Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 5 mars 2017

Vad vilja familjen Mercer? (Merkurius som närighet)
Bloggrubrikens fråga om Trumps tidiga supporters och finansiärer ställdes i januari i The Atlantic. Eftersom dagens svenska journalistik till största delen handlar om att googla runt på nätet, sammanfatta och placera bakom tidningens betalvägg, kan man lugnt ignorera SvD:s artikel som säkert inte innehåller mycket mer än Atlantic bjöd på eller vad man snabbt kan googla fram från andra säkra källor. Faktum är att det räcker med några ord på SvD:s förstasida för att leda den här bloggen in på ett kärt spår.

Vad är det för ödesmakter som styr när familjer får eller tar sig sina namn. Mercer är ju det skamligaste namn man kan tänka sig, sprunget som det är ur latinets mercenarius - en som enbart jobbar för pengarnas skull! Här löper de historiska spåren till kapitalistsvinens födelse långt innan vår moderna ekonomiska modell var påtänkt.

Merkurius, sedan gammalt rådare över handel (varav namnet på systemet merkantilism), härskar över två tecken, Tvillingarna och Jungfrun. Båda är analytiska och kritiska - Merkurius kallas dock Buddhi (intelligensen) i hinduisk astrologi och egyptiske naturvetaren Claudius Ptolemaios förmedlade på 100-talet en hävdvunnen tradition att den rationella eller högre delen av människosjälen representerades av denna planet. 

Den lägre eller irrationella själen stod under Månens kontroll och om sinnenas lögnaktiga tendens kan vittnespsykologin berätta mycket. En människa som i huvudsak reagerar på sinnesintryck utan att bearbeta dem logiskt innan hon reagerar är inte mycket mer än ett simpelt djur och dömd att förbli en av den föraktansvärda pöbeln. Sådan var antikens dom över de ostadiga känslomänniskorna. (Bloggaren är härvidlag en ulv i fårakläder - föds med Månen stigande i öster men i Tvillingarna och med dess härskare Merkurius i rationell Luft så att det ändå i bakgrunden är Merkurius som kontrollerar bloggens yvigheter och krumbukter! Och ja, han föddes in i en försäljarfamilj. Det är sällan astrologin missar att ringa in situationens principiella särdrag.)

Jag skulle dock inte vilja placera handeln under Merkurius i sitt positiva härskarläge i Tvillingarna, detta är så uppenbart Merkurius i sin roll som kommunikatör, budbärare eller t.o.m. ängel. Hinduerna placerar Venus vid Tvillingarnas sida och då detta är pengarnas symbol saknas så att säga motivet att vilja tjäna mer. Tvillingarna har ju redan Venus med sig. (Jämför också den hinduiska versionen av Tvillingarna där den venusianska valören är uppenbar i både namnet Mithuna, det (älskande) Paret och i de erotiska representationer som visar två tätt sammanslingrande individer. 

Nej, det är den negativa Merkuriusplaceringen som ligger bakom det skämmiga uttrycket "mercenary man" - människan som hela tiden tänker på pengarna medan hon tjänar andra, det är med andra ord den arma Jungfrun som mer t.o.m. än Fiskarna framtonar i den antika zodiaken som syndabocken och olycksoffret. Detta tema, knutet till den rika skördens åkerfält och flickan Kore som Underjorden våldför sig på är en gammal myt som kom till grekerna österifrån och som säkert ligger bakom zodiakens symbol Jungfrun, som i det gamla Babylon kallades Plogfåran, som för att understryka att det är i det här tecknet man riktar sig mot det materiella jordiska substratet och söker vinna något ur marken. 

I Jungfrun anses Venus "fallen" och så det är här och inte i Tvillingarna man måste träla för pengarna - därav Jungfruns uråldriga koppling till slaveri och träldom - vårt kapitalistiska samhälle som till 99% består av löneslavar som bara inbillar sig att de arbetar för och i den bästa av världar. De befinner sig i själva verket i helvetet, likt den unga flickan Kore våldtagna och nedsläpade i det tröstlösa mörkret av Hades själv! Det är inte underligt att en Jungfruascendent som Fredrik Reinfeldt sökte framtona som dygden själv och mana folk att arbeta mer och hårdare medan han själv som den bedragare han var inte gjorde många knop under sina åtta år som landets ledare. Hans ascendenthärskare Merkurius stod i det förlustbringande 12e huset som egentligen bara gagnar dem som söker rena sin själ från den här världens besmittelser (och kanske sjukvårdspersonal och andra vårdare). Men Reinfeldt som smög från sitt ansvar fejkade och låtsades vara ansvarstagande! 

Som skyltdocka för reklambyråns lögnaktiga kampen om Moderaterna som det nya arbetarpartiet funkade hans persona perfekt, för en stor av väljarkåren i Sverige är i dag manschettarbetare - kontorsslavar med samma propra och tillknäppta uppsyn som Reinfeldts manifesterade med. Ur zodiaksymbolernas perspektiv manifesterade Reinfeldt Jungfruns arketyp och den kan många identifiera sig med eftersom symbolen denoterar maktlöshet och det "mercenära motivet" - hur många skulle lägga två strån i kors i det de gör om det inte fanns några pengar att hämta av det?

Reinfeldt är tacksam i samband med profitfixeringen som gör Jungfrun till zodiakens mest tillknäppta och ospontana symbol vid sidan av Stenbocken som är samma sak fast skruvad tio gånger ytterligare. Här är vi känslan för värdet som ligger i att sköta sina kort rätt och alltid visa sin bästa sida. Jungfrun spricker dock oftare upp under stress än Stenbocken och slår över i sin fientliga sida som dock i vår tid stannar vid snarstuckenhet - men "fiendskapen" i 6e Jungfruhuset i den hinduiska zodiaken har med avund att göra där den står inklämd mellan ledaren Lejonet och den gracefulla och sociala älsklingen Vågen. Jungfrun har just inget annat att berömma sig av än att den "ligger i" och flitigt bemödar sig. 

Det är en slavmentalitet som utgår från tecknet, vilket förklarar att Reinfeldt försade sig i sin ungdom och visade av den härskande politikerklassen i Sverige egentligen tycker om det relativt lättledda svenska folket: de är sovande och mentalt efterblivna. Eftersom Venus är fallen i Jungfrun upplever tecknet att den inte har råd att förlora något och blir därför ännu snålare och ännu mer charmlöst olik sin granne Venus ju hårdare tecknet ligger i och bemödar sig. 

Det är en hopplöst låst situation och för en verklig människa som fastnat under symbolens inflytande gäller att omvärdera arbetets värde och hoppas att den egna själen genom omprioriteringar ska få den goda lyckan att återfödas med andra och mer lyckosamma omen på himlen, vilka indikerar att omprioriteringarna tagit skruv och man nu är tillbaka för att göra något bättre än bara vaka över sin egen plånbok.

Jag har sett Reinfeldts amerikanska bankjobb felaktigt kopplat till Bank of United States, men rätt uppgift hade dinapengar.se: det var Bank of America Merrill Lynch (dessa sammanslagningar och otympliga namn!)

Det kan ju vara kul att se hur Reinfeldts fejkat flitiga rollmask passar ihop med bankchefens! Vi borde ha "mercenärens mentalitet" som ett tydligt band mellan dem.

Brian Moynihan:Fredrik Reinfeldt:
Visst hänger de ihop! I Jungfruns 16e grad finns Reinfeldts spelade roll av arbetsam och flitig Jungfru och den finner korrespondens hos bankchefen som själv är FÖDD Jungfru med äregirighetens Rahu i 10e makthuset om man (lite osäkert) utgår från en månascendent i Skytten. 

Reinfeldt faller alltså mellan stolarna, mellan arbetsgivarens rent ut sagt profitgiriga Rahu och hans Sol (ledarskap) och detta innebär att han är helt inbäddad i överordnads göranden och låtanden. Indisk astrologi talar att planeten är belägrad om den finner sig mellan två dåliga faktorer. Här överför vi bara resonemanget till synastrin, partnerjämförelsen av två horoskop.

Att bankchefen har Månen i Skytten är som sagt lite osäkert men i praktiken är budskapet med en Måne i Stenbocken rätt likt eftersom Månen i båda fall är tydligt kontrollerad av kontrollplaneten Saturnus i Skytten men härskare över Stenbocken. Ur askan i elden, skulle man kunna kalla Månens teckenbyte strax efter lunch denna dag.

Och ingen kan väl missa att de båda herrarna har nästan samma placering av den omoraliska Mars precis i slutet av Jungfrun! Jag skulle vilja se hur de här två beter sig när de möts, om de båda beter sig lika skitnödigt och garderat som Reinfeldt brukade göra mot svenska folket när han inte yrade och for iväg via de fria fablernas tecken Kräftan och kallade sig "stridshingst" eller "landsfader".

Mitt under den här texten insåg jag att bankchefen redan spanats ut, redan 2011! Det hade jag helt glömt men att ny kunna knyta Reinfeldt till den rubriken är ju talande: Bank of America - vd:ns katastrofhoroskop. Sällan har väl en statsminister berövats alla förtjänstmedaljer som Reinfeldt av sitt parti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar