Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 september 2016

Socialdemokraterna och Liberalerna (de nya terroranstiftarna)
När religionen som är sansens och etikens sista bastion hånats i årtionden i ett Sverige som försvurit sig till den teknokratiska mentalitet där litiumbatterier i Apple-produkterna kan få hur många flygplan som helst att störta utan att man funderar det minsta över sin livsstil, där blir folket så obalanserat att det kan räcka med en religionshatisk tidningsartikel, stort uppslagen i judisk-sekulära - den enda tragiska form av judenhet jag känner till - Bonnierstidningen DN för att någon mindre omdömesgill yngling ska sätta eld på en kristen friskola (AB)! 

Därmed har de nya krombruna Liberalerna - som inkluderar prominenta medlemmar av religionshatarsekten Humanisterna visat sig i själ och hjärta vara exakt samma terroristämne som de extremister denna märkliga grupp ständigt ondgör sig över. Humanisterna är en grupp som samma dag före mordbrandsförsöket på den kristna skolan firat sin första nämnvärda seger sedan den duperade riksdagens talman Urban Ahlin egenmäktigt givit Humanisterna sin egen till Svenska Kyrkan jämställda och alternativa "bönestund" (men här till pengarna) just innan riksdagens årliga öppnande.

Kopplingarna ter sig långsökta bara för den som inte tänker, men tänkare är det ont om i det här landet så varför utveckla tanken ytterligare?

Istället en kort blick på hur "stjärnorna stod" vid riksmötets öppnande i Stockholm igår. Det är nämligen mot detta horoskop det blir som tydligast hur landets Sveriges sjukdom verkligen ser ut - bortom det rika fåtalets rökridåer till rubriker om att den svenska exporten rullar på fint.
Den som följt bloggens "specialare", signaturen på en kungaovärdig och onyanserad ledarnatur, kan inte förvånas att tvärlåsningen mellan Skorpionen och Lejonet (kungen) ÄNNU EN GÅNG lägger sig i de världsligt prominenta hörnhus som gynnar OBJEKTIV MANIFESTATION när Riksmötet öppnar klockan 14.00. 

Här är därför ytterligare ett eko från den månadslånga nymåne som såg Elon Musks raket sprängas i luften och med den den amerikanska censur- och fördumningsapplikationen Facebook. Den skulle, som sagt, föras upp med satellit i rymden för att mentalt förlama de afrikanska folken på samma sätt som USA redan lyckats så väl på andra ställen. Vilken tillgång för USA den där ratade nörden Zuckerberg visade sig vara! Att spionera på föredettingar via FB, sådan var hans onda och demoniska idé som till sist resulterade i det monster detta forum blivit. Inte för att den lilla människan, "användaren", förstår ett dyft av vilka makter som är intresserade av vad som för gräsrötterna bara är ett forum att med kamrater dryfta livets små ting.

Hela svenska regeringen förklaras genom horoskopets olyckliga Skorpionascendent vara en djupt ovärdig konung eller representant för folkets vilja! Här ser vi de båda naturliga illgörarna Mars och Saturnus i 1a huset vilket inte lämnar några tvivel om vilka de onda är, och så den strypande hämmande attacken mot den inherent nobla Solen i härskarläge i konungens tecken Lejonet. 

Förhoppningsvis har alla svagbegåvade övergivit bloggen för länge sedan, det har förekommit läsarkommentarer från sådana som tror sådant som ovanstående är ett personligt angrepp på enskilda individer födda i Skorpionen, trots att bloggaren bemödar sig att så ofta tillfälle ges understryka att astrologin sysslar med grundprinciper eller axiom vilka aggregeras och bildar snåriga komplex på en given himmelsbild. 

Den som dras in på ego-nivå i en text och värjer sig i ilska, har dock tyvärr avslöjat exakt vad Skorpionens princip handlar om: syndaren som inte kan lagspela utan ständigt värjer sig. Det är faktiskt en av Rovkapitalismens tydligaste symboler. 

Men på individnivån kan uppvaknande och insikt ske - ta t.ex. det tydligt Skorpionmärkta horoskopet för politiska debattören Göran Greider, som visar sin "upplysta" form av skorpioniskhet som på själva dagen för Riksmötets öppnande låter AB publicera en alternativ bild av det USA som tydligen Löfven i sitt öppningstal hänvisar till genom den vaga och undflyende formuleringen "stärkt transatlantiskt samarbete". 

Den här bloggen valde (ovetande) samma väg som Greider genom att igår hänvisa till årets viktigaste sammanfattning av hur USA kunnat gå så fel under 30 års uppenbart vanstyre av de rika och giriga - dessa som nu Stefan Löfven och hans näriga högersossar söker stärka samarbetet med under falsk förevändning att ryssen står för dörren! Hur dumma tror de politiska ledarna (och högermedierna) att folk är? Svensk vapenindustri vädrar morgonluft och skulle inget hellre vilja än ha trygg avsättning för hela sin produktion genom en kund som USA, världens värsta krigshetsare och exploatör av människoliv! Det är ett ondskans imperium Löfven i sin regeringsförklaring "lovar" att han och hans industrihöjdare ska närma sig under det kommande året. 

Ingen kan väl ha missat SvD och deras bisarra serie av förstasideblänkare för stoff med vilket vi ska lockas tänka på och jämföra olika stridsvapen av olika slag. De ONDA MÄNNISKORNA söker normalisera det nya kapade Sverige som en krigförande nation och USA:s bästa vän. Växande pojkar ska återigen älska krig och dödande. Historien upprepar sig och det kommer att bli människoslakt om inte Ödet intervenerar och stoppar vansinnesfolket i USA och hemma i Sverige. (Interventioner kommer inte ur det blå, mänskliga agenter och historiska utveckling är det som den begränsade människan pekar på, den obegränsade människan ser istället Guds finger röra tids- och ödeshjulen. 

Ekonomi är en sådan agent genom vilken Himmelens Vilja manifesterar sig, och eftersom det pågår fullt ekonomiskt världskrig redan, så kommer USA att trots sina försök att knäckas när ryssen, Indien och Kina byggt upp det framtida centralblocket för handel. Eftersom t.ex. Kina redan nu generöst finansierar projekt i Afrika, förstår man bättre varför USA otåligt ville ha upp Tesla-teknokraten Elon Musks Facebook-missil i rymden och vinna över afrikanerna från Kina. Harmageddon, "världens undergång" (och omstart) är ett luftburet informationskrig - se Edgar Cayces förutsägelse från 1930-talet.)


I skenet av det sagda kanske någon redan listat ut varför jag färgade horoskopet för Lövens årsbeting så smutsig. Dels den ovärdiga målsättningens svarta kvalitet Tamas guna och dels en betoning på att de planeter som undgick att dras in i en generellt mörklagd brist på genuin ledarförmåga visar sig vara helt materialistiska placeringar (Jord-elementet). Inte minst självberikande Jungfrun som Skorpionascendentens elftehusideal påminner bara allt för mycket om USA-horoskopet vars infantila Jungfru-ideal om "egen lyckas smed" kommenterats både en och två gånger tidigare.

Jag vill understryka att Mars i Skorpionen inte nödvändigtvis är en bra placering, trots att den härskar i Skorpionen och förvandlas till en "verksam välgörare" i första huset. Här är då "industrihjulen som snurrar och exporten som går bra" - en ensidig och platt officiell bild medan svenska folket går på knäna i olust! Detta för att Skorpionen enbart representerar DRIVKRAFTERNA (libido). Men människan är sammansatt även av betydligt högre principer, vi har inom oss väsensled som tillhör t.o.m. högre världar än det materiella jordelivet. 

Dessa världar förnekar det sekulära Sverige med följd att människorna här mår sämre och sämre och blir dummare och dummare för varje år som konsumtionscirkusen med avsändare USA griper allt hårdare in i precis allting. Nätet började som en fri, spännande zon under ständig utveckling. Nu består det bara av små inhägnade områden där näriga och pengakåta skitar håller hov - folk som Bonniers med flera. Västvärlden drog tillbaka klockan då den försökte kapitalisera på den intellektuella allmänning som nätet som bäst kan vara. 

Kina och andra censurbenägna stormakter (nog för att det sett riktigt illa ut med censuren också i Väst sedan många år) har ännu inte nått den mognad då man våra ge folk förtroendet att söka information och tala ur hjärtat. Men det kommer. Kina kommer att föda morgondagens mönstercivilisation medan USA kommer att kräla i stoftet av sin rikemanskorruption. Hade Sverige haft vett i sitt kollektiva huvud hade det varit med Kina man ensidigt allierade sig och USA man vänt ryggen (att begära klarhet i fråga om "ryssen" vore kanske att begära det omöjliga pga. svenskarnas historiska synd). Jag menar, USA är ju inte ens demokratiskt längre, så den visan håller inte. Folket har ingen röst alls i Amerika där Super PACs via gigantiska donationer köper politiker villiga att driva den politik de superrika önskar sig! Nu är Hillary Clinton (om hon inte faller död till marken före valet) på väg att bli ännu en köpt president. Det landets framtid är ytterst oviss.

Så för Sverige visar riksdagsöppnandets horoskop ännu ett skitår med en skitregering utan minsta avsikt att tänka visionärt söka vrida landet ens det minsta lilla i riktning mot framtiden! 

Vad värre är, riksdagsöppnande hamnade mitt under Signaturen för akut kejsarovärdighet och det går inte att utesluta att den här regeringen också bör sorteras under den nymyntade etiketten TERRORKAPITALISM. När allt kom omkring fanns 500 svenskar med i Panama-dokumenten och jag knöt etiketten till EU:s anklagelse mot det episkt skattesmitande Apple just som nymånen var på väg att gå in i exakt läge. Vi har med andra ord ett regeringens arbetsår 2016/17 framför oss som kommer att exemplifiera ett verkligt korrumperat land i säng med de som hatar stater och överförmynderi. 

Uppenbarligen har ekonomistisk ultrahöger bäddat in sig i djupet av socialdemokratin. Om den verkar både genom mitt-vänstern och högern, då är landet så under all kritik att man måste räkna med ett klassiskt "terrordåd" i Sverige under det kommande arbetsåret för riksdagen. Så indoktrinerad av skräckpropagandan om IS var jag att det var riktigt snopet att hitta typisk västkorruption under den nysslidna nymånen då ovärdigt ledarskap skulle röja sig. Men om nu Sverige självt representerar kapitalismen som en form av terror, då måste det betyda att vi också, för att använda ett bibelbegrepp, gjort oss till en "Guds fiende" (den i esséismen skolade Paulus i Romarbrevet 5:10).

Och i termer av "agenter" har vi genom Liberalerna och liberala tidningar som DN definitivt öppnat oss för terrorangrepp i konventionell mening. Så om Löfven och hans riksdagsmän vill överleva ett år till bör man nog se över bevakningen av sina arbetsplatser. Titta på horoskopet: de två ondaste planeterna har båda tagit säte i första jag-huset! Det här är som Obama (Saturnus i 1a), mannen som inte avslutat något krig, bara bytt vapen till drönare eller Fredrik "Stridshingsten" Reinfeldt, vars dubbelt onda Mars i 1a huset gjorde honom till en snål pennalist som stal från de fattiga och distribuerade uppåt till medel och överklass, mer ju mer man redan hade! Reinfeldt betedde sig i detta exakt på det sätt de Rika i USA nu håller på att utarma medelklassen. 

De dumma svenskarna förstod aldrig vad som hände under de kritiska åren när marknadsliberalismen slog till, och jag var också en av de dumma. Karma är kollektiv så det här är för stort för någon enskild att råda bot på. Svenskar i nutid kan rådbråka sina själar och fråga sig i vilket tidigare liv de gick så snett att de blev sådana här idag? Det måste ha varit en ond tid och plats. Tanken är att folksjälar migrerar så att t.ex. dagens judar till stor del består av gårdagens tyska nazister - återfödda i just de kroppar de tidigare hatade och såg ned på. Det är därför staten Israel beter sig så svinigt - vi ser nazismen som en vag underström i deras "över ytan"-agerande. 

De superrika i USA kan mycket möjligt också vara flitiga ("industrious") germaner, man ska inte glömma den amerikanska rasismen och en rasbiologi som på sin tid var precis lika motbjudande som den tysk-svenska. Det finns många tider och platser på jorden att spekulera kring när man söker förstå hur Sverige kommit att styras av dessa ärthjärnor med järnstövlar. Titta en sista gång på Löfvens regering i horoskopet här ovan! Notera första huset och hur den nattsvarta negativismen stryper alla försök att stajla i 10e offentliga huset och bete sig som en kungavärdig stat/överhet. Vi har ett gäng puckon som styr landet (och att skifta över mot högern leder inte till någon förbättring). Detta är kollektiv karma - vi är fast i vår synd: valet av omoralisk sekularism. Då brinner kristna skolor där man lär ut bud som "Du ska inte döda" och "Du ska inte stjäla" - instruktioner USA tar mycket lätt på och Sverige också som nu enligt Stefan Löfven ämnar stärka de "transatlantiska banden". 

Löfven har i detta gjort sig till en "Guds fiende", tragiskt men sant. Och detta för att han inte förmådde genomskåda agenten Urban Ahlin (inbäddad liberal via sitt anammande av Humanisternas sak). Så jag förmodar att Löfven får skylla sig själv, han var för obegåvad för ämbetet och för obegåvad att tacka nej till partiledarrollen när han befann sig i samma position som den fastande Jesus på Frestelsens ber och Satan lovade honom hela världen i utbyte mot hans själ. I Löfvens fall hör vi hans syndafall i talet om närmare band till USA. 

Den mannen brinner redan i helvetet - dra ut konsekvenserna i ditt vidöppna medvetande och hör hur han gnyr! Och allt för att den moderlösa bortbytingen i hela sitt usla liv velat behaga och vara de Mäktiga till lags. Nå, hans själ kommer att ha lärt sig mycket av livet i Löfven-kroppen. De här misstagen kommer inte hans själ att upprepa, det är verklig allvarliga misstag.

(Uppbyggliga historier som den om Jesus fastetid i öknen är livsfarligt stoff för den onda närighet som är inbyggd i kapitalismen. Därför avslöjar de som söker bakbinda religion i Sverige vilket avgrundslikt mörker de bekänner sig till, de är den sanna mörkermännen.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar