Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 2 mars 2017

Eliten vill om så är kräva dina barns liv för att försvara sittSå har den skamliga "arbetarregeringen" Löfven tagit sin av NATO livligt understödda russofobi till nästa nivå. Man inför med kortast tänkbara varsel ovillkorlig värnplikt för de ungdomar som förväntas dö i krig för den rika elitens sak. Sverige har nu förlorat sin sista värdighet i detta skenheliga låtsasspel som, inse det, bara handlar om att få krigsindustrins hjul att rulla bättre!

Horoskopet för detta nedriga dygn för det svenska folk, som jag tror anar att det är något lurt med mediernas hysteriska tonläge när det gäller "ryssen", stämmer bara alltför väl in i återvändandet till en gammal ordning. Vi har just nu Solen i passage genom Sveriges eget tecken Vattumannen och det höjer naturligtvis det patriotiska ("egna") tonläget. Utifrån såväl en månascendent (nationens sinnelag) som den naturliga zodiaken hamnar Vattumannen i sitt eget 11e hus för ideal, ideologier och grupperingar. 

Som bloggen nyligen påpekade indikerar idealhuset det som Sverige (eller personen) saknar, det man till skillnad från den essentiella själens lyckosamma 5e hus (mittemot) inte äger och som därför så att säga blir själens projektion utåt, ett mål eller ideal att sträcka sig ut efter. Under namnet "den kosmologiska axeln" visar förhållandet mellan 5e och 11e, naturligen Lejonet och Vattumannen, hur Gud Fader alltid sitter i själens centrum och skapar universum eller luftrummet (Vattumannen = Luft) som ett uttryck för sin visionära kreativitet. Ateisterna och satanisterna har fel, universum kom till genom att någon utanför tid och rum såg för SITT inre sinne hela denna värld.

Utifrån den här astrologiska antiklimaxen, att ideal föds ur brist på fullhet och sann existens, kan man också få idén att regeringen Löfven tvingar in landets unga i värnplikt för att motverka varje stats värsta mardröm, nämligen att de låtit de rika bli så rika och de fattiga så fattiga, att ett bondeuppror eller inbördeskrig väntar om hörnet. Hur mycket slugare då att forcera in ungdom i militärtjänstgöring mot den påhittade fienden "ryssen". Så hoppas man lappa ihop och plåstra över nationens inre sönderfall till följd av den skenande ojämlikheten!

Men det är vansinnet i det nationella psyket som är det intressanta: även Månen passerar denna dag samma position som den har i nationalhoroskopet. Krigets tecken Väduren. Och för att ingen ska kunna missa krigshetsaren Peter Hultqvists anda (han var en gång vapenvägrare!), så befinner sig även krigaren Mars hemma i sitt positiva härskarläge. Jag minns en kvinnlig arbetskamrat från långt tillbaka som var friden själv (född Sol-Oxe) tills chefen öppnade munnen. Då startade hon ofelbart krig och häftade emot på ett riktigt aggressivt sätt. (I detta fall tycks Månen med Mars i Väduren ha understött Oxens motvilja mot förändringar.)

Missa inte hur jämviktens och komfortens Venus är satt på undantag i 12e huset till följd av att dess disponent (ägare) Jupiter upplever Fienden från 6e huset, och att exakt samma ägarförhållande gäller för gränsdragaren Saturnus i 9e huset som man kan läsa verkligt prosaiskt som utlandet.

Givet den negativa Jupiter i horoskopet kan man verkligen fråga sig hur kreativt lysande regeringen Löfvens nya barska Vattuman-ideal är. För även om Vattumannen ägare Saturnus alltid söker begränsa definitionen av vi "mot dom" så att den dag hela mänskligheten är ett folk under Vattumannens baner så kommer det likafullt att uppstå populistiska politiker som söker skrämma världen  genom att hota med skrämmande rymdvarelser som måste hållas på avstånd. Att använda Faran eller Fienden vittnar om vilka skithögar som styr det här landet i vår egen tid. Se filmen "Wag the dog" igen och fundera över vad det är regeringen söker maskera med detta tilltag! 

Och glöm inte att de Rika kontrollerar dårfinkarna Löfven och Hultqvist. Vi bjuds i vår tid på en äkta nationell tragedi och är inte långt borta från enpartistaten och diktatur. Den "en procenten" ämnar inte släppa sina privilegier ifrån sig frivilligt. Obligatorisk militärtjänst är bara ett av flera sätt för den rådande makten att söka behålla sitt system för evärdlig tid.

PS: Inläggets rubrik kan bättre förstås av att läsa Liberalernas syn på saken (DN). I klartext säger de "sätt underklassens barn på att göra skituppgifterna för att hindra misstaget att goda krafter hoppar av den frivilliga värnplikten pga. tristessen". Kort sagt: låt återigen samhällets "minst värdefulla" bli kanonmat om det skulle hetta till. Här hör vi den gamla Överhetens röst, den vi nuförtiden kallar "de Rika" som alltid hatat "de Fattiga" eftersom de är så långt många fler.
 

2 kommentarer:

 1. Den nya värnplikten är förträfflig för att fullborda mångkulturella EU-armén. Den nya generationen som drillats i de senaste genusteorierna ges nu en möjlighet att ärofullt försvara vad de indoktrinerats till.
  Vad de värnpliktiga skall försvara när alla konflikter de senaste 20 åren skett i EU:s periferi, i andra länder. Så kalla det anfallsplikt istället.

  Nu skall de unga invandrarna bevisa sin lojalitet till svenska staten. Lyd order, ut i krig, marsch. Som en enda stor fritidsgård. Vilket ungdomarna i och för sig efterlyst när de bränt bilar.

  Nu ställer sig vän av ordning frågan om det är malajer som styr riket. Det blir nog bra allt det där. Det gamla Sverige är nu snart utbytt mot det nya.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utan en droppe nationalromantik i den psykiska blodströmmen, måste jag ändå hålla med om att de styrande makterna helt håller på att upplösa Sverige och vad av kulturell identitet den här befolkningen kan ha ägt.

   Men vad är identitet? När övergår t.ex. den generiska indoeuropeiska tron till asatro? Ska språkliga kriterier anbefallas? Hur mycket måste uttalet korrumperas från roten "dyeu" via Zeus till dies irae - "vredens dagar" (Guds vrede) i latinet?

   Med det sagt, visst är det ett löjeväckande genomskinligt taskspel de styrande ägnar sig åt. Mitt tips är att den obligatoriska värnplikten kommer att slå helt bakut - en ny generation kommer att vägra försvara ett Sverige som inte givit dem någon rättvis chans. "För lite och för sent" från våra odugliga politiker ger sådana här panikbeslut.

   Försvarsminister Hurtfrisk kan inte ha alla hästar hemma. Han skäms väl över sin ungdoms vapenfria tjänstgöring, ungefär som de som slutat röka terroriserar dem som ännu är kvar i lasten.

   Radera