Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 25 februari 2017

Nationalism och blodsfixeringen


Google Books sniffar upp många glömda alster.  Här en tysk från 1911
som tecknar den amerikanska folksjälen. Minns hur rasistiskt USA var
vid den tiden - tyskens betyg på amerikanerna måste ha blivit gott!
 
Jag läser i AB om svensk fascistmentalitet förr och nu (irrationell dyrkan av styrka och makt), och jämför definitionen som där framförs om ett folkslag som en nation med vad Etymonline har att säga. Det visar sig att engelskt språkbruk hade en folkslagskopplade definitionen långt innan den tyska romantik som svenska Wikipedia anser representerad av proto-nazisten och Jimmie Åkesson-föregångaren Rudolf Kjellén. Densamme myntade begreppet "folkhemmet" som Adolf Hitler lapade i sig när han vidareutvecklade den svenska provinsialismen.

Etymonline indikerar att "nation" med den här innebörden användes i brittiskt-amerikanskt språkbruk åtminstone två århundraden innan tyskarna började svärma över sin Volkseele - och andra med sin egen anda oförenliga, t.ex. den judiska folksjälen (= nationen).

nation (n.) 
c. 1300, from Old French nacion "birth, rank; descendants, relatives; country, homeland" (12c.) and directly from Latin nationem (nominative natio) "birth, origin; breed, stock, kind, species; race of people, tribe," literally "that which has been born," from natus, past participle of nasci "be born" (Old Latin gnasci; see genus).

     Political sense has gradually predominated, but earliest English examples inclined toward the racial meaning "large group of people with common ancestry." Older sense preserved in application to North American Indian peoples (1640s). Nation-building first attested 1907 (implied in nation-builder).


Jag har redan kommenterat Kjelléns horoskop (2012) i samband med en artikel i Expressen om svenska nazisympatier, men ett kort återbesök är kartan värd eftersom han uppenbarligen haft ett stort inflytande på både tyskarna och den svenska sociala ingenjören Gunnar Myrdal (enligt sonen Jan).

För att klämma in maximal information tecknas samma himmel ur både Surya lagnas och Chandra lagnas perspektiv och med fokus på de tre kvaliteterna i den första och de fyra elementen i den andra:


Om man hoppar lite fram och åter mellan kartorna är det uppenbart varför Wikipedia kallar honom ett systematikfreak (fast inte med det ordet) - månascendenten är stenhårt kopplad till gränsdragaren och organisatören Saturnus, och i den antisociala Jungfrun får vi verkligen bilden av svenska bönder som inte vill ha in främmande folk på sina marker. Minns hur Sverigehoroskopet från 1809 i princip bara är bonnland - Jungfrun och Oxen - precis som här.

Går man till solascendenten är det påfallande hur skarptänkt horoskopet är, Ljusets kvalitet (Sattva guna) dominerar tydligt vilket påminner om bloggens tidiga bekymmer att en så populistisk rasist som Geert Wilders kunde ha så stark betoning på det som ofta har kallats "godhetens kvalitet". Det gick inte att stanna på denna enkla nivå där Sattva är god och Tamas är mörk eller ond för att förstå Wilders karta, men hittade i ett av de senare inläggen en del djupt sittande skavsår på hans himmel, vilka kunde förklara hur han valde att tjäna ondskan med sin betydande begåvning.

Även Rudolf Kjellén kan lätt avslöjas som en falsk ljusspridare eftersom det 12e huset - "den onda daimonen" - kontrollerar i princip hela horoskopet. Den onda daimonen eller "förlustens hus" tecknar enligt hinduisk tradition individens närmast föregående liv (som per definition är en förlorad sak eftersom man uppenbarligen nu är här på jorden igen). Med sol- och månascendenten kan man bara använda husens innebörder spekulativt och för att träna sig i astrologiskt tänkande - Kjelléns faktiska födelsetimma kanske inte liknar någon av ovanstående två kartor.

Men som solascendenten visar är det här inte alls ett äkta sändebud från höjderna (Tvillingarna har via Merkurius en tydlig koppling till änglar och budbärare, hinduerna kallar tecknet ett gudomligt par som ständigt leker kärlekslekar i en högre himmel än den vi kan se med våra grovt fysiska ögon). Ibland nedstiger dessa himmelska väsen och den gudomliga leken blir synlig även i vår värld. Den kroppsliga Tvillingascendenten kommer med en enda planet som sin "välgörare" och det är typiskt nog Venus, samma planet som romaren Plotinus menade var en beteckning för själen. 

Den hinduiska avataren ("nedstigaren") Krishna är känd för sina kärlekslekar med otaliga koherdinnor och här duggar symboliken verkligen tungt eftersom kossan är Oxen och behärskas av Venus. Den till jorden knutna Månen eller den sinnesbundna delen av själen "upphöjs" i Oxen så att dessa åtminstone är DJUR (levande varelser) och inte enbart blint vegetativa organismer utan självkontroll. För dessa varelser spelar Krishna sin flöjt vars tonar kan tolkas som att han, den nedstigande ängeln eller avataren, OMPROGRAMMERAR kreatursmänniskorna att lyssna till en ny och högre sång, en ny berättelse om vilka de är!

På egen hand är Venus en illgörare när Oxen stiger i öster eftersom själen (Venus) INTE ska identifiera sig med det kreatur den klätt sig i som sin kropp. Kroppsdyrkare och fitnessdårar gör därmed precis allting fel - påhejade av svenska staten som av simpla ekonomiska skäl och alls inte av omsorg om medborgarna söker vakta över vad de stoppar i sig. (Se inlägget om marijuanan som de begåvades favoritsubstans och svenska statens stora skräck.)

Kjelléns solascendent i Tvillingarna är lika gåtfull som Fredrik "öppna era hjärtan" Reinfeldt, där hjärtats tecken Lejonet stod fängslat i det 12e huset för den onda och förlustbringande daimonen och som dessutom höll hans ascendenthärskare Merkurius fången! Om medierna korrekt citerade Reinfeldts försvar på svenska för Sverige häromdagen, är mannen alltjämt precis lika inkapabel att formulera grammatiskt korrekt svenska i steget som när han var statsminister. Varje gång Reinfeldt öppnar munnen för att merkurius-kommunicera är det under inflytande av den onda demonen som i hans fall (för den som minns) var hans egen atman - hans egen andesjäl (Solen i ett sublunärt tecken).

Det var sådana egenheter i födelsehoroskopet som fick mig att använda extremhögerns ord som "landsförrädare" även om den här bloggen inte är nationalistisk, inte på högerns parodiska sätt där de mest jordbundna andarna begått misstaget att avgudadyrka Jorden (och i synnerhet sin egen obetydliga fläck på den). Nationalism är för de väldigt små och obildade människorna som inte kan lyfta sig ur den lokala myllan alls. Det säger något som Jimmie Åkessons tarvlighet att han plockar lågt hängande frukt som han gör. En nobel människa hade satt sig en högre utmaning än att jaga makt på det sätt Sverigedemokraterna gör.

Nationalisten och proto-nazisten Kjelléns intelligenshoroskop (Surya lagna) avslöjar att inte bara solljuset är falskt och kommer från en plats (12e huset) som ytterst bara medför världsliga förluster - inte en vinnande filosofi med andra ord. Även hans lunära förmåga att återspegla sin egen kortslutna kognitiva kapacitet svärtas av att Mån-Jungfruns disponent Merkurius står tillsammans med Sol-Oxens disponent Venus i den onda daimonens hus - och missa inte att det är Venus som ÄR den onda daimonen som förleder människan att välja den sämre vägen.

Jag tror jag tidigare uppmärksammat paradoxen i det indiska systemet, att Tvillingarna har Venus som sin enda "verksamma välgörare" ("tur i kärlek") samtidigt som Venus representerar 12e huset för förluster! Det verkar som om hinduisk astrologi är medveten om detta och söker lappa ihop systemet genom att tilldela några goda egenskaper till 12e huset, framför allt erotik. "Sängkammarens hemliga nöjen" var den omskrivning för sexliv som jag mötte i en introduktionsbok.

Den här läsarten tycktes bekräftad med sexskandalen som drabbade nu pensionerade tv-personligheten Dave Letterman med Solen i 12e och en hemlig sexlya i CBS-huset i New York, dit han tog och förförde unga anställda, inte helt olikt den kriminella president Bill Clinton, också han med Solen i 12e. I samma veva som Letterman-skandalen uppdagades också ett kriminalfall som jag skrev om, en man som kidnappade och förde bort en kvinna till en sexlya. Även där var 12e huset en viktig faktor.

Tvillingarna har ett rykte om sig att vara obundna och inte vilja ingå några fasta allianser och det kan också ha sin förklaring i att Venus representerar "förluster i denna världen" för just den här ascendenten. Som religionernas värld påminner om, är människans inre väsen - ängeln inom oss - inte ett barn av denna världen och eftersom Venus har med anpassning till och harmonierande med miljön att göra är Tvillingascendenten ett kluvet tecken. Tvillingarna representerar en högre, "noetisk" princip än själen i nyplatonism och dess motsvarande form av hinduism. 

Filosofen Plotinus har uppenbarligen en poäng här, när han använder Venus för att beteckna själen, men inte gör misstaget att överbetona denna. Själen är bara vår inre "noetiska" förnuftsprincips uttryck i den lägre värld - i det universum - vi just nu vistas i. Merkurius - ängeln eller budbäraren - blir då vårt eget högre Jag, en slags "översjäl" som paradoxalt både förblir i "himmelen" bortom tid och rum och samtidigt går ner som en avatar, en gud som maskerar sig i en jordisk människokropp. 

Det säger sig självt att maktkåta fascister som Jimmie Åkesson och hans ideolog Rudolf Kjellén inte vill lyssna till ett budskap om att det existerar högre väsen än de patetiska aspiranterna på jordisk makt och herravälde över "valboskapen"! När jag tidigare sagt att elementen eller världarna Jord och Luft har ett fungerande samröre, vilket yttrar sig som "rationalitet" (se bara Kjelléns karta), är detta strikt talat inte sant. Luftelementet representerar i sin rena manifestation den osynliga andevärlden som inte har mycket gemensamt med de döda ting som dominerar i Jordelementet eller den 100% praktiska människans erfarenhetsvärld. Köttet har inte andevärlden eller himmelriket som arvedel, av jord är kroppen kommen och till jord återvänder den. 

Vid praktisk horoskoptolkning blir Jord och Luft påfallande ofta torra och socialrealistiska typer. Deras andliga Luftkapacitet binds till det konkreta Jordelementet och likt Kjellén kan de bli statsvetare eller sociologer. De förevisar alltid ett livligt intresse för sociala grupper eller folkslag - "nation" i den ålderdomliga betydelsen "blodsband" - genklingar ända upp i himmelen där ockultismen talar om själsgrupper som vandrar genom tiden och än fyller svenska ko-kroppar och får oss att tala om en "svensk nationalsjäl". Men samma gäng - kanske hundratusentals andesjälar kan i nästa liv ha flyttat sig över jorden och ockuperar ett annat folkslag och ett annat land med dess kultur, vilket genast avslöjar hur parodiskt otillräcklig den rasistiska föreställningsvärlden är, som sitter fast i resonemang vi har kunnat identifiera med Jord och Vatten i många horoskop för främlingsfientliga människor. 

Så också hos Rudolf Kjellén, där oppositionen mellan Jungfrun och Fiskarna har kommenterats gång på gång. Här är den arketypiska motsättningen mellan små enkla jordbrukare (Jungfrun) och den förlust de så fruktar och som alltid verkar komma över vattnen (Fiskarna) som en tsunami av "parasiterande nöd" (12e som förluster - särskilt för den mittemot). Missa inte hur hela den här tankefiguren avfärdas i astrologin som idioti som bara förlorare ägnar sig åt: både Jungfruns och Fiskarnas naturliga hus (6e och 12e) är "onda" hus utan konstruktiva resultat. Vissa hus är helt väsensfrämmande för de som vaknat upp och inser att de är själar och inte kreatur. 

(Det är oerhört viktigt att hålla isär teori och praktik - jag har t.ex. horoskopet för en "god människa" en kognitiv beteendeterapeut som har en sjurungandes usel axel mellan Jungfrun och Fiskarna och längsmed 6e och 12e. Men Vågascendenten gör Saturnus till en verksam välgörare och Saturnus i 6e tar därför på sig jobbet att rädda dem som som i linje med 6e råkat ut för elände. Människan har haft sin egen beskärda del av ohälsa med en svår knäoperation - Saturnus koppling till knäna är omvittnad!)

Astrologin på det teoretiska planet är således inte alls någon feelgood-lära där alla får veta att allt och alla är precis lika bra. Tvärtom! Med kompletta data (inkl. födelseminut) kan man våga sig på att placera den enskilda själen någonstans i Existensens stora kedja ("the Great Chain of Being"). Den här hierarkin börjar i Den Ende (det gudomliga) och slutar i Satan, det feta Neggot som inte förmår bejaka något ädelt alls. 

Studera noga Jimmie Åkessons Sol i dess omedelbara närhet till Satanshuvudet Algol och fundera över hur ädel han egentligen är. Han var märkt för Djävulen från det att han föddes och frågan är om inte Frestaren lyckats ta över merparten av den här människan! Och detsamma kan sägas som en betydande del av den svenska folksjälen, eftersom Månen i Sverigehoroskopet ägs av en Mars med svåra störningar från Anklagaren, Satan!

2 kommentarer:

 1. Lustigt. Jag sitter precis med otäckingen Henry Kissingers karta framtagen:

  AC/Solen/Merkurius i Oxen
  Månen/Saturnus i Jungfrun
  Venus i Väduren
  Mars i Tvillingarna
  Jupiter i Vågen
  Rahu i Lejonet

  "The essence of Richard Nixon is loneliness."

  "A leader does not deserve the name unless he is willing occasionally to stand alone."

  "to be alone has always been part of my style or, if you like, my technique."

  Är det soldisponenten tillika horoskophärskaren i Väduren i tolfte som frambringar de citaten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag låter den frågan eventuellt besvaras av ett just färdigställt inlägg om mediemannen Eric Schüldt, egentligen tänkt att sparas till i morgon. Nu måste jag ut och röra mig - alldeles för mycket sittande framför datorn!!!

   Radera