Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 3 september 2016

OneMed, den multinationella bedragaren


OneMeds vd 2008 - som andevärldens perspektiv
kan visa var den svarta världsligheten redan då grasserande

Läser i DN om multinationella läkemedelsföretaget OneMed som i sitt uppträdande visar hur alltigenom ond kapitalismen under sina sista dagar kommit att bli. Företaget har grundlurat den inkompetenta borgerliga ledningen för Landstinget i Stockholm, en inkompetens som föranledde bloggen att nyligen astrologiskt söka utvärdera förståndsgåvorna hos högsta hönset Filippa Reinfeldt (det såg inte ljust ut). 

Möjligen kunde man se även det inlägget som ett på temat "Terrorkapitalismen" som bloggen myntade med anledning av den totala kejsarovärdighet som under några dagar sänkt sig över världen i samband med den just avslutade nymånen i ledarskapets Lejon.

När jag nu granskar OneMeds svenska vd (uppsök alltid den högsta befälhavaren för att se upprinnelsen till ondska eller inkompetens) - ser man ett tydligt exempel på det astrologiska axiomet att "lika barn leka bäst". Här upprepar sig nämligen nästan exakt samma zodiaktecken som vid förskingraren Filippa Reinfeldts födelse (en kvinna som numera häpnadsväckande nog jobbar för ett sådant här företag).

Det kan vara intressant att återvända till bloggens tidigare och "populistiska" typ av förenklad astrologi och enbart peka på de kvaliteter som driver vd:n Johan Falk - som genast kontrade Sjukvårdslandstingets protester mot ohemula prishöjningar med att på amerikanskt vis stämma det på ett mångmiljonbelopp. Hur ser en sådan djävul ut i stjärnorna? Jo, som en djävul så klart!Ibland är även den mest generella tolkningsdimensionen talande! Här finns inte en enda placering i Ljusets kvalitet (Sattva guna), hela verksamheten i detta kan sammanfattas som Passion (Rajas guna) för det Mörka, det Onda (Tamas guna)!

Notera hur Filippas dominanta tecken, Kräftan, Lejonet och Oxen upprepas hos chefen för den sol-och-vårarföretaget och hur i princip allt som kan bli fel med en stjärnhimmel visar sig här! En genomsvart och korrupt natur indikeras och med verkliga livet som facit vet vi nu att detta inte är ett av de få undantagen, en som "vaknat" och bekämpar den passionerade bedragar- och mörkläggarmentaliteten utan tvärtom en av Ondskans - Rovkapitalismens - mest hängivna hantlangare!

Dåliga omen så långt sinnelagsascendenten medger:

Oxen i första huset ger en dominant kombination av den strukturskapande och organisatoriska Saturnus med sinnelaget i pengarnas tecken. En typisk räknenisse med andra ord. Den naturligt onda Saturnus är en hårdför och mästrande natur, men sägs vara just den hårda slavdrivare som gör loja Oxen gott. "Arbete är bästa medicin", åtminstone för dem som inte har någon nämnvärd intellektuella aktivitet att peka mot. Saturnus är därför en "verksam" välgörare för Oxen. Men eftersom Månen (sinnelaget) självt anses en ond faktor i sin passage genom Oxen då Oxen äger jag-huset uppstår en tolkningskonflikt eftersom astrologin också menar att sinnelaget är "upphöjd" (extra stabilt?) i Oxen.

Här råder dock ingen tvekan om att hela Oxen havererat eftersom de stora pengarnas Jupiter - och lätta och komfortabla omständigheters Jupiter - opponerar Måne och Saturnus och naturligtvis i rollen som "verksam illgörare". Arbete är som sagt bästa medicin för den blott kroppsliga Oxen och varje försök att spekulativt (Jupiter) tillskansa sig stora och lätta pengar går rakt emot det faktum att Saturnus faktiskt är en välgörare för Oxen i 1a. 

Vi har således en ond Jupiter som korrumperar det ledarskap som Saturnus också representerar, inte mindre än det sinnelag som redan från början är ett problem när Oxen spelar förstafiolen. Månen i Oxen ger för mycket jordbundenhet, för mycket materialism för att hjälpa individen framåt. Teoretiskt må den oroliga Månen (tidvattnen!) gagnas av att ha sugits upp av den mörka Terra (Taurus/Oxen), men för en individ uppstår nu ett teutoniskt tänkande som vi närmast associerar med primitiva och mordiska germaner eller danskar, inte med kulturfolk.

Med ett enkelt ord: den onda chefen för OneMed föddes under ett grasserande uselt exempel av den SATANISKA AXELN, och se bara hur det korrupta och korrumperande Satanshuvudet (stjärnan Algol) står på exakt rät linje med den onda rikedomens Jupiter och det börjar klarna vilket monster till rovkapitalist detta är. Inte konstigt att borgarna - mer urvattnade exemplar av samma problematik - inte kunde hantera det Mörkrets Hjärta som via Filippa Reinfeldts ledarskap öppnade sig mitt i Stockholm City. Bloggaren bor bara promenadminuter från byggnaden där detta Mörker härjat så bloggens få stadiga läsaren får tydligen kommentarer från en som nästan fysiskt befinner sig inom Mörkrets spridningsradie! Inte konstigt att reumatism vrider om benknotorna hos undertecknad vissa dagar.

På tal om gatuadresser bor den onda läkemedelsprofitören på - hör och häpna! - Trälhavsvägen. En väg som är ett hav av slavar! Behöver mer sägas? Möjligen att hans andra axel, den mellan passionerat orange Kräftan och Stenbocken rymmer Venus (pengar men inte lika stora som Jupiters) och som är en verksam görare av det onda när Oxen (dess eget tecken) stiger i öster. DN-artikeln beskriver att fifflet handlat om små summor (Venus) men som adderat blivit till horribla utgiftsposter (Jupiter) som stockholmarna fått betala på skatten. 

Den passionerat orange axeln är vad bloggen kallat streberaxeln eller samhällsklättrarnas axel. Denna favoriserar ofta snabb framgång så att man löst kan koppla den till ärelösa människor som söker nyrikedomen, dvs medelklassens typiska karaktärsproblem. 

Solen i Kräftan i närheten av den verksamt onda Venus är naturligtvis inte ett gott tecken eftersom tecknet Kräftan i sig tillhör närighetens eller omättlighetens element Vatten. Hos goda människor finns i Vatten en dragning till vård och omsorg, men låt dem aldrig bli egenföretagare (och än mindre politiker: Löven och Lööf!) - då spinner begärsnaturen loss och de blir som förryckta. Principlöst krafsar de efter mer av den stenbockiga makt (den opposita principen) de bara igår saknade (innan klättringstendensen satte in). 

När krabbor (tecknet Cancer illustreras traditionellt av en krabba, bara svensk ofärdighet har lyckats förvandla tecknet till "Kräftan") försöker klättra ur en tunna efter att ha blivit infångade, saknar de all solidaritet med sin art, de trampar på varandra för att enskilt lyckas ta sig upp och ur fångenskapen. Det är Naturen i hennes vidrigaste. 


carcinoma (n.) 
"malignant tumor," 1721, from Latin carcinoma, from Greek karkinoma "a cancer," from karkinos "cancer," literally "crab"


OneMeds vd lyckas pricka in nästan alla bottennappen i astrologins utförliga karta över själen vandring från fallen dekadens till återställelsen på en gudomlig nivå! Uppenbarligen vistas han alltjämt i mörker och gyttja och verkar i rollen som Rovkapitalismens tjänare och därmed en mänsklighetens fiende. Någon borde sticka till honom hans medfödda vägkompass så han förstår hur långt ur spår hans själ kommit att hamna. Man föds inte under en sådan här himmel av en slump...

Se även inlägget om den lögnaktiga vårdprofitlobbyisten från Timbro och ett annat exempel på Kräftans koppling till närighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar