Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 16 september 2016

Jan Björklunds hjärta klappar för ariernaIngvar Persson/AB om
en byidiots famlande efter en idé


Den här bloggen har ofta velat knyta den lätt infekterade och därefter påstridiga och muckande Vädurens tecken till de inbilska nazityska föreställningarna om den ariska rasen - via Vädurens latinska namn Aries med hänsyn tagen till att tecknets härskare feber- och krigs- och vansinnesplaneten Mars bar namnet Ares hos de gamla grekerna. (Den som vill kan studera Donald Trumps kärnfriska men primitiva natur och notera hans Mars stigande i öster vid födelsen och inkludera det hebreiska namnet för lejon, ARI, i anrättningen).

Ett uppslag på Aries respektive Aryan på utmärkta Etymonline ger inte något belägg för min koppling men det sistnämnda ger ett antal träffar som tillsammans ger en fascinerande inblick i hur ett ord bollats runt och olika intressenter velat äga det. Bristen på direkt etymologisk koppling beror på att historia och arketypisk eller metafysisk innebörd aldrig kan avtäckas av dem som står och stirrar mot den bruna gegga som är det materiella och "faktiska" (fakta-baserade) livet. Dessa människor slutar sina liv inskränkta och kommer att få ett formidabelt uppvaknande den dag deras själar lämnar kroppen och allt blir så mycket tydligare än det var i sinnesvärlden!

Astrologin själv bekräftar dock kopplingen mellan den inskränkta och aggressiva baggen och de sentida arierna, och gör det gång på gång. Adolf Hitler själv, stor förespråkare av en rasbiologisk fantasi om den nordiska undertypen av arierna (läs: kaukasier) som den bästa och noblaste rasen, var född i den sideriska Vädurens tecken. SD-ledaren Jimmie Åkesson delar en av Sverigehoroskopets flera obehagliga sidor, nämligen den materialistiska primitivism som uppstår när man rör ihop den egocentriska baggens stridslystnad med en lika själviska Oxen och dess tomma dumstirrande (pga. nackens konstruktion) ner i marken. 

Man kan också tala om Eld (Väduren) och Jord (Oxen) i zodiakens mest primitiva kombination (zodiakens första och "personliga" akt). Detta kan inte bli annat än nazifasoner och krig enbart om mark och andra tillgångar. Här avslöjar nationalhoroskopet om inte svenska folkets bildningsnivå så åtminstone grundläggande instinktsnivå. Den är bottenlöst låg och enbart fixerad på "egna plånboksfrågan" - vilket djävulen Reinfeldt och de intressen han betjänade så listigt förstod och förmådde utnyttja. 

Svenska folket är ett folk utan intelligent ledarskap och alla som i skendemokratins namn strebrar sig upp till maktposition gör det enbart i syfte att i nästa andetag svika alla sina "ideal" och ta plats i just denna privilegierade elit av före detta fattighjon som nu vänder sin ariska krigiskhet ned mot de folkliga rötter ju just lämnat. Det är barnpsykologi av det mer tragiska slaget!

Och till den svenska folksjälen (Månen i Aries "ägd" av en satanisk Mars i Oxen) kan vi nu också sortera "liberalen" Jan Björklund efter dennes senaste islamofobiska utspel om att strypa skolors möjlighet att ge barnen en sund etisk fostran, det enda som kan hindra libertarianismens (= libertinismens !!!) och profiterandets snaskiga mentalitet att ta kontroll över en människas själsliga fakulteter och grumla hennes förstånd.Jan Björklunds horoskop har tidigare nämnts i samband med appellationer som "lögnare" och "dumstrut" men också med bloggarens personliga åsikt om att han i yngre dagar och ljusare stunder framstått som en underhållande klassens clown - vilket dock manar till eftertanke. Hur är det möjligt att svenskarna lyckas välja sig ledare som är raka motsatsen till de kvaliteter man förväntar sig av "de främsta bland oss" - är nyssnämnda svenska folksjäl som in i Norden korrumperad att den vill se sin reflektion i ett ledarskap bestående av inskränkta och korttänkta byidioter? 

Är detta "jantelagen" har bloggen frågat sig, att via politiska val se till att visa röstsedeln se till att "en annan är väl lika god som nån"? Då har svenskarna inte fattat ett dyft av demokratins väsen, eller också hade Platon rätt. Folkstyre är ett så värdelöst politiskt system att det bara överträffas av ren diktatur!

Även om stora reservationer gäller med generella horoskop med Månen (psyket/sinnet) som ascendent, talar både den resulterande berättelsen och Björklunds eget agerande under alla år som partiledare för att han faktiskt är en byidiot, och en som ligger väldigt nära fascistoida om än inte explicit nazistiska åsikter. Men tänk "arisk rasbiologi" och minns alla hans försök att stänga inne de "underlägsna" i folket i yrkesutbildningar som berövar dem chansen att senare i livet (när intellektet och nyfikenheten kan ha vaknat upp) använda sin praktiska utbildning som språngbräda till högre studier. Björklund vill VID EN GIVEN TID I LIVET förvandla stora mängder svenskar till simpla slavar! Är inte det "herrefolkstänkande" av rasbiologiskt slag, så säg? 

Björklund använder förstås försiktiga ord här och talar om att "inta alla är lämpade för akademiska studier". Han räknar säkert in sig själv där på ett dunkelt sätt, för se hur trälens sinnelag - Månen i Jungfrun - placerar hans intelligensplanet Solen i den mest olyckliga och mörklagda zon av dem alla, hatets och fixeringens åttonde "skorpionhus"!  Detta är en så djup zon i ett horoskop att individen själv inte har någon inblick i det alls, och blir därför för ett fåtal en lockande och fascinerande värld som t.ex. banala program om "livet på andra sidan" kan ge näring åt. I andra fall leder viktiga planeter i 8e enbart till attitydlåsningar som får individen att framstå som en ponny som bara fått lära sig en konst. 

Åttonde huset är sexualenergins, fortplantningsinstinktens zon och den som mött en Sol i åttonde (jag har det) vet att dessa människor är helt oresonliga. Oavsett vilket zodiaktecken som ockuperar åttonde beter de sig som värsta sortens Skorpion: motvallskärringar, plumpa och häftiga i sina förnekanden. Det går inte att föra en begåvad diskussion med dem eftersom de drivs av ett instinktivt tvärande (en reserverad libido som blivit dödsdriften thanatos). När som i Jan Björklunds fall det är Solen som hamnat i åttonde ska man dock vara försiktig eftersom sannolikheten är mycket liten att Månen i Jungfrun (månascendenten) faktiskt också är hans fysiska ascendent. 

Skulle så vara fallet tecknar Solen i åttonde nedsatt intelligens och ett kaotiskt famlande i mörker och kanske ångestattacker. Men håller man sig till Månens horisont vittnar Vädurs-Solen i åttonde om att Björklund inte ens i sitt sinne är medveten om vilken naziinvitation han är kapabel till eftersom hans psyke är helt omedvetet om hans andesjäl Solens "ariska" orientering! Och när en Sol i Väduren befinner sig i korruptionens och dödens 8e, då kan man lätt frestas fantisera om ett tidigare liv som nazitysk för Björklunds del.

När själen återföds märker man ibland gamla dispositioner som läcker igenom (särskilt tydligt hos homosexuella som fortfarande dras till det kön de naturligt attraherades av i sitt förra liv i motsatt kroppstyp). Men tendenserna finns alltid där under ytan och har hos Björklund röjt sig upprepade gånger i samband med hans många omdömeslösa utspel. Ja, omdömeslöshet är själva essensen av en Sol i åttonde mörklagda! Stoff (planeter) i det åttonde indikerar sådana korruptionens drivkrafter som Fredrik Reinfeldt hyllade och ville se mer av hos de cancersjuka och från arbetsmarknaden utstötta långtidsarbetslösa. 

Reinfeldt, näringslivets springpojke, avslöjade med sitt horoskop om att allt i hans världsbild kretsade kring Vatten-elementet, den primitiva människans orientering, hon som ännu inte börjat tänka utan bara är en praktiker med egna plånboksfrågan för ögonen och den om att sätta mat på bordet. Överheten har alltid velat hålla den stora massan otrygg för att därigenom kunna äta det fina fasanköttet ostört i sina slott och herresäten. Jan Burka Björklund är en primitiv stridis och i själ och hjärta själv en underdog, men han förstår verkligen inte ett dyft om vad han håller på med. Så många planeter har störtdykt in i åttonde husets låsta attityder och famlande efter en ljus idé! 

Måne och Sol är verkligen avklippta från ett fungerande pingpongspel i det här horoskopet, precis som i så många andra fall av svenska politiker, inte minst Anders Borg (Sol-Skytt i nedsläckta 8e relativt Månen i pengaälskaren Oxen). Det ser nästan ut som om "åttondehuskorruptionen" är den stående signaturen för svenska politiker, men jag kanske borde samla ihop alla kartor som passerat revy på bloggen under 7 år och göra en kvantitativ studie av  bondfångarpolitikern, den svenska typen, innan jag tvärsäkert säger mer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar