Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 19 september 2016

Om den naturliga illviljan och Anti-RegulusMobbaren och översittaren, kroppsspråket...


Det här är ett ämne som fascinerat mig länge eftersom jag själv föddes med en "verksamt ond" Mars, en olycklig bekräftelse av planetens naturliga väsen som indierna (och västerlänningarna) klassar som ond.  Planetens associationer är inte så lustiga: Krig, split och splittring, konkurrens som övergår i hat, feberyra. Ja, den sumeriska demonen Irra - som i irra omkring (eller engelskans "ire" - vrede) - tycks vara en synonym beteckning för planeten Mars i äldsta tid.

Ilska och barnets "vägran" att leva ett helt liv i symbios med modern ger oss debutanten Väduren, Barnets arketyp, som naturligtvis är ett av Mars två tecken (det andra är Skorpionen där Mars som sexualenergi håller det låga kretsloppet roterande, det som attraherar och drar ner "oerfarna" själar till i princip vilka djur- eller människokroppar som helst).


Mediepersonen (om än inte personligheten) Olle Palmlöfs senaste fadäs i SVT, som programansvarige enligt AB önskar att man kunnat radera innan den inträffade, blir en perfekt utgångspunkt för funderingarna. Jag memorerar i allmänhet inte vitt slödder och allt de har gjort, men tycker mig minnas namnet i samband med åtskilliga problem och påhopp genom åren. Lite googlande ger t.ex. hans "skämtsamma" åsikt om Martin Timells barn för 13 år sedan. Den grovheten tror jag inte ens den här bloggen - stundom författad av en "elak" Mars - gjort sig skyldig till. Att förklara en människa korkad om hon är det är inte på den nivå Palmlöf uppenbarligen lätt sänker sig till.


Mediamannens horoskop är extremt tacksamt eftersom avsaknaden av klockslag egentligen aldrig blir mer än en diskussion av horoskopets principer och tendenser, vilken den här bloggen gjort till sin sak att påvisa genom flagranta figurer i nyhetsflödet. Men här har vi en nymåne vilket så att säga koncentrerar "typen" - i det här fallet Jungfrun. 

Det gör kommunikationens och intellektets Merkurius till en nyckelspelare, men här är dess berättelse inte särskilt spännande. Den "stannar av" redan i steget bortom den direkta ego-narcissismen i 1a huset och slutar som en materialist i det 2a "plånbokshuset". Det tyder på en Jungfru med t.o.m. lägre intellektuella ambitioner än normalt ("se om och säkra sitt eget hus"). Vi ska återkomma till hur Merkurius disponent (Venus) beter sig eftersom också denna spelar in i frågan om "nivån" på den här Jungfrun.

Eftersom Mars befinner sig i 1a egohuset - precis som i fallet Fredrik Reinfeldt (med känd födelsetid, dvs. en fysisk ascendent) - får vi den olyckliga anhopning av omen som dels påminner om att Mars är en naturlig illgörare, en som får en kick av att så split, mucka och skapa hat, och här också framgångsrik i rollen som skitstövel (även om Reinfeldt inte kunde se sin egen ideologiska korruption som han var beredd att "försvara intill döden" utan kallade sig en "stridshingst"). Som "verksam illgörare" kan Mars representera en heroisk krigare men som "verksam illgörare" blir det lätt den olustiga skithög som tyvärr lyckas i sitt otyg då det första huset i någon mån anses tursamt eftersom en kropp/ett ego är ett oumbärligt verktyg för att göra ett avtryck i historien.

(De specifikt lyckosamma husen är dock det femte för genuin individualitet och det nionde för koppling med den universella morallagen/dharma - Guds tanke blir den goda människans lag.)

I bloggarens fall sväljer han ofta sin förtret och det förklaras lätt genom att Mars är "bränd" genom bara ett par graders avstånd till den betydligt ljusstarkare Solen. Bloggaren släpper inte ut sin ilska utan att först låta Solen, dvs horoskopets intelligensindikation, belysa attacken (ur Vågens eller jämviktens perspektiv). Någonstans har bloggaren en avsikt med alla sina hårda inlägg som handlar om mer än att bara "tvåla till" något föraktansvärd celebritet. En bränd Mars indikerar just den där förmågan som skiljer en vettlöse som slår först och först senare besinnar sin handling, och den som kan stanna angreppet mitt i slaget (om inte förr) just för att den solära intelligensen är extremt närvarande i nuet. Kalla dessa födelser frukten av väl uträttade tidigare liv där disciplin stått högt på dagordningen. Ja, ett horoskop berättar inte i sak om tidigare liv, men här och var skymtar så tydliga tendenser att de rimligen måste omvittna kultiverade färdigheter (i tidigare liv).

Den här spärren tycks inte finnas hos Olle Palmlöf där visserligen den kroppsliga ascendenten saknas men där både sinnelagsascendenten (Månen) och viljeyttringens ascendent (Solen) berättar samma historia. Och här är den "dubbelt onda" Mars akterseglad av både Sol och Måne, om den återigen skulle kunna ses med blotta ögat just före soluppgången med ett avstånd till Solen på 11 grader (och tilltagande), det låter jag vara osagt, men här har vi definitivt en Mars som slipper den solära (gudomliga, själsliga) intelligensens närläsning. Som en eftersläng till nymånens aktiviteter kan man därför räkna med att IRRA ställer till med skit, vilket är vad Mars uppgift är.

Jag har tidigare nämnt att en verksam illgörare i det 9e huset för universell dharma skulle kunna tolkas som av Ödet insatta förstörare. Fredrik Reinfeldt hade den uppgiften genom att hans verksamt onda Jupiter i pengarnas tecken Oxen var hans "högsta kall". Och en ond Jupiter blir då mer pengar åt de som redan har och pennalistiska åtgärder för landets sämst ställda. Men detta var reell Ondska som likväl Himmelen sanktionerade. Sverige hade gjort sig förtjänt av ett sådana bottennapp till politiker och statsminister! Varje individ måste också bedömas i kontext av den värld eller det samhälle den framträder i...

Men när Mars står i första ego-huset som den gör hos Reinfeldt och Palmlöf, då uppstår frågan om det inte är en sadist vi har att göra med, en som njuter av att tillfoga andra smärta. Det skulle förklara allt i båda dessa svenska celebritetsfall. De är verkligen skitstövlar i ordets mest konkreta mening och man behöver bara gå till Mars fysiologiska aspekter för att via Skorpionen påminnas sig att den har med könsorganen och arslet att göra. Inte bara Skorpionen exkrementerar utan alla människor, men i den hyperkritiska Jungfrun slår situationen över och ren och skär elakhet resulterar. Alla de mest elaka personer jag mött har haft Mars i Jungfrun. Det bor en dynghög i den här placeringen och den kommer fram så fort individen blir arg.

Lyckligtvis nöjer sig typen med vardagsondska, "den elaka tungan", fula och insinuanta antydningar, förtal och liknande - Mars är naturligtvis kapabel till betydligt värre ondska än så. Men helt klart är Palmlöf och Reinfeldt små Hitlers i vardande och får de leva ut dessa patetiska liv utan att någon bromsar och kanaliserar om dem, så kommer deras återfödelse en bit fram i tiden att bli riktiga Djävlar! Varje disposition i Naturen söker ju gå så långt den kan tills en naturlig pendelsvängning sätter in. Bara de övernaturliga bland människorna har förmågan att se sig själva utifrån och så att säga fungera som sina egna regissörer, merparten av mänskligheten drivs av impulser och affekter och lyckas som bäst rationalisera sina liv i materiellt slaveri en smula...


Palmlöf delar med Fredrik Reinfeldt den olycka förlustpositionen för samarbetsförmågans Venus. I det 12e huset blir den också en bedrövligt svag placering då Venus här äger det nionde huset för högre (gudomligt) samvete. Både Reinfeldt eller Palmlöf är helt samvetslösa typer och vad hjälper det då att Palmlöfs naturligt onda Saturnus (den hårda slavdrivaren) är en verksam välgörare. "Cruel to be kind" är ett engelskt uttryck som ligger nära till hands här. Palmlöf saknar fullständigt venusiansk fingertoppskänsla medan den attackerande Mars är framträdande och dessutom i krig mot Godhetens Jupiter (en annan indikator om högre medvetenhet och gudomligt illuminerat samvete). 


När också Venus står utslagen och inom räckhåll för "kungamakaren" Regulus, då får vi dessvärre ett motsatt budskap: här föds en i särklass ovärdig ledargestalt! Detta gällde både Reinfeldt och uppenbarligen stämmer det väl in på både Palmlöfs abstrakta ascendenter för viljeyttringar (Solen) och instinkt och känsla (Månen).

Faktum är att kartan är så ur funktion och rent av illvillig att bloggaren blir nedslagen av dess åsyn. Han bryter nu för en rekreationspromenad i solljuset!

Men ämnet Mars lär vi återkomma till. Aftonbluddret kör f.n. en förtjänstfull reportageserie om det svenska hatet (för dem som betalar för läsningen). Mars som en av Sverigehoroskopets nycklar har den här bloggen skrivit om i många år och jag minns hur jag vid första omnämnandet av detta nationalsjälens olustiga fundament talade om en "passiv-aggressiv" grundstämning i folkdjupet. Politikernas och den rika överhetens svek mot landets folk har nu resulterat i att denna grundnivå INKARNERATS i nynazistiska Sverigedemokraterna. 

Detta är således högerns verk och ingen blir mindre förvånad än mig när Moderaterna slutligen säger ja till att blida regering med sin egen sort. Då är Sveriges öde beseglat för flera generationer framåt. En hatisk konflikthärd med gigantiska privata satsningar på militär bevakning av folket  (staten är avvecklad eller direktstyrd av privata intressen vid denna tid). Västerlandets undergång kommer att göra lika ont här som någon annanstans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar