Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 23 mars 2017

Friskoledirektörerna - vilket satans pack!

När jag med stigande irritation läser Jonna Simas beskrivning i Aftonbladet av grabben med mild autism och hur den kapitalistiska vinstjägarskola där hans kompisar haft oturen att hamna (till följd av föräldrarnas oinformerade "fria" val) men där han själv förnekades plats då extra stöd kostar, då ringde ordet "Skorpion" i innerörat - högt och tydligt! Vad annat göra än gå till birthday.se och slå upp den genuint iskalla och onda ägarinnan Helen Widmans födelsedag?

Dessa inre röster - kalla dem audiala intuitioner om du vill - varifrån kommer de? Var det bara en kvalificerad gissning utifrån många års konsekvent bloggande där zodiaken alls inte är någon klubb för 12 jämlika tecken utan tvärtom beskriver allsköns ofullkomligheter som den solära hjälten Herkules i sina 12 stordåd måste övervinna? Eller har människan en inre "daimon", ett högre själv, som ibland tränger in i medvetandet och kanske hos vissa helt kan slå ut det ordinarie egot?

Vilket som, sufflörens viskning visar sig stämma på exakt det allra värsta sätt. Kvinna har psyket eller Månen i dess "fallna" tillstånd, i Skorpionen och där ligger också Skorpionens härskare Mars. Tillsammans bildar detta en extremt kall orm, en närig själ som enbart ser till sin egen överlevnad! (Som dödens princip resulterar Skorpionen paradoxalt nog i individer som med näbbar och klor slåss för sitt eget liv, tecknet ligger mycket nära den "terror" som är så aktuell för västerlandet just nu och som påminner om hur en hel civilisation och degenererad livsstil nu känner slutet flåsa dem i nacken.)

Kuriöst upprepar sig här ett tema från föregående inlägg: den sataniska axeln inympar sig och sprider sin influens även på andra ställen i horoskopet. Men där terrorhoroskopet betonade det utagerande Eldelementet, svärtat av satanism eller monstret Tyfon - moder Jords illbatting till avkomma - ser man här Vattenelementet med samma belastning resultera i en sjukligt närig och självisk tendens. Den gudsfrånvända Själen som bara söker sitt eget. 

Detta är helt logiskt, Eld är utagerande (filosofen Plotinus såg det som sinnebilden av det gudomliga) och Vatten är "förnimmelse" eller en orientering mot den egna portionen av den Vegetativa Själen, den avfallenhetens tendens som så lätt leder till främlingshat, missunnsamhet och ett sjukligt månande om det egna huset eller friskolans utgifter. (I Naturens våld glömmer människan sin hemvist i Elden.) Ägaren vill vampyrsuga så mycket pengar som möjligt ur verksamheten då hon drivs av sjuk terror - fruktan för döden - och tror att pengar på banken kommer att rädda henne.

Precis som i gårdagens terrorattentat vid Westminster i London, ser vi här Solen underminerad av Tyfon eller den sataniska axeln. (Eftersom zodiaktecken och hus är så intimt relaterade använder jag terminologin vare sig det är axeln Oxe/Skorpion eller den mellan deras naturliga 2a/8e hus som är aktiverad). Vi har därför definitivt att göra med Oxen och spädbarnets orala fas, denna snart pensionsfärdiga kvinna har levt hela sitt liv som ett otryggt spädbarn, osäker och terroriserad i sitt psyke över OM nästa skrovmål som tryggar överlevnaden skulle komma! Hon är som ett undernärt u-landsbarn i själen. Och så kom då friskolereformen och hon kunde släppa all mänsklig heter och börja profitera på de små barnens framtid! Vilken usel och sorglig livsbana för denna Sol i förlustens tecken Fiskarna.

Jag ritade inte in Satans stjärna (Algol) i Oxens 3e grad, men det finns en hög sannolikhet att Månen mittemot befinner sig i akut relation till den perverterande influensen. Kvinnan anmälde det autistiska barnets familj till Socialtjänsten - ett klassiskt motangrepp värdigt Satan själv - Vedersakaren!

Ett ord om hur 12e förlusthuset relaterar till  ascendenttecknet (här enbart sinnelagsascendenten). Det är faktiskt ganska graverande hur Skorpionen i öster KRÄVER att all solidaritet med andra offras för att näringssjälen ska nå sina mål. Vågen - harmonin och kärleken i det sociala avfärdas - när Skorpionen intar första huset. Detta behöver inte betyda att alla Skorpionascendenter är själviska psykfall, men i just detta fall ser vi den måttfulla och nobla Saturnus "upphöjd" i Vågen tappa i dignitet genom 12e. Det finns därmed ingen effektiv gränsdragning kvar och horoskopets nedriga och själviska tendenser kan härja ostört!PS. Jag har fler kvinnliga horoskop med svarta Vatten från privat omsorg eller skolverksamhet. Här är tydligen "vattenhålet" för dem som vill växa i sin oregerligt näriga sida och försämra utgångsläget ytterligare inför sin nästa återfödelse som människa. Nästa gång kommer dessa vampyrer att som barn få se hur vuxenvärlden rycker brödet ur deras händer! Lika för lika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar