockan 14.00 den 24 februari 2009 i Vattumannens tecken - soltecknet i det svenska nationalhoroskopet (nytt fönster) och tillika symbolen för den samfällda folktanken.

I en enkel redovisning av "event"-horoskopet för kungörelsen skulle man kunna nöja sig med att peka ut ansamlingen av planeter i 7e partnerskapssektorn, vilket tydligt visar på ett definierande drag för den tidpunkt horoskopet kan tänkas uttala sig om.

Men jag vill istället fästa uppmärksamheten på att det var nymåne den här dagen, och tecknet var alltså Vattumannen. Nymånen symboliserar astrologiskt en projektstart. Det är ur denna konjunktion - detta heliga samgående i brudgemaket mellan brud och brudgum - som Månen sedan kommer att fyllas och svälla upp.

I en äldre tid - då man i högre kretsar ännu praktiserade astrologi - indikerade den här "impregneringen" andens (Solen) ankomst i världen och pånyttfödande av den fallna själen (Månen). Eller, den upplyste regenten som möter folket (Månen). Att Vattumannen indikerar folket som ett mentalt koncept eller folkets konceptioner, har sin särskilda och talande symbolik.

Någon kanske här ser kunglighet i nära samgående med folket eller en av dess representanter! För detta är astrologins tjusning: dess uppsättning symboler är inte i sig att fattas bokstavligt, men förstår man "nerven" i var och en kan man livligt se hur krigaren Mars verkar genom varje högröd och jäktad bilist inte mindre än atleterna på idrottsarenan.

Astrologin är studiet av ett antal principers verksamhet i fenomenvärlden (vår värld), och efter några års studier kan man tydligt härleda ganska komplexa budskap ur det sätt varpå planeter, tecken och hus (livsområden) kombinerats.

På Newsmill konstaterar skribenten Dag Elfström att Westling är slutet för ätten Bernadotte, och en astrolog har sannerligen inte svårt att identifiera signaturen för detta uttalande på den horära kartan härovan. Dödsbudet kommer på två sätt och det är just multipla indikationer (ett "tema") som övertygar astrologen att han har kommit något signifikativt på spåren.

Den enklaste indikationen först. De 12 hussektorerna överlappar i viss mån innebörden hos de 12 zodiaktecknen. Nymånen faller här i det 8e huset vars betydelse sammanfaller med Skorpionen i "den naturliga zodiaken" (dvs innan vi roterat himmelens stjärnbilder med deras planeter till rätt positioner, beroende på tidpunkt och plats på jorden).

Men det 8e huset och Skorpionen symboliserar döden. Den kungörelse vi vet skedde klockan 14.00 skulle, för den som inte visste vad horoskopet associerats med, te sig som ett dödsbud!

Det är indikation nummer två som avslöjar vad eller vem som dör. Den här indikationen är lite mer komplex och förutsätter en kunskap om det antika schemat för vilka planeter som naturligen härskar över vilka stjärntecken. Solen och Månen, t.ex. behärskar ett tecken vardera, Lejonet respektive Kräftan, kungen och folket.

Att Solen representerar samhällets nobless vet vi redan, och Lejonets konnotationer, exemplifierade via ikoniska figurer som Richard Lejonhjärta eller Kristusmetaforen lejonet Aslan i C.S. Lewis barnböcker, har uråldriga anor. Djurens konung är distinkt sinnebilden för den upplyste, andlige monarken!

(Vi lämnar nu därhän de dysfunktionella horoskop där man istället måste läsa Eldelementet på ett elakartat sätt, och där Lejonet istället kan stå för megalomani eller vettlös fysisk passion.)

Men tanken om en solkung kräver ett korrelat: folkmassan. Och den finner vi i Månen - den passiva mottagaren av solljuset, men som lever upp i den mån den kan låta sig "impregneras" av den livgivande anden och bli, som Första Mosebok säger, "en levande själ".

Lejon och Kräfta står arrangerade sida vid sida i zodiaken och indikerar via sina härskare Solen och Månen grundprinciperna i livets spel - givandet och reflektionen/tillbakabollandet.

När det förr sades att det står (en tänkande) kvinna bakom varje handlingens man hade detta sin analogi i Månens reflektion (och fördjupande) av solljuset. Inte för inte associerar den indiska astrologin Månen till manas - sinnelaget - vari all fördjupning av mottagna intryck sker. Men, åter, eftersom alla nu inte kan vara solar på den offentliga arenan kommer Månen också att konnotera folkflertalet...

Notera hur också i en annan riktning den antika astrologin elegant balanserade ut Konungen, Lejonet, men nu inte mot Modern (Kräftan) till undersåtarna som fysiska liv, utan undersåtarna som en tänkande folkgrupp: Lejonet och Vattumannen är placerade i naturlig opposition.

När konungen eller anden "lyser" över eller genom människorna, då formas deras intellektuella värld (Vattumannen är av det mentaliserande Luftelementet). Då är det högt i tak i landet.

Taget för sig, utan Lejonets välgörande inverkan, tenderar folkmentaliteten att sjunka lågt, för den planetära herre som associeras till detta tecken är Saturnus, blytung och avgränsande. En frigid planet utan något som helst "hjärterum".

(Naturligtvis sorterar hjärtat under Solen/Lejonet mittöver - som jag sade är astrologin är ett precisionsverktyg för kreativt tänkande på hög symbolisk nivå.)


*****


Med alla dessa spelregler redovisade, skall nu det noteras att Solen på dess 30-dagarsfärd genom Vattumannen rör sig i opposition mot den tröga Saturnus som för andra året i rad seglivat biter sig fast i Lejonet, mittöver.

Förlovningen kungörs alltså inte bara den exakta dagen för nymånen (Solen och Månen delar tecken under cirka 2½ dygn), utan även ett år under Saturnus 29 år långa cykel då denna blytunga underklassens planet är på visit i kunglighetens tecken Lejonet och samtidigt kunglighetens Sol befinner sig på månadslång färd genom folkmentalitetens tecken Vattumannen!

Astrologiskt kallas de båda herrarnas artighetsvisit i den andres domän för en "ömsesidig reception". Detta är en av astrologins allra viktigaste omen.

Läs nu samman de två indikationerna: blandningen av underklass med kunglighet innebär en "nystart" (nymånen) som via den "världsliga" placeringen i 8e livssektorn stavas "död".

När så Saturnus, den blytunga som också betecknar "karma" (bagaget vi fört med från våra tidigare liv, fast här snarast landets kollektiva bagage) opponerar sig mot dödssymboliken, får vi alltså ett budskap som skulle kunna läsas som "traditionens" (Saturnus) död via en man och kvinnas "projektstart" (nymånen).

Hur perfekt illustrerar inte "event"-horoskopet Newsmill-debattörens klara analys av den svenska monarkins död! Solen anses ytterst klent placerad i Vattumannen eftersom den är fiende med den värd - Saturnus - den nu gästar. Och exakt samma sak gäller stryparen Saturnus något ansträngda passage genom Lejonet på zodiakens motsatta sida.Klassiskt indiskt schema (kanske övertaget från Babylon)
över härskarnas grad av välmående under sin passage
genom tecken ägda av andra herrar (klicka för förstoring)Var det så här folket ville ha det? Ytterligare traditioner avlagda. Snart är vi bara sondmatade mikrochips allihopa, givet teknokratins dominans i det här landet. Svensk monarki hade troligen aldrig någon chans, för i de här delarna av världen har inte högre tänkande någon plats - ett sådant tänkande som astrologin svagt påminner om praktiserades i äldre högkulturer.

Nåväl, som astrologin subtilt tipsar om, går hjulen runt, och mänskligheten rör sig cykliskt genom eror av fördumning och kristallklart andeskådande. Tids nog kommer andra kulturer, andra perspektiv.

De själar som samlats här de senaste generationerna arbetar uppenbarligen med basala frågor som rör det materiella livet. Bara en hoper själar som uppenbarligen alla varit fattighjon och slavar i sina tidigare liv, skulle kunna göra gemensam sak och under, säg, ett århundrade eller två, samlas i ett land och där bestämma sig för att alla var jämlika, oavsett hur simpla, själviska eller dyngiga. 1900-talets värderelativism har verkligen anammats på våra breddgrader.

Det är ett enastående projekt som pågått i Sverige: att söka växa som individer fast man förnekat själens existens och istället hävdat att människan bara är en temporär biokemisk produkt. (Biologism.)

I de vises ögon lever det här folket i en mardröm där de söker medicinera bort ångesten över hur lågt i tak det är genom att uppfinna "lindringar" mot det fysiska i det fysiska. Go figure!

Det också uppenbart att den svenska monarkin inte varit kapabel att höja landets medvetande på mycket, mycket länge. Någonstans är det kanske en Upphöjd Vishet som nu låter Huset falla ner i dyn. När monarkin - med dess symbolvärde - försvinner, fullbordas det svenska projektet med dess ambition att fullständigt upplösa alla kriterier utom dem som människan själv tänker ut.

Men minns då, vad som tidigare sades om Vattumannen UTAN Lejonet. Blytungt kommer den frigida Saturnus att dra folkmentaliteten ner till grisars nivå (de där från liknelsen om pärlorna och svinen).

Kungörelsehoroskopet studeras med fördel sida vid sida med det svenska nationalhoroskopet.


*****


Kartan är beräknad enligt den astronomiskt korrekta sideriska metoden där alla placeringar i vår tid faller cirka 24° tidigare i zodakan än med den korrupta astrologi som serveras via den västerländska pressen. Kartan innehåller, i linje med indisk astrologi, heller inte de tre yttre planeterna.

Däremot anser den indiska traditionen de två matematiska entiteterna Rahu och Ketu - månens södra och norra nod - för ytterst viktiga. Dessa "demoniska" skuggplaneter är i allra högsta grad inblandade vid kungörelsen. Demonens avhuggna svans (Ketu) koinciderar närmast exakt med Stockholms östra horisont där Kräftans tecken - folkligheten - är i stigande ("ascendenttecknet").

Det frossande och otyglade drakhuvudet Rahu ligger i smeten av planeter i 7e partnerskapshuset. Stenbocken är det mest klass- och hierarkiskt medvetna av dem alla - faktum är att de två tillsammans bildar den oandliga ekvivalenten till herre och undersåte! Klassblandningen indikerad på ännu ett sätt.

Men månnoderna är här komplexa att tolka, och får vänta till en annan gång. Här ska bara noteras att axeln "öst till väst" (vår jordiska jag-och-du-nivå när vi är blott människor utan en tanke på att det existerar andliga dimensioner), markeras som en sant prosaisk diskbänksrealism klockan 14.00. Den hierarkiskt observanta axeln Stenbock/Kräfta - herre och dräng - lägger sig platt på marken! Ännu ett omen!

Vad gäller deras elementara tillhörighet tillhör Kräftan i öster och Stenbocken i väster Vatten respektive Jord, element som tillsammans bildar den dy eller gegga jag nämnde i förbigående. Detta kan läsas som ännu ett omen som förtydligar nymånens dödsbud: Huset som föll i dyn.

Det är väldigt demokratiskt, men också väldigt mediokert, när ett liv bara utspelas i den socialrealistiska dimensionen och aldrig en tanke ägnas de sublima möjligheter som astrologin kodifierade redan i antiken. En kunskap som sedan traderats genom historien i väntan på att mänskligheten åter kommer att förstå det närmare sambandet mellan universum "där ute" och vårt Medvetande "här inne"...

För en helt annan, mer konventionell slutsats om alliansen, se t.ex. SvD: "kärlek av det modernare slaget". Även i DN vårdar man sig om den politiska korrektheten, i linje med sitt upplevda uppdrag.


Tillägg 090528:

Nymånen i åttonde dödshuset fick naturligtvis en ny och mer pregnant mening efter att Daniel Westlings dödshotande sjukdom och njurtransplantation tillkännagavs i dagarna! Notera astrologins spöklika karaktär: i förlovningsögonblicket är alltså "paret" döende eller förlovningen dödsdömd.

Jag såg helt enkelt inte den djupa signifikansen, vilket en astrolog av högsta strang naturligtvis skall göra, även om han/hon sedan kanske väljer att inte berätta om alla horoskopets indikationer.

5 kommentarer:

 1. Jag skulle vilja tillägga att konungahuset sannolikt fortfarande idkar astrologisk analys. Varför tror du konungahuset väntat så länge på att tillkännage äktenskap med mera? Jo, för att hamna rätt i tid och signalera till de "in the know" att nu ska andra saker födas.

  SvaraRadera
 2. Det kan mycket väl hända! Om USA:s president Ronald Reagan valde underliga tidpunkter för sina möten (under sin hustru Nancys inflytande som det hette), hur mycket troligare är det då inte att ett hov med gamla anor vidmakthåller denna tradition.

  Se bara hur lång och framgångsrik Elizabeth den förstas regeringstid blev efter alkemisten John Dees noggrant genomtänkta horoskopberäkningar för bästa dag för kröningen!
  :-)

  SvaraRadera
 3. Problemet är bara att Knugen verkar väldigt nedlåtande mot astrologi, under jultalet för 2 år sedan så häcklade han denna nobla vetenskap och kallade det för vidskepelse...

  Apropå Daniel Westling, har sällan sett en starkare och positivare Merkurius än vad han är född med, exalterad i Jungfrun och dessutom starkt välsignad av Jupiter!

  SvaraRadera
 4. Astrologin har alltid legat pyrt till i finare kretsar. Sånt pöbeln på marknadstorget faller för. Läser man t.ex. (som jag just gör) den romerske 200-talsfilosofen Plotinus har han bara förakt för sin tids astrologer och deras tal om att planeter plötsligt byter natur i rörelsen från morgon till kväll, att planeterna kastar onda eller goda blickar mot andra (aspekter), etc. Samtidigt gör han en tvärvändning om stjärnorna som "omen" eller tecken för kommande händelser!

  Om Merkurius, se under "Planeters hemmatecken" för den intrikata indiska läran som låter Merkurius vara ond eller bra helt beroende på i vilket horoskop den förekommer. En del av en våldsamt mycket mer komplicerad astrologi än den västerländska. Men skulle både Merkurius och Jupiter vara "verksamma välgörare" i Westlings fall, då är han i sanning välsignad!

  SvaraRadera
 5. Jag ställer inga horoskop för att jag inte är någon astrolog. Men jag tycker många vetenskap eller visdomar - eller vad man än vill kalla allt det här för - kan ge en fingervisning åt vilket håll allt kommer att gå. Viktoria är född den 14/7. Är inte det Frankrikes nationaldag (ätten Bernadotte)? I mina ögon - en fingervisning om att NU är cirkeln sluten... Jag tror att Viktoria blir vår sista monark (som tur är). Ett norskt medium sa på 80-talet att Viktoria blir Sveriges sista monark. Då satt jag och läste denna kvinnas ord i en veckotidning och tänkte att "Yes, äntligen! (slutet på denna dumhet som kallas för monarki)". Alla 3 kungabarnen har förlovat/gift sig med "Svenssons" (inkl kungen själv). Bara DET borde göra monarkin mindre spännande för vanligt folk i slutändan. Kungahuset kommer att förlora sin glans och folk börjar till slut undra vad vi ska med en familj där man föds till en position, vilket vi andra inte gör i detta svenska samhället. Tiderna blir återigen sämre, och till slut kommer man rösta bort denna lekstuga med en samling välbärgade nickedockor, som säger sig representera Sverige utomlands. Monarkin kan bara röstas bort politiskt, och det är på denna planhalva det kommer att ske, så småningom.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.