Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 1 september 2016

Förskingraren Filippa Reinfeldt


Vad då jag omdömeslös?

AB skriver om den miljard kronor Filippa Reinfeldt förskingrat för Stockholms skattebetalande befolkning under sin tid som högsta hönshjärna för stadens landstinget. Den politiska krönikören frågar var stadens vilja att utkräva ansvar finns. Eller är borgerligheten en så mentalt degraderad skara att de accepterar vad som helst så länge det är deras egna som står för kriminaliteten?

Nå, det finns nog ändå en och annan i huvudstaden som börjat misstänka att åren under Reinfeldt (hennes make alltså) var en tid då svenskarna av misstag råkat välja rent förståndshandikappade politiker just därför att vi är så banala själva och villiga att tro varje reklamjippo. Nya moderaterna var just inget annat än en falsk yta, en reklambyråprodukt. Därunder gömde sig en ideologisk fanatism som genomdrevs av människor långt under genomsnittet i begåvning.

Jag ska i det här inlägget placera Filippa Reinfeldts Sol i Oxen som en ascendent (Surya lagna, solascendenten) och diskutera de flera tecken som syns på en extremt obegåvad människa, omdömeslös och så slapp i intellektet som man sällan kunnat tro att någon i viktig politisk position kunde vara. Men i Sverige är det alltså möjligt för de underbegåvade att lyckas ställa till det, bara "nätverket" finns att ge dem positionen att visa upp sin inkompetens.


Intelligens mäts astrologiskt med fördel via en karta med känd födelsetid och det är då framför allt Solens naturliga femte hus och det första ascendenthuset som inspekteras. Kopplingar mellan dessa hus kan tyda på en ytterligt vaken natur. Solen representerar i sig den kognitiva förmågan, så att särskilt första- eller femtehusplacerade Solar måste bedömas som en tillgång, oavsett vilket zodiaktecken Solen befinner sig i.

Genom att ta Solen som markör för förstahuset bjuder vi så att säga på en indikation om intelligens, men det är uppenbart att alla människor inte blir Einsteins bara för att man kan rita upp deras födelsedag som en Surya lagna-karta. Vad vi nu måste granska är de sekundära faktorer som kan knäcka även en "riktig" förstahus-Sol eller femtehus-dito.

Det börjar illa för Filippa. Begränsaren Saturnus ligger i instinktiva Vatten och kastar sin hämmande 60-gradersaspekt mot första huset och den kognitiva kapaciteten. Detta är i sig inte någon indikation om stupiditet, även om Saturnus är Solens fiende och representerar motsatsen till en levande (av naturen intelligent) själ, nämligen beroendeförhållandet av hållhakar och ramar för sin verksamhet. Saturnus är en formalist som är själva negationen av just det man menar med intelligens. Saturnus vill sätta saker i system, den opererar inte det levande nuet via sin förståelse. 

Skulle nu Saturnus hämmande inverkan på Solen sammanfalla med flera andra kritiska indikationer, då uppstår dock ett sammantaget varsel om en trög och insiktslös natur. Vilka skulle dessa indikationer kunna vara?

En som jag inte använt särskilt mycket ur den hinduiska verktygslådan är avashta-perspektivet. Enligt detta mognar planeter under sin färd genom zodiaktecknet, med den egenheten att negativa tecken mognar baklänges. Granskar vi Filippas Sol i negativt polariserade Oxens 30e och sista grad innebär detta därför att Solen är helt nyfödd och att dess lyskraft är svagare än t.ex. en Sol i mitten av tecknet. (Fram mot slutet åldras Solen och dess förmåga att förstå världen avtar - åtminstone i teorin.) Filippa har alltså ett spädbarns kognitiva kapacitet, vilket man tydligt ser i hennes blick. Hon är vilsen som en nyfödd, tycks ha svårt att fokusera djupt.

En annan bidragande indikation i frågan om intelligens är olycksbringaren Mars i det femte huset för naturlig intelligens (när man brukar beskriva femte huset som det kreativa området i horoskopet, är det i själva verket tillämpad intelligens man talar om, intelligens som flödar uttrycksfullt). Den brittiske astrologen Charles Carter menade sig ha upplevt att aspekter från Mars (och Jupiter) mot Solen gynnade intelligensen och det är sant att både Mars och Jupiter är "polare" med Solen - de har en viss väsenslikhet. 

Men går man djupare finner man att Oxen i 1a huset inte alls är betjänt av Mars, den är en såväl naturlig och verksam görare av det onda. Och här hamnar alltså Mars i det femte huset för politiker och ledare! Och som intelligenshus säger det sig självt att denna Mars betecknar vad man på 1800-talet kallade "den kriminella hjärnan" - minns att Mars fysiologiskt anknyter till hjärnan via sitt härskarskap över Väduren (huvudet och mer specifikt skallen och hjärnan). En frenolog som tog sig för att raka håret av Filippa skulle sannolikt hitta ett mycket deformerat kranium, en yttre gestaltning av en korrupt inre själ.

En annan bidragande indikation på underbegåvning ser vi i tredje huset som, trots att det betecknar intellektet, egentligen inte har med intelligens att göra. Ett starkt tredje kan ge bra räknenissar eller snabbpratade typer, "gatsmart mentalitet" som vet hur man slingrar sig, men Filippa har ett såsigt tredje hus i Vattnets tecken. Jag minns henne som en politiker som alltid duckade, sprang och gömde sig, vägrade tala med journalister och istället mejlade ett uttalande. Att ha självbevarelsedriftens Kräfta i tredje gör intellektet så trubbigt att hon inte ens har förmågan att verka smart! 

Dessutom är den Stora Välgöraren - Jupiter - en verksamt ond faktor för Oxen i första huset. När inte Jupiter gynnar längre blir den en omdömeslös chanstagare eller klippare. Den höftar till istället för att räkna exakt eller använda logiken. Och här har vi en stor del av förklaringen till Filippas inkompetens: hon är både en ljussvag solär varelse och hon orkar inte använda sitt intellekt utan chansar utifrån känslor! Det är en så skrämmande bild av en korkad och livsfarlig politiker.

På frågan om inte en välplacerad intellekts-Merkurius i hemmaläget Tvillingarna kan motverka den omdömeslösa slarvmaje-indikation i tredje huset måste man understryka att Merkurius står i ett MYCKET begränsat hus, det 2a lusttrånande huset som har med ekonomi och kroppsliga tillbehör att göra (näring och kläder, t.ex.) Filippa använder sitt intellekt primärt i mycket enkla ämnen och det mer generella tredje intellektshuset är alltså en mindre katastrofvarning för hur hon närmar sig problem som inte angår henne personligen. 

Nu kan man inte ta all ära av Merkurius i Tvillingarna, men vi har definitivt motstridiga besked på den lägre intellektuella räkna- och kommunicera-nivån. Dessa oklara besked rimmar på ett olyckligt sätt väl med att Solen inte verkar värst begåvad, nyfödd i Oxens första (30e) grad och redan från början hämmad av det begränsande omfångets Saturnus - en begränsare som själv färgas av den verksamt onda Jupiter vilket gör att Filippas förmåga att staka ut gränser verkar helt absurd, defekt så det skriker. Att Saturnus baseras på chanstagarens nycker är helt otillständigt hos en politiker ett tråkyrke som just kännetecknas av den torra men idealt omdömesgilla ekonomen Saturnus!


Bonusspaning.

Jag har tidigare betraktat Nobelpristagarna (exkl. fredspriset och ekonomipriset som är senare påfund) som en grupp som rimligen måste antas representera gräddan av begåvat folk. Vem som helst upptäcker inte naturens inre funktioner eller producerar storslagen romankonst (i imitation eller utvidgning av livet). Så vad om att applicera två av de direkt intelligensrelaterade kriterierna som krisar i Filippas horoskop på de 706 kartor jag 2015 hade samlat ihop? Saturnus i aspekter mot Solen och för de zodiaktecken i första huset där Mars renodlas till en både naturlig och verksam illgörare och ligger i femte intelligenshuset? 

Resultatet av en sådan studie kan diskuteras eftersom solascendenten trots allt är en nödlösning, och bloggaren har tidigare förgäves försökt locka fram statistiskt signifikanta resultat ur enstaka aspekter - detta förstås hur en horoskopsamling som mestadels består av födelsedagar utan känd tid. Astrologin förefaller fungera kumulativt så att ett simpelt adderande av snarlika omen är det enda sättet att bilda sig en uppfattning om vartåt det lutar. Att inkludera 5e huset i karta baserad på solascendenten är också spekulativt, även om vi tillämpar astrologiska principer på ett nytt och oväntat sätt. Låt se vad som framkommer om man ställer in sitt astrologiprogram (ZET Lite) så att Solen alltid står i 1a huset och sedan söker upp de solplaceringar som ger en verksamt ond Mars och slutligen kräver att denna destruktiva kraft ska drabba det 5e huset? 

Sökkriterium: 

so.h1 & (so.0.sa | so.180.sa | sa60 | sa270)
& (so.gem,vir,lib,cap,aqu) & ma.h5(Kriterierna sa60 och sa270 är anrop till funktioner som beräknar de hinduiska specialaspekterna.)

Utvikning och problematisering. Hur svårt det kan vara att utvärdera vad som menas med en "verksamt ond" planet är bloggaren själv ett bra exempel på. Via känd födelsetid har han Solen i femte, men en "verksamt ond" Sol och en likaledes verksamt ond Mars i samma hus. Solen bränner visserligen bort Mars och tar själv kommandot via tät konjunktion men alla som läst tre inlägg på den här bloggen inser att det inte är Tvillingascendentens neutrala rapportering som gäller utan en identitetsstark Sol som i sin verkan är ond (ur rapportören Tvillingarnas perspektiv) och kreativt duglig i femte huset därtill. Bloggen är nu helt överhopad av dräpande kommentarer över skumraskpolitiker och andra missfoster. Det här inlägget var inget undantag. 

Det är inte svårt att inse att en sådan Sol i viss mening är självdestruktiv, den gagnar inte karriärmöjligheterna för den värdkropp - bloggarens ascendent - som bär på denna andesjäl! Å andra sidan är det femte huset ett dharma-hus så att själen inte har mycket val. Den måste uttrycka sig så här för att vara trogen sin egen andliga natur. Bloggaren har alltid varit rättfram och direkt i sina åsikter och tog hellre fängelsestraff än tjänade landet i den förr obligatoriska militärtjänstgöringen. Är detta en ond själ eller bara ond i världens ögon eftersom själen själv följer ett högre direktiv?

Med dessa specifika sökkriterier återstår bara fem Nobelpristagare av 706. De är i sig ointressanta men jag kan ändå nämna dem.

Ivo Andric;9.10.1892;12:00 - författare
John Franklin Enders;10.2.1897 - biokemist
Alexander Todd;2.10.1907;22:05 - kemist
Konrad Bloch;21.1.1912;12:00 - biokemist
Renato Dulbecco;22.2.1914; 7:15 - medicin (forskning kring cancerframkallade gener i virus)


Dessa är då undantagen från vår hypotetiska Filippa-regel om dumma och omdömeslösa människor, men det roar ändå bloggaren att alla utom en tillhör den döda lägre världen, vilket på sitt sätt påminner om Platons metafor om grottan och jordbornas beslöjade intelligens! Vad författaren Andric skrev på för temata har jag inte kollat.

Vad som istället är intressant är huruvida dessa fem utgör en betydande över- eller underrepresentation jämfört med vad man har skäl att anta (null-hypotesen). Eftersom jag inte är statistiker och multipla sökkriterier dessutom är ganska komplexa ta ut den totala sannolikheten från, gör jag som den enkla människan och ansar referensgruppen med 1000 slumpgenererade födelsedagar till 706 stycken. Detta kommer att ge en uppfattning om hur många intelligenshämmade individer som borde förekomma i ett dataset.

Svaret blir: 7 födelsedagar hittas bland de 706 slumpgenererade. Som synes verifieras hypotesen med minsta möjliga marginal. Det finns fler personen med de här störningarna ute i allmänheten än i den celebra gruppen av Nobelpristagare: dummerjönsar göre sig inte besvär med att skriva en stor roman eller söka svaret på livets gåtor. Filippa-signaturen sjunker med 29% när vi studerar Nobelprisgruppen. (Två ynka fall ser dramatiskt ut i procentuella termer, så låt oss kalla fyndet en underhållande koincidens!)

Detta resonerande om dummerjönseffekter är tillspetsat eftersom, som astrologen Charles Carter sade, det som ser dramatiskt ut i horoskopet tenderar att "läka ut" eller bli mindre dramatiskt i verkliga livet. Jag har god behållning av en vän som sannerligen inte är världens störste strateg och faktiskt inte mäktar adekvat respons om jag tillskriver honom en tanke som går bortom enkla påståenden (sammansatta tankar som kräver logiska operationer undslipper honom). Men människor fyller olika behov för varandra och i det här fallet uppskattar bloggaren individens vänliga natur plus har roligt med människan på en larvig sandelådenivå. Han, likt Filippa en Sol-Oxe, vägrar att acceptera ens de enklaste påståenden utan alltid ska säga emot bara för käftandets sak. Här synes en kombination av Solens husplacering och konjunktionen med korruptionens stjärna Algol i det nedsläckta åttonde skorpionhuset kunna förklara dimwit-effekten. 

Åttonde huset tycks i sig bidra med en grundläggande aversiv natur, en spontan nej-sägare: alltid det halvtomma glaset. Men det skorponiska ger också kyliga nej-sägare när uppenbar galenhet griper omkring sig - skorpiongiftets folk kan vara isande klarsynta i sin oberördhet när alla andra rusar runt som yra höns.

Skorpionens antisociala eller introverta läggning märks tydligast när man sparrar den med Vattumannen, då uppstår ofta fenomenet "social missanpassning" eller en social överrock som individer tycker sitter riktigt dåligt. I sig är den kombinationen närmast en intelligenshöjande faktor, för det är ofta först när det börjar klämma och skära in som intellektet visserligen blir retligt, men framför allt hyperalert. Bloggaren har fått tidigare liv-förnimmelser flera gånger i affekterat tillstånd och det verkar som om emotioner (den lägre biokemiska kroppen) på något sätt kan trigga minnen som tillhör det större medvetande som själen är en utväxt av och som spänner över hela evigheten... Men här är vi långt borta från den ursprungliga tanken, hur det är möjligt att svenskarna väljer så urbota odugliga politiker, rent kriminellt odugliga. 

Jag har tidigare ventilerat åsikten att det kan vara svensk jante som skapar detta dårfinkarnas paradis. "En annan är väl lika god som nån" tänker den värsta imbecill i Sverige och folket röstar avsiktligt på politiker som de upplever att de förstår, dvs själva är aningen smartare än. Jantelagen sållar därmed bort de bästa politikerämnena eftersom folket inte förstår dem (kanske uttrycker sig för väl, kanske har för komplexa framtidsvisioner). Och enligt jante trycker man ner det man inte inbillar sig ha kontrollen över. 

Folksjälens stupiditet spelar det rika fåtalet i händerna och Sverige har troligen världens mest väloljade skendemokrati där folket verkligen inte förstås att deras röst vart 4e år inte spelar något roll. Så stora ekonomiska intressen står på spel att landet aldrig skulle acceptera en genuint visionär och kompetent regering, en kapabel att bryta med den uttjänta kapitalistiska världsordningen och överge ekonomismen och floskler om att "tillväxt" är måttet på välmående (när det i själva verket är måttet på galenskap och dumhet).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar