Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 8 februari 2009

På minuten (ett appendix)


Det långlivade pratprogrammet På minuten har aldrig haft en så mentalt välkoordinerad och hyperkreativ medlem som allsysslaren Hans Rosenfeldt.

Länge frusterades astrologen i mig av att hans födelsedag inte var sökbar på nätet, men då den slutligen dök upp bekräftades helt mina föraningar.

Lätt och ledigt ansluter sig Rosenfeldt till grundtypen för ultrakreativa personligheter. (Se inlägget Ett lejon ryter till - öppnar i nytt fönster). Både Sol och Måne (aktivitet / reaktivitet) placerar sig i tecken av de positivt polariserade Eld- och Luftelementen.

I Rosenfeldts fall innebär detta en Sol i det maximalt kommunikativa tecknet Tvillingarna och en resonanslåda - Månen - i det enda tecken som kan projicera (i fallet Månen: reproducera) solljuset i full skala: Lejonet!

Den korrekta sideriska astrologin har gjort under med zodiaktecknen och elementen. Återigen fungerar astrologins grundläggande byggklossar. Håll det enkelt, som det var i antiken, så blir bilden tydlig!

_____

En serie kvalitetetsartiklar om olika zodiaker och berättelsen om hur västerlandet "tänkte fel" här:
http://www.geocities.com/astrologyprinciples/zodiacwheel.htmInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.