Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 mars 2017

Skandalbolaget Allra - unga svenska profitörer vanhedrar också landet


Anubis väger det balsamerade hjärtat (själen) för att se om
det dragit på sig mer tyngd (skuld) under livet än en fjäder


Landet Sverige håller på att bygga sig en förfärlig resumé att stå till svars för på Domedagen. Även nationer möter scenen med vågskålarna som den beskrevs i det gamla Egypten - kalla det "kollektiv karma", ett komplex som existerar i en högre verklighet som ett slags väsen, bundet och definierat av sig själv. Materialistiska socialister som Åsa Linderborg fnyser åt termen "nationalsjäl" (givetvis med adress Sverigedemokraterna), men de kommer också att en dag se och förstå - om inte annat efter att de lämnat detta jordeliv ett par gånger ytterligare (sakta nöts den materiella illusionens bländverk bort och själarna börjar genomskåda föreställningen som ständigt repriseras mot kulissväggen Jorden).

På den svenska meritlistan har vi inte bara vår traditionella och månghundraåriga mordvapenindustri som numera ger staten stora pengar i kassan - och död utanför egna landets gränser - här finns också, om man läser mellan raderna i SvD, en idioternas företagarkultur där obildade och okultiverade struntar som bolaget Allras grundare kan avancera till positioner som företagsledare redan i unga år och ägna sig åt ohämmat självberikande och kapitalförstörelse för alla andra.

Dags att titta på grundarna Ernstberger och Persson-Rothman. Och eftersom SvD rätt slarvigt tecknar unge Ernstbergers snabba uppgång (och fall), missar tidningen att påpeka hur häpnadsväckande tunn gymnasie-dropoutens utmärkelse till Årets företagare för två år sedan var. Ett snabbt uppslag på allabolag.se avslöjar att "Founder Alliance" som delar ut det här priset är en  enmansfirma, som dessutom avregistrerade sig i februari i år - kan denna nedläggning av "varumärket" från egenföretagaren Niclas Carlsson ha att göra med att hans pris inte längre är värt vatten efter att Allra-skandalen rullats upp?

Jag inkluderar även den här uppblåsta nollans karta, väl medveten om att bloggen ägnar sig åt precis samma sak som Carlsson: att förkunna domslut över personers verk, fastän med ledning av astrologiska omen och inte vilka grunder Carlsson nu kan ha haft för att hajpa Ernstberger. (kompissammansvärjning?)

Eftersom Ernstberger har en osäker månplacering, ber jag läsaren överblicka både hans och medgrundarens karta samtidigt, Persson-Rothmans karta skänker indirekt stöd för att båda föddes i chanstagaren (spekulationstypen) Skytten, enligt det gamla dictat att "lika barn leka bäst".


Ernstberger:Till stöd för antagandet om en Måne i sena Skytten även det faktum att den onda daimonen ockuperar sinnelaget. Den här självdestruktiva böjelsen som utgår från 12e huset (i judisk tradition kanhända kopplad till begreppet yetzer ha-ra) "läcker nu" in i månascendententen om vi antar Skytten. Detta är som att säga att klipparens värsta mardrömmar om att göra bort sig och tappa fotfästet fyller psyket så till den grad att vi garanterat har att göra med en otursbringare. SvD berättar att han hoppade av gymnasiet vid 17 och sedan tydligen ägnat sig åt att söka hävda sig själv på annat sätt - genom att bli svenskhetens ömkligaste och lägsta typ: en stekare med slickat hår. Bristen på genuin identitet syns också via Solen i identitetslösa Fiskarna, vars disponent Jupiter i intellektuella Vattumannen smider ränker för att det stora klippet. 

Här samverkar Luft och Eld bra eftersom psyket (Månen) och dess framgångsplanet Jupiter i Vattumannen ger en kreativ kombination. Men trots flera viktiga planeter i universalistiska (övergripande, allmänna) zodiaktecken avslöjar det femte spekulations- och tursamhetshuset att mannens hela skaparförmåga bara handlar om en vansinnig egocentrering (Väduren) och en brutal ambition att berika sig själv. Så långt man kan uttala sig utifrån enbart sinnelagsascendenten, är det den stora illgärningsmannen Saturnus som undanskymd i 12e saknar förmåga att lägga band på klippar- och profitörstendenserna. Istället stiger den onda daimonen (här spelad av Mars) in i psyket och skapar ett tvättäkta kapitalistdrägg! 

SvD väljer med dunkel avsikt en rubrik som understryker mannens blyghet, som om texten handlade om att i någon mån rädda hans anseende nu efter polisanmälan för Allras grova trolöshet mot huvudman. Blygheten är ofta en följd av Solen i Fiskarna som är en diskret placering för denna starka individualitet. Men distinkt lös i fogarna och oklar blir stekar-wannaben eftersom Solen dessutom står DISSOCIATIVT i förhållande till sin disponent Jupiter, Vatten och Luft, irrationalitet och rationalitet, instinkt och överordnat förnuft tenderar till självmotsägelser. Ibland blir de här människorna bedragare och vanelögnare utan att ens äga förmågan att se det själva! 

Jag läser just om Claudius Ptolemaios svårgenomträngliga Tetrabiblos och noterar hur den äldsta kända egyptiska traditionen använder termen "dissociation", men inte om relationen mellan Vatten och Luft utan för tecken invid varandra. Enligt denna astrologiska läroriktning står intilliggande tecken för nära varandra för att några planetära aspekter ska kunna uppstå (de ptolemaiska, klassiska aspekterna förstås, inte den hinduiska uppsättningen som den här bloggen använder). 

När därför en planets disponent befinner sig i angränsande tecken uppstår därför en dissociation, ett avbrott mellan den manifesta planeten och dess "hemliga herre" så att ena handen bokstavligen inte har en susning om vad den andra gör. Inte undra på att mannen är blyg! Han saknar helt krutet inifrån väsenskärnan - detta är en av de "förlorade själar" som tycks favorisera Sverige för ännu ett varv i denna värld.


 Persson-Rothman:Månplaceringen i Skytten är definitiv för medgrundaren till ett bolag som aldrig hade någon annan avsikt än att berika dessa två herrar (och andra obegripligt korkade/lågsinnade som ville ingå i styrelsen, f.d. ministern och högersossen Thomas Bodström och kapitalismkramaren Ebba Lindsö). Hos Persson-Rothman hittar vi en lika vinnande återkoppling på sinnelagets nivå till klippar- och spekulationsplaneten Jupiter. (En "go-getter"!) Chanstagaren och lyckobringaren står stark i Lejonet och gynnas dessutom av en hyggligt rät linje till kungamakaren Regulus. Men han blev kanske bara "kung för en dag" eftersom Solen själv står uselt i 6e huset för fiendskap och olyckor. 

Jag glömde "smutsa" ner Lejonets klara Eld med den förorenade sjättehus-Jord Solen genom sin placering där drar in i 9e samvetshuset när jag ritade upp horoskopet. Men 9e, "horoskopets bästa hus" (eftersom det anknyter till samvetet, vårt gudomliga högsta centrum), är såldes inte alls så lysande som kartan visuellt tecknar utan tvärtom smutsigt. Detta måste vägas in när man frågar sig om detta verkligen är en "kungavärdig" (Regulus) klippare, en framgångsrik spekulerartyp. 

Tolkningen ger sig automatiskt: den här mannens ruttna samvete gör att varje framgång med "stora och lätta pengar" underminerar hans redan så usla andliga identitet (Solen) och utlöser fiendskap och olyckor i omgivningen. Eld och Jord samverkar inte och här är ett bra exempel på en som kommer att kriga sig genom sina få år på Jorden och hopa dålig karma för en kommande återfödelse. 

Varför vissa själar verkar "utvalda" att göra skitroller är det meningslöst att orda om när man inte har exakt födelseklockslag. Varje personlig utsaga måste utgå från den förkroppsligade själens ascendent - här talar vi bara skenbart om de två unga skurkarna men egentligen handlar det om astrologiska typer.

Carlsson:Här är enmansfirman Niclas Carlsson som gömde sig bakom det pompösa och uppblåsta företagsnamnet "Founder Alliance" som duperade SvD att tro det var en legitim branschorganisation. Men Carlssons karta stämmer på pricken in med den parodiska roll han sökt spela: Månen i Kräftan är en renodlad bild av ett sinnelag helt i näringslivets våld - ständigt i beroendeförhållande till en överordnad arbetsgivare, symboliserad av den opposita Stenbocken (de jordiska resursernas herre). Här har vi en åtbörd av att samtidigt vilja vara en sådan världshärskare, men Mars, hur upphöjd den än är i Stenbocken, är bara "initiativet" till världsherravälde och inte den mer varaktiga kraft som Solen själv ingjuter i makttecknet. 

Koppla dessutom äregiriga Rahu (Drakhuvudet) till denna olustiga axel mellan Vatten och Jord som så envetet fixerar sig vid materiell status och klättring, så framtonar en alltför "svensk" bild av vad livet handlar om. I det här fallet innebär Drakhhuvudets och Draksvansens naturliga opposition också till ideliga repriser om "uppgång och fall", tills den här själen vuxit ur den materialistiska snara som håller den fången.

Det finns vissa möjligheter till uppvaknande eftersom Solen dock står i härskarläge i Lejonet om än döende, i tecknets slut, precis som hos den kortlivade partiledaren Håkan Juholt. Det är rätt symboliskt att detta ledarskapslejon korar Ernstberger till het stekare bara två år innan framgångssagan får ett tragiskt slut i och med bluffverksamheten Allra!

Samtidigt finns det något besynnerligt tanklöst över Niclas Carlssons horoskop. Var är Luftelementet och förmågan att tänka lite längre? Utifrån sinnelagsascendenten i Kräftan som bara tänker på att kortsiktigt mätta sin mage ("kvartalskapitalismens" tragiska och ytterst sett destruktiva väsen), blir 11e idealhuset därefter: Oxens tecken är ett extremt primitivt ideal som enbart handlar om att knyta resurser till den egna personen eller kroppen. Det är en sorglig logik över Kräftan i 1a huset och detta skämt till högre ideal. 

Nu föds så många människor på detta vis att man inte kan censurera dem alla. De är "de små människorna" på planeten som hemifrån inte fått lära sig något väsentligt om vad livet handlar om och vad vi borde ägna oss åt under våra levnadsdagar. Dessa är en typ av nyttiga idioter som tar sin plats "i produktionen", och jönsen Niclas Carlsson med sin arroganta Mars-Stenbock ser sig alltså kallad att själv dela ut tomma och substanslösa entreprenörsutmärkelser till dem han uppfattar som extra näriga. Se hur Mars-krigaren bara är en fantasi i hans orealistiska lunära vansinnesvärld! Han är inte ens en Mars-krigare själv - kampen överlåter han till dem i sjunde huset (partners).

Tre horoskop som väl beskriver läget i töntriket Sverige, där nollor turas om att göra kometkarriär och sedan avrättas av medierna. Dessa gör här viss nytta - den här bloggen inser förvisso deras funktion som den rådande ordningens propagandaverktyg men i det uppdraget ingår också att gräva och avslöja låga sinnen som missbrukar de samhälleliga systemen för egen del. Medierna kommer aldrig att kritisera det underliggande kapitalistiska systemet som föder alla dessa oskick eftersom de inte kan bita den hand som föder och möjliggör deras vinster till styrelseledningen och aktieägarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar