Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 september 2016

Gymnasten Simone indragen i hackerkrig

Framgångsrika idrottskvinnan Simone Biles används som slagträ i ett banalt hackerkrig mellan USA och Ryssland (AB). Dopade ryssar ska nu kvittas mot dito amerikaner och så hittar man i amerikanska landslaget dokumentation om att Simone Biles äter medicin mot sin ADHD.

Idrott är inget favoritämne för den här bloggaren, men med den högenergiska kroppstyp ("ingen ro i kroppen") som rimligen måste uppstå med ADHD kan det vara intressant att ta ett litet stickprov och se vad stjärnorna tecknar. 

Sådana här stickprov säger i sig inget, men jag lagrar alla kartor i bakhuvudet och sedan får "mönster" bildas bäst de vill. En vacker dag kanske man kommer på något som vid närmare granskning visar sig hålla! (Genuin vetenskaplig attityd till sitt studiematerial med andra ord.)Att Eld-elementet tenderar till "utomhustyper" må vara sant, men jag har hittat många märkbart veka och stillsamma Lejon (Solen i härskarläge i Eld) och man måste lyssna till alla ingredienser för att få en känsla av vad som är viktigt i det enskilda horoskopet. När klockslaget saknas innebär det ett stort osäkerhetsmoment, men faktum är att Simone Biles verkar uttrycka precis det som gäller för en sinnelagsascendent (baserad på Månen) i Oxen. 

Med Oxen i första huset uppstår det märkliga att tecknet inte ens har sin härskare Venus på sin sida, Venus blir en "verksam illgörare". Detta har jag tidigare sökt förstå som att för den av naturen lättjefulla Oxen och dess tendens att identifiera sig (Venus = samklang med) sin kroppshydda, är arbete eller fysisk rörelse bästa medicin.

Och notera här hur det ADHD-stirriga psykets disponent Venus lägger sig i offentliga och prestigefyllda 10e huset, ett hus som tenderar till OBJEKTIV manifestation. T.o.m. månascendenten med dess begränsade prediktiva värde, ger här en lysande illustration av hur ADHD skulle kunna beskrivas astrologiskt: hela hennes ständigt energiska kroppssprättande inför offentligheten (10e) illustrerar "botemedlet" mot den "verksamt onda" Venus. 

Det skadar henne enormt att hamna i samklang med sin fysiska kropp så ADHD skulle kunna beskrivas som en själ i ångestliknande fångenskap i det fysiska. En själ som vill bli frisläppt men som i brist på högre intellektuella förmågor bara kan rasa runt och hjälpligt disciplinera sig genom kroppslig regi. 

Horoskopets extrema spänningar mellan två mycket rörliga tecken - båda i den psykisk-fysiologiska lägre eller negativa polariteten - lägger sedan sitt till.

Se även kroppsspråksspecialisten Henrik Fexeus karta (2 inlägg) för mer om relationen själ och dess låga skugga - det somatiska eller kroppsliga som satanister hävdar är den enda verklighet som existerar. Satanister använder gudlöshet som argument för att kunna tillfångata så många i befolkningen som möjligt och förslava dem. 

Därför ser man i Svenskt Näringslivs horoskop Satans stjärna i en nyckelroll i Oxen i 10e offentliga makthuset. Notera oppositionen mellan Arbetsgivaren (Saturnus) och arbetaren (Mars) i kartan. Titta sedan på horoskopet för Stefan Löfvens regeringsförklaring igår. Vad ser man? Det finns inte längre någon opposition utan istället en kombination av de två naturligt onda. Förtryckaren och arbetaren har blivit en och samma varelse! Jag skrev i det förra inlägget om hur detta kunde hända...

Hela den materialistiska civilisationen har byggt på att onda strebers tar sig till toppen och därifrån förslavar de mer måttligt ambitiösa. För första gången i mänsklighetens historia börjar nu teknologin komma så långt att mänsklig träldom skulle kunna avskrivas. Men tror någon att de rika och mäktiga vill finansiera allmän medborgarlön, nu när man tvingas skapa arbetsuppgifter så triviala att de är en skymf mot mänskligheten? Nej! Hellre uppfinner de och smusslar ut ett virus som slår ut 3/4-delar av mänskligheten för att återigen kunna motivera träldomen! Sådan är kapitalismens innersta väsen. Den är direkt människofientlig.

Det är också passande att Simone Biles i hackerkriget råkar ut för martyrrollen (i folklig mening, i offerrollen) med en så märklig dramatik i Fiskarnas (martyrens, omvittnarens tecken). Här finns halshuggningens Ketu och den onda kontrollens Saturnus (som dessutom pressar hårt som ett freudianskt överjag och söker disciplinera Ox-psyket med dess bristfälliga harmoni med Venus i prominent position). 

Samtidigt är hennes många medaljer en klar påminnelse om att Venus, även som verksam illgörare, står väldigt starkt i tionde huset för offentlighet och ärebetygelser! Genom den ADHD som inte lämnar henne någon ro i kroppen har hon alltså lyckats vända en ond Venus till något gott för sig själv.

I samband med doktrinen om planeters verksamma natur återgav jag visserligen tesen att "verksamma illgärningsmän i hörnhus (och triangulära hus) är inte bra, såvida inte huset är mycket starkt i andra avseenden." Men här ska man minnas att Venus dock i grunden är en välgörare och dessutom ÄGS av den hårda disciplinären Saturnus som för Oxen i första är en verksam välgörare! Begränsningar och discplin får alltså fason på denna Venus och eftersom Saturnus och Venus är planetära vänner är det ingen tvekan om att Venus (kvinna) rättar sig efter den myndiga Saturnus. Slutet gott allting gott, således.
 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar