Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 februari 2017

Lögnerskan Kellyanne Conway


Horoskopet för Kellyanne Conway som tydligen ljög ihop en historia om en massaker som involverade invandrare men som aldrig inträffat för att ge legitimitet åt rasisten Trumps order om att stoppa de 7 "farliga" länderna (AB).

USA visar allt mer sitt verkliga väsen. Landet är helt trasigt och Conways horoskop är inte så roligt det heller.

"ANDENS BRUTALISERING" - EGENMÄKTIGHET


Månen skulle kunna ha hunnit lämna Väduren men allt talar för en överilad Vädur, ett tecken känt för att dra en vals, särskilt om omoralens Mars attackerar från fiendens 6e sektor så att man blir sin egen värsta olycka/fiende!

Här dessutom "överdriftens" Rahu med Månen och därtill "diktatorskomplexets" eller egenmäktighetens signatur med en aktiverad Stenbock och Väduren i samma karta. 

Och tecknen på elände fortsätter: Solens (intelligensen) är svårt drabbad med Väduren i 1a. Dels för att Solen hamnar i ett så offentligt och synligt läge i 10e huset och dels för att dess disponent befinner sig i 12e onda huset. Att Solen också äger 5e intelligens- och ledarhuset gör att man så smått börjar se nivån på Trump själv här - Kellyanne Conways egen intelligens är på samma nivå som rufflaren Trumps!

Någon nytta gör visserligen Jupiter "upphöjd" i Kräftan i dess opposition till Solen, men intelligensen verkar inte hjälpas av den här oppositionen. Den tycks mer tyda på att hon (och Trump) är en populär populist (Kräftan = breda folkmassan, Jupiter = framgång, dvs. folkets uppskattning av den ren diktators-Sol i 10e "Vita huset").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar