Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 september 2016

Gaia-hypotetikern och undergångsprofeten Lovelocks perfekta horoskop

Gaia-hypotesens fader
James Lovelock vid cirka 40

James Lovelocks hypotes om att planeten Jorden har intelligens sitter naturligtvis illa med satansbarnen i vår teknokratiska kultur. Men The Guardian lånar ändå den busiga 90-plussaren sitt öra. Och en mer perfekt illustration av vår "lägre världs" skugglika intelligens än en siderisk nymåne i Kräftan går väl inte att tänka sig! (Jorden och Månen kan betraktas som ett dualt system.)Tack vare att Saturnus förvandlas från sin essentiellt onda natur till en verksam välgörare när balansprincipen Vågen stiger i öster och Saturnus här befinner sig i 11e idealhuset uppstår det fenomenala att Saturnus inte "roffar åt sig" kungamakaren Regulus välsignelser utan faktiskt skapar en bra kombination av värdighet och Saturnus konservativa långsamhet. 

Vi talar förstås om en kosmisk intelligens här, vars frasering är så långsam att lössen på den här planeten - människorna! - hinner leva och dö sina korta liv innan planeterna ens har fullbordat en hel mening i deras överintelligenta kommunikation med varandra!

Med PHYSIS avsåg antikens tänkare inte det materiella, utan den osynliga natur som bättre beskrivs av Vattenelementet. PSYCHE överlappar delvis med PHYSIS vilket förklarar hur Lovelock kan påstå att det "fysiska" äger "psykiska" gåvor. Horoskopet illustrerar Kräftans tecken när detta är som bäst!

Den som känner sig kallad kan själv reda ut alla de fina finesserna med ovanstående karta. Bloggaren ler åt att också Lovelock saknar förbindelse med det fördummande Jordelementet som, tyvärr, ofta leder den förkroppsligade själen till ett kapitalt ointresse för alla de ämnen jag just lättade på förlåten för...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar