Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 30 mars 2017

Massmördaren och John Cleese
Inför slaskjournalistiken i AB och fotot på en homo massmördare som misshandlats i fängelse, slår det mig att Donald Harvey inte är ljusår avlägsnad från skådespelaren John Cleese. I sin dag frossade han i makabra och skruvade roller - nazister, pennalister, servila tyranner, kvinnohatare, och mycket mer. Underhållande som han var undrar man som vanligt vad som blivit av folk som så uppenbart är fyllda av mörker om inte skådespeleriet givits som en skyddad verkstad och lekstuga!

Astrologin ger inga svar men vad den gör är ar att delvis bekräfta den här lite vagare dubbelgångarkänslan jag fick. Båda männen har en axel mellan det passionerade och subjektiva Barnets (arketyp) och den sociala balansen med andra, Väduren mot Vågen. Dessutom en dos av det kaotiska Fiskarnas tecken hos båda. Mördaren måste ha haft ett lika lynnigt och hetsigt humör som John Cleese släppte loss i sina roller, men mördade på olika vis dem han blev förbannad på!

Donald Harvey:John Cleese:


Egyptiern Claudius Ptolemaios nämner i förbigående horoskopets 12 hus vid deras antika namn men utan att närmare förklara dem. Litteraturforskningen har visat att text saknas i den Tetrabiblos som har överlevt (i flera manuskript) och kanske tillhör en diskussion av de 12 husen det förlorade materialet. I vilket fall är det uppenbart att John Cleese med minsta möjliga marginal undgår att födas med den sociala/mellanmänskliga harmonins axel placerad längs det romaren Manilius kallade Tyfons axel (2a/8e). Ptolemaios nämnder det 2a som "Dödsrikets port" och nog ligger en logik att, som AB skriver, massmördaren tog på sig rollen som domare och egenmäktigt och egocentriskt som ett väduriskt barn tog på sig uppgiften att bestämma vem som skulle leva och vem som skulle dö. Dem som förargat honom (Mars/Väduren = ilska), de dödades.

John Cleese har istället sin påfallande socialt instabila axel (Fawlty Towers!) placerad längsmed en mer mental eller intellektuell axel (3e/9e). Dessutom har han en extremt ful version av "egenmäktighets-" eller "diktatorssyndromet" genom den ömsesidiga reception mellan våldsmannen Mars oh diktatorn Saturnus -Andra världskriget startade under denna signatur och Cleese ("don't mention the war!") föddes som en av dem som var brännmärkta i själen av den. Notabelt är dock att störningen binder ihop 10e makthuset och 6e olycks- och fiendehuset och av allt att döma är maktfullkomliga despoter exakt det John Cleese betraktar som sina fiender eller sin olycka (hur han skämtat om sina kostsamma skilsmässor från kvinnor som skinnat honom). Det är viktigt att notera att det inte är John Cleeses egen personlighet eller persona som är denna omogna diktator - själv är han född under Lejonet i öster och därmed en äkta dramatiker (via Solens utagerande förmåga). Men han har sin Sol i OPPOSITION till Saturnus och kan som person därför inte undvika att hantera frågan om maktfullkomlighetens vansinne. 

Se nu istället den homo massmördaren och hur många goda ting i horoskopet - både Sol och Måne ägs av godhetens Jupiter - tycks gå åt fanders enbart därför att Jupiter står vid Dödsrikets port (som låter kusligt även om t.ex. hinduisk astrologi anser huset vara neutralt). Dessutom angrips Jupiter av omoralens och ondskans Mars, som definitivt inte är starkt placerad i Vågen och inte mår bättre av att befinna sig i 8e huset för korruption och död. Han sökte sig till sjukvården där korrumperande eller sakta dekomposterande kroppar stod att finna. 

Lustigt nog finner Fiskarna som ascendenttecken Mars vara en verksam välgörare, men här är det viktigt att minnas vad Fiskarna står för! Detta är det ultimata moksha-tecknet, nazismens "slutgiltiga lösning" av allt den uppfattade som odugligt liv. När därför Mars i 8e dödshuset är en välgörare för den här Fiskpersonligheten klarnar frågan vari hans excellens låg. Han tog 87 personer av daga! Horoskopet beskriver alltså en väldigt speciell sorts excellens. 

Eller som de gamla grekiska stoikerna (som var totala fatalister utifrån det de uppfattat av astrologin): "Ska du mörda, se till att bli perfekt i det du gör." I den meningen var Donald Harvey nästan en mästare i 8e dödshusets uppgift, men inte helt eftersom han till sist åkte fast.

*****

Tidsbrist och andra intressen gör att bloggen idag är mindre aktiv än förr. Men ett och annat inlägg kommer även fortsättningsvis att dyka upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar