Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 20 september 2016

Ytlighet är flyktighet är parfym är astrologins element Luften...


Christian Dior. Den medfödda
olyckan syns redan i unga år...

Suzanne Ljung skriver om sitt specialämne mode i DN och berättar utan värdering om hor- jag menar modehusens senaste giv för att följa den nya trenden med de Fattiga och de Rika i världen - vissa parfymer trissas upp till skyhöga priser för att de stackars rika ska kunna doftsignalera vilka som hör i hop och vilka som inte gör det. (Alltid detta mänskliga misslyckade med att hitta sin sanna individualitet! Små människor drivs av flockbeteende avsett hur många kronor de har på bankboken.)

Om parfym i brittisk press ett
par veckor dessförinnan

Ljung berättar att det var den modersbundna, homosexuella klädskaparen Christian Dior som var den första att koppla ett modehus till en parfymdoft, och jag blev nyfiken på hans horoskop eftersom den indiska astrologin kopplar luktsinnet till Luftelementet (från och med detta inlägg börjar jag spara in på bindestrecken, inga fler övertydliga "Luft-elementet").

Diors horoskop (med känt födelseklockslag) har redan kommenterats här, men jag hade inget minne av det, och särskilt inte i koppling till frågan om lukt/luft och parfymindustrin som Ljung introducerade i den här artikeln. Men det är fantastiskt hur astrologin hänger med i svängarna. Dior har det estetiska av de doftsensitiva Lufttecknen stigande i öster - Vågen - och därtill den misshagliga odörens planet Mars stigande exakt på ascendenten! 

Men olycksbringaren i Vågen får motsatt effekt: den eldar på Vågen och skapar en troligen plågsam fixering på det flyktigt ytliga, det som "ligger i luften", på mode och aromer som kan täcka över den Lilla Illgöraren, Mars.

Faktum är att Vågascendenten via sin härskare Venus i Lufttecknet Vattumannen är helt "ren" Luft på det sättet att ägaren till denna överenergiska estet "kanaliserar" Venus från det femte kreativitetshuset och har detta som sin bas. Överenergisk - fast i Luft mer på det intellektuella, nästan dagdrömmande sätter - tecknas av en framhävd Mars i första egohuset. 

Jämför Donald Trumps macho Lejon-Mars i 1a och Fredrik Reinfeldts koketta och smått elaka Jungfru-Mars i 1a - av dessa tre "män" är det bara Donald Trumps Mars som är en verksam välgörare, Reinfeldts prat om att vara en "stridshingst" tände genast en homovarningens lampa hos bloggaren som studerat horoskop under många årtionden och jämfört med de typiska uttryckssätten hos individerna.

En Venusbaserad Mars i Vågen ger inte ensam homosexuella tendenser, men hos Dior finns en komplicerad härva som bl.a. inbegriper Solen (identiteten) hämmad av kombinationen med Saturnus och att denna begränsade förmåga att uppleva sin identitet (vare sig sin andliga själsnatur eller sitt kroppsliga kön - Saturnus tycks förstumma individen i alla riktningar). 

Eftersom Diors formalistiska Saturnus och utlevande Sol blockerar varandra (med Saturnus i klart övertag eftersom den är hemma i sitt negativa och kroppsfixerade Jordtecken Stenbocken) uppstår frågetecken om kvinnoplaneten Venus i lyckosamma femte huset. Att Dior var svårt modersbunden var väl känt och här kan man fråga om inte hans identitet (Solen) hämmades (Saturnus) därför att Saturnus också ägde Venus/kvinnan (vars första gestaltning så klart är modern). Sol och Måne ska inte överdrivas i genderfrågor, det är Mars och Venus som distinkt tecknar män och kvinnor.

Om något skulle man kunna tänka sig att Dior egentligen var en transsexuell, en återfödd själ vars tidigare liv som kvinna dominerade dispositionen så starkt att modersbandet bara vara Diors första parasiterande på det andra könet. Sedan följde alla dem han levde ut genom via det mode han tvingade på alla dem som också hamnat i exil från sin inre själ - människor som lever som förfrämligade objekt för sin egen blick.


Tillägg.

Det här inlägget skrevs fyra dagar tillbaka, samma dag som Ljungs parfymartikel publicerades i DN, men på bloggen hann inlägg om Mars som den naturliga illviljan emellan. Christian Diors sexualitet/Mars är naturligtvis också den "verksam illgörare" när den stiger i Vågen i 1a huset, men tar sig ett annat uttryck än Mars-Jungfrun hos den elake Olle Palmlöf och den pennalistiskt självgoda Fredrik Reinfeldt. Biografier om Dior nämner att han som den ytligaste och mest förgrovade av esteter ständigt stötte på unga män men fick nobben. Vågen tycks på många sätt ta udden av det gatulåga och oborstade hos krigaren Mars - vilket är helt naturligt med Venus som dess disponent (i Diors fall: modershägnet, det "kvinnliga" han alltid omgav sig med). 

Palmlöf och Reinfeldts krigare i Jungfrun visar sig istället på basis av Merkurius, de skarpa ordvändningarna, med typiskt negativ, klandrande eller fördömande udd. Medan klädskaparens krigare kanaliserade sin energi mot försöken att anpassa sig (Venus) blir de två svenska svinpälsarna typexempel på själviska individualister som lever bara för sin egen karriär. Se den poppsykologiska krönikan av Madelaine Levy i SvD vars budskap om goda ord OCH gärningar är lika anrikt judiska som hennes efternamn. 

I den judiske Jesus lillebrors enda text som inkluderades i Bibeln Nya testamente, Jakobs brev, varnar den esséiske ledaren för Jerusalemförsamlingen för den onda tungan, ganska prick en beskrivning av Mars i första huset i merkuriska kommunikationstecknet Jungfrun! I Christian Diors fall har vi istället att göra med den onda eller olycksaliga kvinnan (Venus).

Jag har ett kvinnligt exempel på en Mars-på-Vågascendenten vars osjälvständiga liv blev en enda lång misär då hon inte lyckades frigöra sig från bandet med en dominant och självisk mor... Samma Sol i Stenbocken som hos Christian Dior - Stenbocken är alltid en antydan om fixeringar vid det formala eller formella och Stenbocken tycks komma i två distinkta typer, den maktsökande strebern eller den hunsade och undersätsiga ordertagaren. Den är både symbol för absolut makt men i Indien (via härskaren Saturnus) också symbol för arbetarklassen. 

Med en så stor respekt för traditionalistiska hierarkier som Stenbocken uppvisar och ett sådant driv i denna formala riktning som Solen ger (en typisk politikersol), är det lätt att förstå hur fördärvaren Mars i jämställda Vågen i 1a egohuset representerar PERSONLIGA MOTGÅNGAR eftersom Vågascendenten inte vill dominera andra - men det vill individens egen Sol i Stenbocken! Det är få horoskop som helt saknar sådana här motivkonflikter, men ibland blir de påtagliga. Vågen och Stenbocken representerar långt ifrån den värsta självmotsägelsen, vi lever sedan förra sommaren i en tid karaktäriserad av en låsning mellan Skorpionen och Lejonet som jag skulle vilja beskriva som hundrafalt värre. Dior hade trots allt skönhet (Venus) och formala begränsningar (Saturnus) att falla tillbaka på - en man med blick för hur mammas kjolar följde hennes kropp! Alltid något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar