Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 september 2016

Summerad Wolodarski har rätt - Trump är en välsignelse

Om man struntar i att läsa Wolodarskis alarmistiska extremismpladder i krönikan, är DN-rubriken på förstasidan faktiskt sann.

Trump är den naturliga skörd den själviska amerikanska rovdjursmentaliteten förr eller senare hade att bärga - en egoism och ett storhetsvansinne av den magnituden att kopplingarna till omvärlden till sist kapas en efter en. Istället för att offra sig för andra har USA under många årtionden enbart sökt profitera på andra.

Den här bloggen är inte politisk och jag ägnar föga tid åt att sätta in mig i sakfrågor. Men ur ett allmänt civilisationsperspektiv är det perfekt, har jag hävdat, att se Trump som USA:s nästa president. Inte minst för att det bevisar kapitalismens inneboende självdestruktivitet - ur Mörkrets hjärta stiger en man fram som t.o.m. ignorerar det monstruösa nät av globalkapitalistisk utsugning av andra länder, trots att presidentskapet kommit att bli högste befälhavare för detta vedervärdiga imperieanspråk. 

Det vore perfekt för HISTORIENS GÅNG och mänsklighetens fortsatta resa att se Trump desarmera den imperialistiska cancermetastas i Europa som Nato utgör. Försvinner bara Nato från vårt område, kanske vi nyktrar till och ser vilken tom bubbla den uppmålade ryssfaran varit. Sjuka människor, som Wolodarski, kommer naturligtvis genast att hitta något nytt problem att väsnas över, men det är inte mycket att göra något åt. (Om Wolodarskis destruktiva "sensationalism" enligt astrologin, se ett flertal tidigare inlägg.)

Vem vet, kanske spännande ryska butikskedjor kommer att kunna börja etablera sig på våra torg i sinom tid och luckra upp den erbarmliga och monotona McDonalds-dominansen i våra svenska gatubilder. Svensken kanske har det i sig att bli internationell ändå, fast inte på den entoniga amerikanska kapitalismens sätt utan på ett mer medvetet vis...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar